Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Äldre politiker är också värda att lyssna till och rösta på

1962 kom boken ”tyst vår”, av Rachel Carson. Hon såg världens förgiftning. Vårfåglarna sjöng inte. Hoppet fanns ändå om förnuftets bestämmande om anpassning till världen.”Tyst höst” har funnits under lång tid då äldrerösterna inte talat.

Annons

Efter andra världskriget tog teknikens processer fart, som vi inte drömt om. Hur stora och snabba förändringar påverkar människan borde vara en viktig analys. Vi uppmärksammar ungdomar som mår dåligt. Men människor som arbetat hårt sedan ungdomen och förändrat samhället, som ingen annan generation. Vad händer med dem?

Seniorer som lämnar arbetsmarknaden kan och vill mycket, men samhället visar inget behov av dem. Kunskaper och livserfarenheter skulle kunna utnyttjas, som mentorer till yngre i arbete, för deras lärlingsperioder. Organisationsproblemen verkar för stora och blir mer styrande än att se mänskliga behov och möjliga förändringar. Men seniorer kan också ha nedsatta krafter och sjukdom och smärta förtar energi. Var finns då den förebyggande vården?

Stigande ålder är den starkaste riskfaktorn för att drabbas av sjukdom. Forskning om åldrande borde förebygga åldrandets sjukdomar och seniorer ges tydligt fokus på friskvård. Mänskligt, medicinskt och socialt skulle de största vinsterna kunna hämtas där. Kunskaper om äldres rehabilitering är skrämmande eftersatt. 2013 blev jag oerhört glad när mitt medborgarförslag om utomhusträning med rörelseredskap i Nora beslutades och gjordes så utomordentligt bra. Likaså när mitt förslag om halkskydd för äldre fick starkt stöd och blev till stor glädje för Noras äldre.

Senior 2005, den

gigantiska äldreutredningen samlade sig till ”de 100 stegen”, och den väg som främst anvisades var attitydförändring. Socialdepartementet och äldreminister Maria Larsson har sedan 2006 genomfört många positiva förändringar. Men samspel är utomordentligt komplicerat mellan medicinska, sociala och politiska krafter.

Utveckling av gerontologi (äldrehälsa) och geriatrik (äldresjukdomar) är den mest försummade inom den medicinska vetenskapen. Hälso- och sjukvårdslagen säger att ”personalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.”

Läran om ålderdomen och dess sjukdomar måste bli kunskapskrav för all personal som arbetar med äldre människor! Vid ankomst till sjukhus följer man kroppsfördelningsskyltar; huvud-hjärta-mage-knän till olika avdelningar, själen till psykiatrin och anden till sjukhuskyrkan. Man talar om helhetssyn som präglar vården men vid förfrågan kan ingen riktigt förklara hur. Man vet att olika kroppsdelar samverkar med varandra att ande, själ och kropp utgör en mänsklig helhet ändå är verkligheten en annan.

Det visar sig tydligt vid äldres multisjuklighet och är helt omänskligt att äldre ska gå till många olika bedömningsområden. Organisationsproblemen verkar även här för stora och blir mer styrande än att se mänskliga behov och möjliga förändringar. Avsaknad av äldrevårdcentraler, äldremottagningar och äldrevårdavdelningar är bevis för den åldersdiskriminering som pågår.

Vid valet 2014 låter vi årsrika larmklockan ljuda som väcker ur en tyst höst. Samhälle och politiker bör inse att seniorer kan föra sin egen talan. Vi som lever i äldrelivet, vet vad det innebär. Lyssna på oss! Kunskap och erfarenhet behövs i politiska uttalanden. Hoppet finns ändå om förnuftets bestämmande om anpassning till äldrevärlden.

Rösta på våra äldre politiker, som kan representera oss och vara goda äldrepolitiska språkrör.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons