Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Covid-19: EU tar ett stort ansvar trots begränsat handlingsutrymme

 
Coronaviruset i Örebro län
Visa alla artiklar

Ansvaret för förberedelserna, hanteringen och konsekvenserna av covid-19 kommer att prägla den politiska debatten under överskådlig framtid. I vissa länder, till exempel. Italien och Tjeckien, har EU redan hunnit segla upp som en av syndabockarna.

Det är därför angeläget att klargöra EU:s ansvar i frågor som rör sjukvård och folkhälsa. En grundbult i EU:s fördrag är att EU bara får fatta beslut på ett begränsat antal politikområden där EU:s medlemsländer frivilligt har avsagt sig makt till förmån för gemensam EU-lagstiftning. Handel, klimat och jordbruk är klassiska områden där det finns stora fördelar med att ha EU-gemensamma lösningar. Inget land kan på egen hand lösa klimatkrisen. Sjukvård och folkhälsa däremot, faller enligt fördragen inte inom EU:s ansvarsområden, eftersom medlemsländerna har ansett att dessa frågor sköts bättre på nationell eller regional nivå.

Trots ett begränsat handlingsutrymme och trots att EU:s budget bara är ungefär en procent av medlemsländernas BNP, har EU agerat kraftfullt inom en rad områden i kampen mot coronaviruset.

EU:s civilskyddsmekanism, som exempelvis aktiverades i kampen mot de svenska skogsbränderna, har inga egna resurser utan bygger på att medlemsländerna ställer upp med utrustning och personal när ett medlemsland ber om det. När Italien nu bad om hjälp för hanteringen av covid-19 var det få som ville hjälpa till, då länderna var måna om att ha skyddsutrustning till sina egna medborgare i första hand. De senaste veckorna har dock flera beslut tagits till förmån för mer solidaritet och fler EU-gemensamma lösningar.

Trots ett begränsat handlingsutrymme och trots att EU:s budget bara är ungefär en procent av medlemsländernas BNP, har EU agerat kraftfullt inom en rad områden i kampen mot coronaviruset. Låt mig nämna sju saker som EU gjort för att bekämpa covid-19, inom sina ansvarsområden och som komplement till medlemsländernas egna ansträngningar.

1. Saktar ned spridningen av viruset

För att begränsa överföringen av viruset i Europa, och övriga världen, har EU stängt sina yttre gränser för ej nödvändiga resor. Samtidigt säkerställs att viktiga varor fortsätter att kunna transporteras genom EU, genom införandet av ”gröna filer”.

2. Tillhandahåller medicinsk utrustning

EU har nu för första gången köpt in ett lager av medicinsk utrustning, som ventilatorer och skyddsmasker, till vilken EU-länderna har snabb tillgång till genom EU:s civilskyddsmekanism.

3. Främjar forskning

EU:s forskningsprogram Horizon 2020 finansierar 18 forskningsprojekt och 140 team i hela Europa som arbetar för att snabbt kunna hitta ett vaccin mot covid-19. Målet är att förbättra diagnostiken, beredskapen, den kliniska hanteringen och behandlingen.

4. Säkerställer EU:s återhämtning

För att hjälpa EU att återhämta sig från de ekonomiska och sociala effekterna av pandemin kommer EU-kommissionen att lägga fram ett förslag på ett stimulanspaket i den nya långtidsbudgeten (2021-2027). Europaparlamentet har det sista ordet om förslaget.

5. Visar europeisk solidaritet

Europaparlamentet har antagit nya regler som låter medlemsländer begära finansiellt stöd från EU:s solidaritetsfond för att täcka hälsokriser vilket gör att upp till 800 miljoner euro görs tillgängliga för medlemsstaterna i år.

Dessutom har fler än 45 000 européer som varit strandsatta runt om i världen vid virusets utbrott kunnat återvända hem tack vare EU:s civilskyddsmekanism och en halv miljon har fått hjälp genom EU:s konsulära samarbete.

6. Bidrar ekonomiskt

Europeiska centralbanken tillhandahåller 750 miljarder euro för att avlasta statsskulder under krisen, 120 miljarder euro i kvantitativa lättnader och 20 miljarder euro i obligationsköp. Dessutom gjordes nyligen 37 miljarder euro från befintliga strukturfonder tillgängliga för att hantera coronakrisen och stödja sjukvård, företag och arbetstagare. Förra veckan röstades ytterligare 3 miljarder euro igenom för att stödja sjukvården, genom omfördelning av EU:s nuvarande budget.

7. Skyddar jobb

För att säkerställa att anställda kan behålla sina jobb när företag stänger verksamheten på grund av coronakrisen har EU-kommissionen föreslagit ett stöd för korttidsarbete (SURE).

I den största krisen sedan andra världskriget har EU agerat med full kraft inom de ansvarsområden och med de resurser som vi har. Tiden får utvisa om detta är tillräckligt. Men historiens dom över EU:s svar på coronakrisen bör fällas i ljuset av unionens tilldelade handlingsutrymme.

Markus Bonekamp

chef för Europaparlamentets kontor i Sverige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel