Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Covid-19 epidemin ger många nya skäl att lagstifta och stärka insatserna mot rökning

 
Corona: Sjukvården
Visa alla artiklar

Tobaksrökning är skadlig för praktiskt taget all kroppens organ, inte minst för hjärta, kärl och lungor. Personer med sådana tobaksrelaterade sjukdomar får allvarligare covid-19 symtom. Tobaksrökning skadar lungorna avsevärt och är riskfaktor nr ett för lungcancer. Rökning är en betydande riskfaktor för diabetes typ 2. Det är den helt dominerande orsaken bakom kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). KOL innebär slemansamling och förträngning av luftrören, samt destruktion av lungornas alveoler, dvs sådant som minskar syreupptag och kan ge ansamling av koldioxid. Rökare som slutar röka förbättrar sin hälsa allmänt och får därmed bättre förutsättningar att tackla covid-19. De gynnsamma effekterna kommer snabbt och ökar med tiden.

Ett nytt intressant fynd är att rökare har fler ACE2-receptorer i lungorna jämfört med icke-rökare. Dessa receptorer fungerar som ”inkörsport” för Coronaviruset ...

Rökning är en betydande riskfaktor för luftvägsinfektioner, det ökar till exempel risken för tuberkulos, likaså för bakterie- och virusinfektioner. Infektionskänsligheten beror på strukturella förändringar i luftvägarna, till exempel sämre flimmerhårsfunktion, samt en allmän försämring av immunsvaret. Ett nytt intressant fynd är att rökare har fler ACE2-receptorer i lungorna jämfört med icke-rökare. Dessa receptorer fungerar som ”inkörsport” för Coronaviruset, vilket gör att viruset kan komma in i lungans celler.

Några ord om vattenpipa och smittorisk är också på sin plats. Vattenpiprökning ger precis som cigaretter akuta och långsiktigt skadliga effekter på andningsorgan och kärlsystem. Tvätt- och rengöring av vattenpipa är tidskrävande och görs nog inte regelmässigt. Konstruktionen med vattenrör, slang och kammare kan främja att mikroorganismer överlever utanför kroppen. Munstycke och slang delas ofta mellan människor. Överföring av luftvägsvirus, hepatit C-virus, Herpes-virus, tuberkulos, Heliobacter pylori (”magsårsbakterie”), och Aspergillus (svampinfektion) har påvisats. Sammankomster kring en vattenpipa och dess befuktade rökmoln borde ge goda möjligheter för covid-19 – spridning. Sker det inomhus ökar risken.

Om rökare som vill sluta uppmuntras och ges stöd kan det minska sjukvårdsbehov påtagligt

Det är alltid en bra idé att sluta röka.

Teoretiskt kan rökstoppet i sig minska skadligheten av covid-19 eftersom nämnda ACE2 receptor blir mindre aktiv. En annan konsekvens av rökstopp är att fingrar inte förs upp mot munnen i onödan. Rökare hostar mer, och producerar mer saliv, vilket kan öka risken att smitta andra. Fimpar på marken med färsk saliv kan inte heller negligeras ur smittsynpunkt.

Vi uppmanas vara försiktiga i trafiken och skidbacken för att minska sjukvårdens belastning. Ett kvalificerat och lättillgängligt avvänjningsstöd för rökare bör också tillhöra samhällets åtgärder mot virus-inducerade epidemier med allvarlig luftvägssjukdom. Rådet att sluta röka har sällan hörts från myndigheterna i samband med pandemin. Om rökare som vill sluta uppmuntras och ges stöd kan det minska sjukvårdsbehov påtagligt. Risken för hjärt- kärlsjukdom minskar snabbt. Av samma skäl är det bra att undvika passiv rökning. Rökstopp förbättrar effekten av många läkemedelsbehandlingar, minskar operationsrisker, förbättrar infektionsförsvaret allmänt.

Mot covid-19 görs betydande och dyrbara samhällsinsatser och man visar stor solidaritet mot de äldre. Borde vi inte visa motsvarande solidaritet mot dagens unga? Tobaksrökning är en bortglömd pandemi. Den började före långt före spanska sjukan. Rökningen fortsätter döda 1000 personer i Sverige - varje månad året runt. Avvänjningshjälp och samhällsinsatser mot rökning kan göra oss bättre rustade att hantera covid-19 samt framtida pandemier.

Matz Larsson

överläkare, Hjärt, lung, fysiologi-klin./Tobakspreventiva enheten, Universitetssjukhuset Örebro, docent, Kliniskt centrum för hälsofrämjande vård, Lunds Universitet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel