Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bidrar till att okunskapen om prostatacancer består

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och utgör 30 procent av cancerfallen hos män. Sjukdomen är vanligast hos äldre män och av de 9 678 män. som fick ett prostatacancerbesked år 2013 var 70 procent 65 år eller äldre. Uppseendeväckande är att 102 män var under 50 år vid diagnostillfället.

En av åtta män i 75-årsåldern har eller har haft prostatacancer. Prostatacancer är också den cancersjukdom, som dödar flest män, 2 343 män avled på grund av sjukdomen år 2013. Vi är cirka 90 000 män som har eller har haft prostatacancer i Sverige.

Mot den här bakgrunden kan det synas märkligt att Cancerfondens rapport, som kom ut i slutet av april, inte tar upp prostatacancer bland de fem vanligaste cancerformerna, som just nu är de som förhandlas av de regionala cancercentren.

I rapporten konstateras att prostatacancer undantas ”med anledning av att patientunderlaget är för litet för vissa av indikatorerna, vilket gör resultaten osäkra”.

När Cancerfonden ska beskriva problemen och utmaningarna i cancervården väljer man alltså en analysmodell som utestänger det största området av alla och till och med antyder att antalet är för litet. I den helhetsbild som man försöker måla upp saknas därmed den cancerdiagnos som har flest nya fall per år – nära 10 000, den som tar flest mäns liv. Vad gör prostatacancer så svårsmält för Cancerfonden?

Ett rejält krafttag tas nu för att korta väntetiderna för cancerpatienter. Genom att införa så kallade standardiserade vårdförlopp ska diagnos och behandling utföras inom en tidsram, som är anpassad till att patienten ska få bästa möjliga vård. Detta har påbörjats med fem cancerformer, varav prostatacancer är en. Det görs inom ramen för de regionala cancercentren, där vi i Örebro län, återfinns inom sjukvårdsregionen RCC Uppsala-Örebro.

I detta forum deltar T-Pro, föreningen för prostatacancerpatienter med två representanter. Här vill vi medverka till att patientperspektivet framhävs.

Ett viktigt begrepp är här nivåstrukturering. Det innebär att vården ska utföras där det är mest ändamålsenligt för patienten, så att avancerad behandling koncentreras till speciella enheter.

Här i Region Örebro län pågår inom sjukvårdsprofessionen ett intensivt arbete med detta för ögonen. Här behövs dock resurser som sjukvården nu sannolikt inte förfogar över.

Kommer man att nå de mål, som finns uppställda? Ofta är bristande resurser en förklaring till varför målen inte nås. Tillgång till specialister och en organisation, som klarar av att hantera det växande antalet cancerpatienter är en nyckelfråga att lösa för de ansvariga politikerna. Hit hör också läkarnas begränsade tid till direkta patientkontakter. Det senare är en allvarlig organisationsfråga av politisk karaktär.

I ett första ögonkast kan det verka oförargligt att Cancerfonden i sin verklighetsbeskrivning väljer bort det som är besvärligt att fånga. Men betänk då att syftet är att påverka politiker och andra beslutsfattare. Vår erfarenhet, även grundad i enkäter, är att dessa grupper, liksom allmänheten, har mycket låg kunskap och ibland rena missuppfattningar om sjukdomen prostatacancer och om förhållandena i vården. Cancerfonden bidrar nu genom sin rapport starkt till att konservera denna okunskap.

Hur är kunskapen bland beslutsfattarna inom Region Örebro län?

Kjell Lindblom

Ordförande T-Pro

Assar Hörnquist

Örebro

Sekreterare T-Pro

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel