Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Börje Ström (L): Kultur är också en kärnverksamhet!

Annons

Det talas mycket om kärnverksamheter och vikten av att värna dem i den politiska debatten idag. Då handlar det om de kända begreppen vård, skola, omsorg. Jag menar att debatten behöver fördjupas. Kulturen borde också ha en självklar plats. För tillgången till kultur är nödvändig för att vi ska bli hela människor. Vi är både kropp och själ. Den möter ett livsbehov och medverkar till att vi kan leva ett fullvärdigt mänskligt liv. Erkänner vi kulturen som ett grundelement i begreppet mänsklig välfärd är den också en av samhällets kärnverksamheter.

Men när de ekonomiska prioriteringarna tar strupgrepp väljs ofta kulturområdet bort. Med skälet att vi helt enkelt inte har råd. Frågan är vad vi egentligen har råd att inte ha råd med. Det här kan man läsa om kulturens betydelse i olika kulturpolitiska program: ”Kultur skapar mening och sammanhang, ger livsmod och egenmakt. Kultur bidrar till att skapa reflekterande individer som förstår sig själv och andra. Kultur bidrar till nya perspektiv på verkligheten och den pågående berättelsen om det samhälle vi lever i. Kultur skapar förståelse mellan människor från olika miljöer, generationer och samhällen. Kultur är ett sammanhållande kitt där människor kan mötas, beröras, skapa och utvecklas. Kultur kan bidra till läkande processer vid olika sjukdomstillstånd. Kulturella konstnärliga upplevelser och eget skapande bidrar således till en förbättrad folkhälsa.”

Kulturarbetare på alla nivåer måste få känna att deras arbete är viktigt och att de är med och bär den mänskliga välfärd som samhället ska erbjuda.

Allt det här är omistliga värden för människor och samhällen. Men måste det kosta pengar? Ja, med den betydelse för mänsklig välfärd som kulturen har måste den tas till vara, utvecklas och komma alla till del. Det sker inte av sig själv. Visst, det civila samhället gör en stor frivillig insats, men som grund behövs utbildade människor som kan anställas för att driva kulturarbete och ingå i den stora kulturkedja där våra kulturinstitutioner är ett viktigt nav. Kulturarbetare på alla nivåer måste få känna att deras arbete är viktigt och att de är med och bär den mänskliga välfärd som samhället ska erbjuda.

Så vad ställer Örebro kommun upp med för kulturen i Örebro? Idag avsätts ca 180 miljoner vilket är 2,3 procent av en budget på 8,5 miljarder (siffror från 2017, Myndigheten för kulturanalys). Jag har stor respekt för att det är mycket pengar som det är viktigt att slå vakt om, men jag menar ändå att kommunen kan göra mer och bättre, i synnerhet som vi vill framstå som en kulturkommun. Det är en bit kvar till en annan kulturkommuns nivå – Umeå – som avsätter 4,5 procent!

Men kulturen måste få ha ett egenvärde. Nyttan kommer som en bonus när kulturen får frihet.

Vi liberaler anser att kulturnämnden behöver en ramförstärkning för sina omfattande kulturverksamheter. Kommunens ekonomi tillåter inga drastiska höjningar, men initialt borde nämnden kompenseras för volymökningar i den växande staden. Så sker inte nu. Vi blir hela tiden allt fler som måste få tillgång till kultur. Det vore en tydlig signal att kulturområdet är viktigt.

Kulturen har ofta krav på sig att vara nyttig för att vara relevant. Men kulturen måste få ha ett egenvärde. Nyttan kommer som en bonus när kulturen får frihet. Ekonomer som Pier Luigi Sacco och David Throsby har tagit fram mätbara underlag om de kreativa miljöernas betydelse för ett samhälles förmåga till innovation. Vi behöver se kulturskapare som en sorts kreativ kärna i samhället och ge dem resurser för sitt skapande. Det som först kan tyckas vara något onödigt att slösa pengar på kan i själva verket visa sig vara det som driver en god samhällsutveckling framåt.

Börje Ström

Liberalerna, 2:e v ordf Kulturnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons