Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags att sätta gruvfrågan på agendan inför valet i höst

Annons
hotat vatten. Giftig ammunition och gruvplaner är ett hot mot dricksvattnet i Vättern anser Naturskyddsföreningen..Arkivfoto: Mikael Fritzon / TT

Vättern är källa till dricksvatten för över 250 000 personer. Antalet brukare lär fördubblas framöver. Därför pekades Vättern nyligen ut som ett vattenskyddsområde av de fyra länsstyrelserna runt sjön.

Vättern har höga naturvärden, med ett femtiotal fiskarter och ett rikt fågelliv.

Vissa arter vandrade in redan under istiden och värdefulla naturmiljöer i Vätternområdet skyddas även på EU-nivå.

Men det finns ett par verksamheter som hotar Vättern allvarligt. Den ena är Försvarsmaktens flygövningar, som skjuter stora mängder miljögiftig ammunition i sjön. Den andra är gruvor, där inte minst planerna att bryta jordarts-metaller vid Norra Kärr är djupt problematiska. En sådan utvinning riskerar att medföra allvarlig miljöpåverkan på omgivningen, inklusive på vattenkvaliteten i Vättern.

Projektet Norra Kärr är del av tillväxten i gruv- och mineralindustrin i Sverige, en tillväxt utan särskilt mycket miljöhänsyn. Sverige är faktiskt, enligt gruvbranschens egna internationella jämförelser, bland de mest industrivänliga länderna i världen. Och regeringen vill göra utvinning ännu lättare.

Därför flyttar Naturskyddsföreningen fram positionerna. När vi i dag samlas till stämma i Örebro ligger förslaget på bordet om att mobilisera mot den ohållbara gruvindustrin. I dag presenterar vi även en ny rapport om gruvindustrin, där vi visar hur svaga lagarna är och vilka åtgärder som behöver vidtas.

Ett grundproblem är att prövningen av nya gruvor enligt minerallagen kortsluter viktiga skyddsregler i miljöbalken. Minerallagen medger även brytning i områden av riksintresse för naturvård, i obrutna fjällområden och till och med så att nationalälvarna tar skada. Det är hög tid att skärpa regelverket. Bäst vore om all prövning sker under miljöbalken, vilket är det normala för industrier i Sverige.

En annan viktig fråga är vilka krav som ställs på gruvbolagen. I lämplighetsbedömning som sker bedöms i regel inte bolagens tidigare agerande utomlands. Och om gruvbolag går i konkurs kan de slippa ansvar för marktäckning och vattenrening. Granskningen måste skärpas och moderbolagen ska hållas betalningsansvariga för miljökostnader utöver de säkerheter som ställts.

I ett bredare perspektiv är politiken fel i grunden när den stimulerar användning av icke-förnybara resurser. Givetvis behövs försörjning med oumbärliga mineral, men i första hand borde förnybara råvaror användas. I andra hand bör återbruk och återvinning gå före nybrytning. En sådan ordning förutsätter nya styrmedel, inte minst att subventioner tas bort. Men redan en så enkel sak som ett pantsystem för kasserade mobiltelefoner som innehåller viktiga mineral skulle betyda mycket.

Naturskyddsföreningen höjer nu rösten i gruvfrågan på nationell nivå, med stöd i de problem som våra kretsar runt om i landet upplever där planer och exploatering inte sällan är uppenbart ohållbara.

Som en aktiv och snabbt växande folkrörelse, med en bit över 200 000 medlemmar, hoppas vi sätta gruvfrågan på agendan inför valet i höst. Under nästa mandatperiod behövs en skärpt politik och lagstiftning som säkerställer en hållbar användning av mineralresurser.

Mikael Karlsson

Ordförande Naturskyddsföreningen

Anders Ridderström

Ordförande Naturskyddsföreningen i Örebro lön

Ulla Kjellander

Ordförande Naturskyddsföreningen i Skaraborg

Göran Toss

Ordförande Naturskyddsföreningen i Östergötland

Märta Svärd

Styrelsen Naturskyddsföreningen i Jönköpings län

Mikael Karlsson Ordförande Natur- skyddsföreningen m fl

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons