Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det finns fog för oro vid Lindesbergs lasarett

Annons

Tre av fyra läkare på den kirurgiska kliniken i Lindeberg har begärt och fått ledigt. Det har skapat en osäkerhet för övriga på arbetsplatsen. Vad händer framgent? Hur ska arbetsglädjen kunna återställas?

För få kirurger på kirurgen i Lindesberg liksom neddragning på akutmottagningen och besparingar har genom åren varit återkommande problem. De har lösts för en period men återkommit. Låt mig nämna några sådana tillfällen.

År 1984 föreslog en statlig utredning benämnd HS 90 att antalet vårdplatser inom akutvården skulle minska med en tredjedel.

1979 sa chefen på kirurgkliniken upp sig och kliniken ställdes utan specialistkompetent läkare. Dessa läkare svarade också för behovet av doktorer på förlossningen. För nyutbildade kirurger ingick inte förlossningskonst i utbildningen. Att utöver ett antal kirurger anställa minst fyra gynekologer ansågs inte ekonomiskt försvarbart. BB fick stänga. Kirurgkliniken fick tillfälligt hjälp från Örebro och kunde så småningom rekrytera egna läkare.

År 1984 föreslog en statlig utredning benämnd HS 90 att antalet vårdplatser inom akutvården skulle minska med en tredjedel. Besparingarna förväntades i första hand göras på landets 50-tal mindre sjukhus som skulle omvandlas till stora vårdcentraler eller läggas ner.

Örebro Läns Landsting lät 1986 göra en utredning avseende den slutna somatiska vården. I protokollet från första mötet stod det - ”Kan dygnetruntjour alla dagar för medicin med en 5-dygnsvård i kirurgi vara ett alternativ för Lindesberg?” Dessbättre blev beslutet att akutberedskapen på alla tre sjukhusen skulle kvarstå.

År 2008 presenterades en utredning enligt vilken köket vid lasarettet i Lindesberg skulle stängas.

2003 stod det klart att landstinget behövde spara 250 miljoner motsvarade 500 jobb. Just vårt lasarett fick flera förslag. I alla ingick att dra ner verksamheten på akutmottagningen. Vi presenterade ett alternativt förslag till besparingar enligt vilket akuta kirurgiska fall skulle sändas till Örebro mellan 23.00 och 07.30. I övrigt skulle lasarettet förbli ett akutsjukhus. Vi fick ett fantastiskt stöd från såväl arbetskamraterna på sjukhuset som allmänheten. Förslaget prövades under en kort period men avslutades då det inte gav någon besparing. Det hindrade inte en tjänsteman från att lägga samma förslag 2016. Det avskrevs utan prövning.

År 2008 presenterades en utredning enligt vilken köket vid lasarettet i Lindesberg skulle stängas. Någon representant för sjukhuset fick inte vara med. Man bortsåg från sjukhusets behov av mat sju dagar i veckan. Resultatet skulle bli att akutsjukhuset fick läggas ner. Så småningom beslöt man att i stället renovera lasarettets kök.

Den kirurgiska kliniken utnämndes 2017 till den bästa utbildningskliniken för At-läkare (At = allmäntjänstgöring) i landet

Vi har sedan många år haft ett väl fungerande länsdelssjukhus för den norra länsdelen. Lasarettet har en medicinklinik inom vilken det finns läkare med specialistkompetens i flera olika delspecialiteter. Där finns en anestesiklinik inklusive intensivvårdsavdelning liksom en röntgenklinik. Den ortopediska kliniken har en produktion och kvalitet som ger en topposition i Sverige och har status som universitetsklinik. Den kirurgiska kliniken utnämndes 2017 till den bästa utbildningskliniken för At-läkare (At = allmäntjänstgöring) i landet. Akutmottagningen har fått en fin upprustning.

Men säg den glädje som varar för evigt. Tre av de fyra allmänkirurgerna har beviljats tjänstledigt. Kliniken hankar sig fram med hyrläkare och kolleger från Örebro. Personalen känner sig orolig. Kan man ha förtroende för ledningen? Fortsätter sjukhuset att vara attraktivt för läkarutbildning? Kan vi locka sjuksköterskor att söka anställning? Alla politiska partier säger att de vill ha tre akutsjukhus. Menar de att det dygnet runt ska finnas en öppen akutmottagning med såväl medicin som kirurgi, ortopedi, anestesi och röntgen? Operations- och laboratorieavdelningar inte att förglömma.

En fast bemanning med läkare på båda klinikerna måste återställas. Det måste finnas utrymme för ett bra samarbete med primärvården

Man får på kirurgkliniken inte stirra sig blind på operationsfall. Många patienter behöver vård för utredning och rehabilitering. Vård i livets slutskede är en viktig del av sjukhusets arbetsuppgifter. Kirurgkliniken behöver fler vårdplatser. På ett väl fungerande sjukhus måste läkarna på medicin- och kirurgklinikerna fortlöpande kunna konsultera varandra. En fast bemanning med läkare på båda klinikerna måste återställas. Det måste finnas utrymme för ett bra samarbete med primärvården.

Med risk för att stämplas som paranoid ställer jag mig frågan om detta är ännu ett sätt att smygvägen minska sjukhusets verksamhet. På Lindesbergs lasarett finns en stängd vårdavdelning. Det finns möjlighet att inom befintligt utrymme hålla fler vårdplatser öppna. Det kan göras utan att ortoped- och medicinklinikernas vårdplatser behöver reduceras.

En bärande idé i Region Örebro läns organisation är att koncentrera vissa operationer till ett enda sjukhus så att de som opererar får en stor volym. Det gynnar en god kvalité i vården. Men jag tror att det vore bra att undersöka hur allmänheten och personalen ser på saken.

Ett väl fungerande sjukhus med akutverksamhet är av stort värde när företag överväger att etablera sig i området eller folk vill bosätta sig där. Problemet inskränker sig inte till att handla om tre kirurger och en akutmottagning. En positiv lösning bidrar till att säkra den norra länsdelens utveckling.

Ingemar Engstrand

pensionerad läkare med förflutet på Lindesbergs lasarett och ytterligare 13 läkare med många års erfarenhet av sjukvård i den norra länsdelen

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons