Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Cancersjukvården ska jämställas med akutsjukvården

T-Pro:s ordförande och sekreterare tar upp ett mycket angeläget ämne. Cancer i dess olika former ökar, bland annat för att vi lever allt längre.

Kampen mot cancern är en av Sjukvårdssveriges viktigaste uppgifter, och jag ser ert debattinlägg som ett bidrag i en gemensam uppgift att uppmärksamma prostatacancern som den vanligaste cancerformen bland män.

Ni frågar: Kommer Region Örebro län att medverka till att cancervården och då speciellt prostatacancervården, ges de resurser som den pågående utvecklingen förutsätter? Mitt svar är att vi i majoriteten i Region Örebro län kommer att göra allt som står i vår makt att slå vakt om och utveckla dessa resurser.

Jag vill framhålla följande:

I Region Örebro läns arbete med att utveckla cancervården har prostatacancer en framskjuten roll. Bland annat har vi infört ett sätt att involvera patientföreningarna och deras företrädare initialt, vilket leder till bättre helhetssyn. Vi har till exempel patientföreträdare från vårt län med i prostatacancerarbetet inom sjukvårdsregionen, något som också T-Pros företrädare tar upp.

Samtidigt måste man se helheten, där målet är att göra all cancervård bättre. Det vill vi bland annat göra genom att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna. Metoden kallas standardiserade vårdförlopp. Genom att införa detta skapar vi en mer jämlik och kvalitativ cancervård.

Den socialdemokratiska majoriteten i Region Örebro län har lovat att verka för att cancersjukvården utvecklas och ses som akutsjukvård, vilket innebär snabbare behandling utifrån diagnos.

För att ta ansvar och för att kunna ge den bästa vården arbetar vi med de viktiga cancerfrågorna på tre nivåer; inom länet, tillsammans med sex landsting/regioner i sjukvårdsregionen och nationellt.

Vårt mål i Region Örebro län är att cancersjuka ska erbjudas behandling inom maximalt fyra veckor efter diagnos. Vi var först av alla med att införa kontaktsjuksköterskor när det gäller prostatacancer och bröstcancer, en åtgärd som Socialstyrelsen nu rekommenderar och som nu också betonas i den nationella handlingsplanen.

Vi fortsätter att bygga ut den verksamheten. Likaså fortsätter vårt arbete med att stärka de förebyggande insatserna, liksom arbetet med att koncentrera cancervården till färre enheter för att uppnå en jämlik vård i länet. I vår verksamhetsplan och budget har vi avsatt sex miljoner kronor i år och sex miljoner kronor nästa år till detta arbete med cancerfrågorna.

Nu finns också en nationell satsning som stämmer mycket väl med regionens arbete för cancervården. Den första april tilldelades Region Örebro län drygt sex miljoner kronor av regeringen, som ska gå till att införa standardiserade vårdförlopp i cancervården i syfte att skapa en mer jämlik och kvalitativ vård.

Ett ytterligare exempel på förbättrad cancersjukvård är den stora satsning som Region Örebro län gör tillsammans med de övriga sex universitetssjukhusen/landstingen genom att starta och driva Skandionkliniken i Uppsala. Det är Nordens första klinik för avancerad strålbehandling med protoner och som tar emot de första patienterna nu i augusti.

De flesta barn i Sverige som ska strålbehandlas kommer att erbjudas behandling på Skandionkliniken. Som ordförande i förbundet är jag mycket glad och stolt över att vi nu kan erbjuda den här behandlingen i svensk sjukvård.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel