Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Begränsad ekonomi kräver smartare kollektivtrafik

Annons

Örebro län behöver och ska ha en väl utvecklad kollektivtrafik som ska underlätta för oss länsinvånare att pendla till jobb, utbildning men även exempelvis kunna uppleva kultur, nöjen och besöka släkt och vänner.

Det jag har att lösa och ta ansvar för som regionråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden är att klara av det utan att vi lever över våra tillgångar. Det är samma förhållningssätt som i en vanlig familj. Det är aldrig enkelt att behöva minska eller förändra en service som redan finns, och jag förstår verkligen att det väcker oro och reaktioner.

...halvtomma tåg och bussar som går med fem – tio minuters mellanrum går inte att försvara när pengarna inte räcker till allt.

De förändringar vi nu ska genomföra i kollektivtrafiken, som i etapper börjar genomföras från december 2021, görs utifrån principen att det ska påverka så få resenärer som möjligt. Det handlar om att undvika parallellgående trafik där vi i dag trafikerar och finansierar både buss och tåg. Där prioriterar vi nu tåg framför buss. Ett tåg kan ta upp till 300 personer och att då ha halvtomma tåg och bussar som går med fem – tio minuters mellanrum går inte att försvara när pengarna inte räcker till allt. Men vi kommer också behöva förstärka med buss i några fall, där inte heller tåget räcker till.

Det handlar också om linjer och turer med ett lågt antal resenärer. Vi har i dag linjer med bara tre-fyra resenärer och det är inte ekonomiskt försvarbart i det läge vi nu är i. Vi gör också förändringar av så kallade skolskjutslinjer. Tillsammans med flera kommuner gjorde vi för några år sedan en satsning där förhoppningen var att vi vanliga resenärer skulle välja att åka med dessa. Så har det inte blivit. Nu får komvvmunerna ta tillbaka hanteringen av skolskjutsarna för sina grundskoleelever.

Vi har lyssnat och gjort några förändringar utifrån ursprungligt förslag.

De förslag som lades fram i höstas har remissbehandlats av berörda kommuner och en aktiv debatt i medierna har föregått beslutet. Debatten har varit viktig, både för demokratins skull, men också för att kollektivtrafiken som sådan har diskuterats och uppmärksammats. Förhoppningsvis leder det till att fler reser med den, för den har inget självändamål. Den behöver passagerare för att göra nytta. Vi har lyssnat och gjort några förändringar utifrån ursprungligt förslag. Bibehållandet av linje 361 är ett sådant exempel. Och självklart ska vi också titta vidare på övriga förslag som har kommit fram, från kommuner och er länsinvånare.

Det beslut som vi nu har tagit innebär att vi både bromsar och gasar. Sedan 2012 har regionen satsat mer än 220 miljoner kronor på utökad kollektivtrafik, både buss och tåg. När satsningarna gjordes förväntade vi oss en större resandeökning än vad det i själva verket blev. Därför behöver vi justera vårt utbud, som i dag är för stort i förhållande till efterfrågan.

Förändringar innebär att vi också måste satsa där det finns ett ökat behov och efterfrågan.

Förändringar i kollektivtrafiken behöver göras kontinuerligt. Städer och landsbygd förändras. En del kommuner växer kraftigt, andra minskar i befolkning. Människors resvanor och inställning till kollektiv trafik förändras också över tid. Därför måste vi ständigt se över hur vi på bästa sätt kan möta den efterfrågan som finns. Förändringar innebär att vi också måste satsa där det finns ett ökat behov och efterfrågan. Lindesbergs tätort är till exempel ett område där vi planerar utöka trafiken.

När vi utvecklar kollektivtrafiken för framtiden innebär det också att vi behöver vara mer flexibla än tidigare. I Nora och Askersunds kommuner prövar vi nu så kallad anropsstyrd närtrafik. Det innebär att man under dagtid kan beställa kollektivtrafik när man behöver den. Vi håller på att utvärdera det projektet och vårt mål är att införa det i hela länet. Hur det praktiskt ska se ut ska vi diskutera gemensamt med länets kommuner.

Framtidens kollektivtrafik i Örebro län måste utgå från utmaningarna klimatomställningen ställer på oss, och de förändrade resvanor vi kommer behöva göra. Till vårt förfogande har vi våra gemensamma skattemedel, som ska räcka till allt regionen ansvarar för.

Nina Höijer

Socialdemokraterna, regionråd och

ordförande i Region Örebro läns

samhällsbyggnadsnämnd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel