Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Därför röstade S i Lindesberg nej till valfrihetssystemet

Annons

Den 25 januari 2012 beslutade socialnämnden i Lindesberg att inte införa LOV, lagen om valfrihetssystemet. Beslutet togs i demokratisk ordning då vi socialdemokrater tillsammans med ett par andra ledamöter fick majoritet för vårt förslag.

Anledningen till att vi socialdemokrater röstade som vi gjorde är flera. Sammanfattningsvis kan man säga att lagen är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrensutsätta sin verksamhet genom att överlåta valet av utförare till brukaren/invånaren.

Införandet av denna lag innebär bland annat att den upphandlande myndigheten, i det här fallet Lindesbergs kommun, binder sig till några krav. Till exempel så ställer lagen krav på att kommunen löpande ska annonsera i en nationell databas, det ställs krav på utförare, förfrågningsunderlagets innehåll, ansökan och tilldelning av kontrakt, information till brukare/invånare samt brukarens/invånarens val av utförare och överprövning.

Vi socialdemokrater i Lindesberg tvekar inte en sekund på att det finns många positiva delar i lagen om valfrihetssystemet. Men samtidigt menar vi att man inte ska riskera kvalitetssäkringen på bekostnad av valfriheten. Vi tvekar inte heller på att huvudmålet för alla partier är att brukaren/invånaren ska ha det bra. Men vi och de borgerliga partierna har olika tillvägagångssätt och prioriteringar.

Det vi är mest skeptiska mot med LOV:en är att om den införs är det inte längre kommunen som utövar tillsynen, det är i stället en tillsynsmyndighet som utses av regeringen. Det innebär att kommunen inte längre har full koll på sin egen verksamhet. LOV:en skapar ett glapp mellan den kommunala verksamheten och den nationella tillsynsmyndigheten. Dessutom måste tillsynsmyndigheten balansera olika juridiska aspekter för att säkerställa kvaliteten.

LOV:en är heller inte en bra väg att gå utifrån ett ekonomiskt perspektiv, speciellt inte i det svåra ekonomiska läge kommunen just nu befinner sig i. Tillsammans med olika administrativa krav innebär LOV:en relativt stora kostnader för kommunen, pengar som i så fall måste tas ifrån andra verksamheter inom socialförvaltningen.

Vi socialdemokrater kommer aldrig att gå med på att riskera kvalitetssäkerheten före valfriheten.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons