Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Använd resurserna bättre

Annons
Bristande organisation. Som skattebetalare undrar Leif Lannerhag varför polisens arbete inte fungerar som det ska. Arkivbild: Sala Allehanda

Som skattebetalare undrar man varför det reella polisarbetet inte fungerar tillfredsställande. Trots ständigt ökade resurser klarar man inte av sitt uppdrag.

Hur många tusen larm som kommer in till myndigheten och ingen polis skickas är svårt att få något grepp om, men det finns säkert statistik på detta.

När jag följer den debatt som förekommer i dag i media och internt inom polisen, har jag mycket svårt att tro att arbetet inom den rättsvårdande myndigheten som polisen är följer polisens medarbetarpolicy.

Hur anställda inom polisen ska uppträda och arbeta regleras i 4 kap. 1§ polisförordningen:

”Anställda inom polisen skall i arbetet uppträda på ett sätt som inger förtroende och aktning. De skall uppträda hövligt, hänsynsfullt och med fasthet samt iaktta självbehärskning och undvika vad som kan uppfattas som utslag av ovänlighet eller småaktighet.”

En före detta polischef i Göteborg, Maria Gustavsson, har fått sparken på grund av att hon påtalade de oacceptabla förhållanden som råder inom poliskåren i Göteborg och inom hela den svenska polisen. Hon var med i ett P4-program i söndags i radion. En kulturrevolution behövs inom den svenska polisen, tyckte hon, arbetar numera som konsult i ledningsfrågor.

I Linköping har vi polisen Stefan Holgersson, som forskar i detta ämne och har kommit fram till det är svårt att ändra i organisationen utan att byta ut chefer. Han nämnde som exempel att man i Amerika i en poliskår bytt ut 65 procent av cheferna och först då fått ett annat klimat.

Inom Örebro läns poliskår finns cirka 600 medarbetare varav ett hundratal med arbetsledande befattningar. Hur många chefer behövs det?

Får man något reellt polisarbete uträttat med så många chefer, eller sitter man på möten som inte leder någonstans? Kanske resurser som kunde användas bättre?

Varför finns det så många nedlagda utredningar?

Är statistiken viktigare än det reella polisarbetet?

Finns det polischefer som i sin iver att avancera har hamnat i sin egen inkompetensnivå?

Finns det inslag av maktmissbruk, kränkning och mobbning innanför polishusväggarna?

Varför blev rikspolischefen Bengt Svensson så forcerad i en radiointervju för några dagar sedan?

Varför tar man inte till vara på ambitiösa och kompetenta medarbetare?

Är dessa ett hot mot cheferna? Tar de interna diskussionerna och motsättningarna kraften från det verkliga polisarbetet?

Är cheferna kompetenta för sina uppgifter? Förekommer oärlighet i redovisningar? Vem granskar tillsättningar av befattningar? Styrs dessa tillsättningar av cheferna så att ”rätt” person utses och som är följsam (Ja-sägare ger toppstyrning)?

Vem är det som inte tål kritik? Har vi ett demokratiproblem här?

När länspolismästaren Ebba Sverne Arvill var med i Tvärsnytt på TV 19/3, sa hon:

”Jag garanterar att ingen enskild person (underförstått inom polisen) som kommer med kritik mot polisledningen eller går ut i media, kommer att få några reprimander av detta.”

Den 21 mars var hon med i ett inslag i P4-Örebro, där hon säger att det är okej för polisen Tomas Bergström att framträda i media, men hon håller inte med i sakfrågan.

Betyder det något annat än att hon tar avstånd från kritiken som Tomas framför?

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons