Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Börje Ström (L): EU ger mer kultur i Sverige

Annons

Kulturen måste vara en del av vår utrikespolitik – den är ett kraftfullt medel för att bygga broar mellan människor. Så sade Federica Mogherini, EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetsfrågor och vice ordförande för Europeiska kommissionen, när kommissionen 2017 lade fram ett förslag på en strategi för hur EU kan arbeta med kultur i internationella relationer. Kulturen är kittet som sammanfogar människor och länder. Liberalerna är ett parti som vill främja kulturområdet. Vi är också Sveriges mest EU-vänliga parti. Därför gläder vi oss åt EU:s mångfacetterade kulturprogram.

Det är nationella pengar som troligen annars inte tillfallit kulturen!

Sverige är ett tillväxtland för kulturstöd från EU. Totalt fick svenska aktörer och projekt som svenska aktörer deltar i stöd på ca 193 miljoner kr 2018. Det är det bästa resultatet för svensk del sedan programstarten 2014. Pengarna kommer från Kreativa Europa, ett sektorsprogram som under perioden 2014-2020 ska fördela drygt 15 miljarder till de kulturella och kreativa sektorerna i Europa. Viktigt att veta är att bidraget frigör lika mycket på nationell nivå vilket är en förutsättning för samarbetet. Det är nationella pengar som troligen annars inte tillfallit kulturen!

Kreativa Europa består av två delprogram, Kultur och Media. Mellan 50-60 svenska organisationer har fått stöd genom Kreativa Europa. Bland beviljade stöd till större europeiska samarbetsprojekt återfinns Live at Heart i Network of European Showcases. Detta projekt fick 22 miljoner och Live at Heart i Örebro har varit projektledande. I den totala summan ingår också stödet till de 45 svenska biografer som finns med i nätverket Europa Cinemas. Där är Bio Roxy i Örebro

Mer än 5 500 böcker och andra litterära verk får stöd till översättning.

En grundläggande aspekt av EU:s kulturpolitik är att den ska komplettera – inte ersätta – medlemsstaternas egen politik på området. Målet är att skydda, utveckla och främja Europas kulturella och språkliga mångfald och främja Europas kulturarv. Den ska även stärka de europeiska kulturella och kreativa sektorernas konkurrenskraft, särskilt den audiovisuella sektorn, för att främja smart och hållbar tillväxt för alla.

En grundläggande aspekt av EU:s kulturpolitik är att den ska komplettera – inte ersätta – medlemsstaternas egen politik på området. Målet är att skydda, utveckla och främja Europas kulturella och språkliga mångfald och främja Europas kulturarv. Den ska även stärka de europeiska kulturella och kreativa sektorernas konkurrenskraft, särskilt den audiovisuella sektorn, för att främja smart och hållbar tillväxt för alla.

Kreativa Europa är ett viktigt verktyg att genomföra kulturpolitiken i praktiken. Visst är det fantastiskt att programmet gör det möjligt för 300 000 artister och kulturarbetare att nå ut till ny publik utomlands och att över 1 000 europeiska filmer får distributionsstöd så att de kan visas för biopubliken i hela Europa och övriga världen, på traditionella och digitala plattformar. 2 500 europeiska biografer får stöd så att de kan se till att minst hälften av deras filmer är europeiska. Tusentals kulturorganisationer och yrkesverksamma i Europa får utbildning för att skaffa sig ny kompetens och förbättra sina möjligheter att jobba internationellt. Mer än 5 500 böcker och andra litterära verk får stöd till översättning.

Vi liberaler vill vara med och bygga ett starkare Europa

Vår gemenskap i Europa behöver utvecklas hela tiden. Det svenska engagemanget inom kulturområdet har ännu inte nått sin topp. Fler svenska kulturaktörer måste ta chansen att få del av de olika programmen. Det handlar inte bara om pengar. De nya referenser och nätverk som skapas är enligt många deltagares bedömning minst lika värdefulla. Att EU:s högsta ledning ger sitt fulla stöd till kulturområdet är en garant för en hoppfull framtid. Vi liberaler vill vara med och bygga ett starkare Europa med kulturen som viktigt medel.

Börje Ström

Liberalerna, 2:e v ordf Kulturnämnden, styrelseledamot Länsmusiken i Örebro AB

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons