Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

 Bygg ut med omtanke

Annons
Näsby. Istället för att bygga en villa som bryter av mot övrig bebyggelse kunde det ha lämnats mark för ett grönområde. Till glädje för de boende i Näsby. bild: åke eriksson

Örebro ska växa på höjden. Det ska byggas ”gröna” bostäder. En programförklaring av den styrande majoriteten i Örebro. Det är gott och väl att det byggs bostäder. Sådana behövs, inte minst med tanke på att ”Örebro växer så det knakar” (kommunpolitikernas favoritfras).

Men lever beslutsfattarna som de lär? Byggs det i verkligheten på ett sätt som skapar drägliga bomiljöer och som gör att påverkan av inte minst trafik och avgaser på invånarna blir så liten som möjligt?

Nej, knappast, om man tittar på hur det sett ut under senare år och hur utvecklingen ter sig i dag.

För många av oss, och vi kommer att bli fler, som bor i Näsby på öster har det rests en rad frågetecken under de dryga tre år vi levt i området. Här finns två sexvåningshus, villor och bostadsrättshus. Många tomter är fortfarande obebyggda, men kommer säkert att bebyggas under de närmaste åren. Planerna är långt framskridna.

Näsby är i sig ett fantastiskt bostadsområde. Det ligger bara ett stenkast från härliga Oset där vi kan promenera, cykla och lätt ta oss vidare till Rävgången och övrigt friluftsområde i dess närhet. Så ingen tvekan om att vi hamnat rätt.

Så långt är allt väl, men när vi ser hur utvecklingen gått och hur framtiden ser ut finns det anledning att fråga sig hur ansvariga politiker och tjänstemän tänkt när de beslutat att exploatera Näsby?

Har det varit klokt och genomtänkt att anlägga en väg, Ormestagatan, som skär rakt genom området och delar den sydvästra och östra delen i två delar?

För oss som bor på den sydvästra sidan är det med livet som insats vi tar oss över Ormestagatan. Kommunen har nämligen inte byggt några övergångsställen värda namnet. Eftersom hastigheterna hos den allt stridare strömmen av bilar på vägen för det mesta överskrider högsta tillåtna, 50 km/tim, känns det otryggt och riskfyllt att ta sig över gatan.

I området finns dessutom en förskola varifrån de små barnen med sina ”fröknar” ofta korsar vägen. Men varken vid övergången Näsbyvägen–Ingenjörsgatan eller vid förskolan finns vare sig skyltar som skvallrar om att det finns en övergång eller andra säkerhetsanordningar.

Vi som bor i det så kallade 55+ huset har påpekat det här för ansvariga tjänstemän på tekniska förvaltningen, men inte mötts av någon som helst förståelse.

Därför kräver vi nu för vår egen och andra boendes säkerhet att åtgärder vidtas. Att säkra övergångarna och vidta åtgärder för att få ner hastigheten på vägen. Vi har idéer som vi gärna diskuterar med tjänstemän och politiker. Välkomna till oss. Till ovan sagda kan läggas att det finns planer på att bygga 500 nya bostäder i Ormestaområdet och ytterligare 100 vid Ekeby gård. Det kommer att öka trafiken ytterligare på Ormestagatan. Och därmed försämra miljön för oss alla, såväl vad gäller luft- som trivselmiljö i Näsby.

För en tid sedan uttalade sig Björn Sundin, S, ordförande i programnämnd samhällsbyggnad och därmed ytterst ansvarig för de här frågorna, i media om kommunens kommande byggplaner. Avsikten är att bygga grönt något som kan tolkas som att man vill bevara gröna lungor i bo-miljön.

Men vad händer i Näsby? Jo, där tränger man ihop villor, radhus och bostadsrätter till ett gytter. Varför har man inte till exempel sparat det gröna stråk som funnits längs Kollergångsgatan i stället för att tillåta byggandet av ett i relation till övrig bebyggelse alltför stor villa? Det betyder att estetiken får sig en knäck.

Om återstående två tomter bebyggs på samma sätt kommer miljön för alla omkringboende att försämras ytterligare. Mot den här bakgrunden klingar det därför falskt när det talas om vikten av grönt boende.

Marianne Axelsson

Börge Sarup

Åke Eriksson

Sonja SersBorådet representerande 22 lägenheter, Holländaregatan 22

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons