Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Coronaviruset: Samhällets värde ligger i hur vi bemöter de mest utsatta

Ingen kan väl ha undgått att märka att vårt samhälle befinner sig i en förändring som vi inte har kunskap om vart den leder – det gäller ekonomin, arbetsmarknaden och våra allmänna livsvillkor. Med befogad oro ser vi att förändringarna i våra trygghetssystem har en tendens att hårdast drabba de redan svaga och utsatta människorna. Detta har inte minst visat sig under den nu pågående coronapandemin.

Arbetet har länge betraktats som en rättighet. Politiska löften om full sysselsättning har varit i det närmaste osvikliga

Allt vårt liv förutsätter ett mönster. Utan de fasta formerna, närvaro av människor och möten, uppdrag och efterfrågan blir livet tomt. I vårt samhälle riskerar vi en obalans, där en del saknar de fasta formerna, arbete, social gemenskap och efterfrågan, alltmedan andra håller på att gå under för att livet inte rymmer några tomma ytor.

Arbetet har länge betraktats som en rättighet. Politiska löften om full sysselsättning har varit i det närmaste osvikliga. Vårt välfärdssamhälle har byggt på att det ska omfatta alla. Nu måste vi ifrågasätta detta. Här behövs nu alla goda krafter för att skapa arbetstillfällen för så många som möjligt. Just nu under Coronapandemin stiger arbetslösheten troligtvis till över 10 procent och detta blir en stor utmaning och ett socialt problem för hela vårt samhälle.

Stat och kommun bör vara föredömen och inte dras med i de olika svängningarna då samhället ändå måste stå för de sociala kostnaderna. Även om man når framgång i den ambitionen kommer arbetstillfällena att vara begränsade. Det är därför viktigt att utforska vilka kriterier som ska användas när välfärden ska fördelas mellan de som har och de som inte har arbete.

I den kristna människosynen har varje människa ett omistligt och orubbligt värde oberoende av prestationer

Till arbetslöshetens tragedi hör förlusten av sitt värde som människa. Förvärvsarbetet har blivit ett närmast oskiljaktigt fundament för människovärdet. I arbetet ligger en stor del av identiteten. I den kristna människosynen har varje människa ett omistligt och orubbligt värde oberoende av prestationer. Det innebär att ingenting vi gör kan vare sig minska eller öka vårt värde. Ingen kan ta det ifrån oss. Arbetet har många goda värden men det ger inte människan hennes värde.

I denna coronapandemins tid blir vårt samhälle osäkert. Människors känslor av förtvivlan, vanmakt och oro måste tas på allvar av ett ansvarstagande politiskt ledarskap, myndigheter, organisationer och kyrkor. Ett bra initiativ i denna riktning har i dagarna tagits av Sveriges kristna råd (SKR) då man i en debattartikel i Dagens Nyheter kräver av regeringen att få vara representerade i den kommission som ska granska samhällets hantering av covid-19.

En av anledningarna till att man vill vara med i denna kommission är att man vill vaka över människovärdesfrågorna och hur man behandlar de mest sårbara människorna.

Bara några dagar efter detta upprop beslutade kommissionens ordförande att utse prästen Camilla Lif, Stockholm, att bli en av sju ledamöter i kommissionen som ska utvärdera de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av covid-19.

Ett samhälles värde framträder i hur vi bemöter de mest utsatta, som våra barn, sjuka, handikappade, arbetslösa, äldre och flyktingar. Ett samhälle delat i arbetande och arbetslösa är illa nog. Att därutöver få ett samhälle där människovärdet delar medborgarna vore demokratins sammanbrott.

När något händer i vårt samhälle finns det anledning att reagera, visa varningsflagg och åtgärda det som utgör faran. Politiker har sitt ansvar, liksom andra ledare i samhället, men det behövs också en samlad opinion som driver skeendet åt rätt håll, även när det är motvind.

Sören Carlsvärd

tidigare pastor i Betelkyrkan, Örebro, nu pensionär

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel