Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En stark ekonomi har lett till att fler personer har jobb i dag

"Alliansens viktigaste löfte är att fortsätta ta långsiktigt ansvar för Sveriges ekonomi. Vår ordning och reda i de offentliga finanserna har burit oss genom sju svåra år med kris och lågkonjunktur."

Annons
Finansminister Anders Borg (M). I det valmanifest som Alliansen ska arbeta fram är en fortsatt stabil ekonomi en av hörnstenarna och en förutsättning för att skapa fler jobb.

Nu återstår mindre än 200 dagar till valet. Ett val som innebär ett vägskäl. Att fortsätta samarbetet inom en samlad allians med en arbetslinje eller återgå till den gamla socialdemokratiska politiken. En politik där kärnan är höjda skatter på jobb och tillväxt för att finansiera höjda bidrag.

Vi har tack vare starka offentliga finanser under alliansregeringen lyckats genomföra kraftiga åtgärder för att jobben ska bli fler. Åtgärder som både lett till att människor fått behålla mer av sin lön efter skatt, samtidigt som mera skattepengar kommer in till vård, skola och omsorg. Detta trots att vi genomgått en svår finanskris.

Vi behöver fortsätta byggandet av ett Sverige där alla behövs, där fler kommer i arbete och det blir mera kunskap i skolan. I dag har över 200 000 fler svenskar ett jobb att gå till jämfört med 2006. Det ger både den enskilde egen försörjning och arbetsgemenskap, dessutom mera skatteintäkter, genom att antalet arbetade timmar ökar. Skattepengarna bidrar till att vi exempelvis kunnat utöka antalet undervisningstimmar och gett förbättrade karriärmöjligheter för duktiga lärare.

Den svenska ekonomin är en av Europas starkaste, detta trots att vi haft en långdragen internationell lågkonjunktur. När vi nu blickar framåt mot kommande mandatperiod väntas ekonomin gradvis förbättras och arbetslösheten komma ner. När ekonomin återhämtar sig sjunker behovet att stimulanser. I takt med att konjunkturen förbättras ska de offentliga finanserna återföras till balans och överskott. Så kan jobben fortsätta bli fler. Det betyder i sin tur att alla reformer i närtid ska vara fullt finansierade, genom ökade skatteintäkter eller omprioriteringar bland de offentliga utgifterna. Detta ställer krav på ansvarsfull ekonomisk politik.

Det viktiga för att stärka vår arbetskraft blir utbildningsinsatser, genom tidigare stöd för den som riskerar att komma efter. Mera undervisningstid i främst matematik och bättre lärare genom fler karriärtjänster och mindre administrativ börda för lärare. Vidare behöver vi öka jobbchanserna via bland annat stöd för yrkesintroduktionsavtal. Detta som en del i en stor verktygslåda med verktyg som instegsjobb, nystartsjobb och utbildningar.

Socialdemokraterna vill i stället återgå till sin gamla politik med rekordstort utanförskap, en politik Sverige redan provat. De föreslår i sitt budgetförslag skattehöjningar som tillsammans med deras bidragsförsörjningar kommer att leda till att 80 000 svenskar riskerar att mista jobbet. Samtidigt har de ett arbetslöshetsmål som, i avsaknad av förslag för fler jobb, kommer att behöva nås på samma sätt som Socialdemokraterna tidigare uppnått det: genom att driva ut människor från arbetsmarknaden och in i utanförskap.

Den socialdemokratiska budgeten är underfinansierad med mer än tio miljarder och har ett större underskott. Det ger ett hål i offentliga finanser, men utan att stötta jobben, då pengarna i stället prioriteras till bidrag. Dessutom saknar Socialdemokraterna ett regeringsalternativ. Vid regeringsbildning har man långa kravlistor från både Vänsterpartiet och Miljöpartiet att ta hänsyn till. Något som riskerar ytterligare pålagor på jobben och skolan genom till exempel risk för stängda kärnkraftsreaktorer, krav på kortad arbetstid och förbud av kunskapsuppföljning i skolan.

Alliansens viktigaste löfte är att fortsätta ta långsiktigt ansvar för Sveriges ekonomi. Vår ordning och reda i de offentliga finanserna har burit oss genom sju svåra år med kris och lågkonjunktur. Vi förbereder oss nu i Alliansen till att åter gå till val tillsammans. I vårt gemensamma valmanifest kommer det att finnas förslag till hur jobben blir fler samtidigt som vi värnar vår stabila ekonomi.

Det politiska alternativet är en socialdemokrati som utan förberedelse kommer att gå till val på höjda skatter på jobb och tillväxt. Detta för att finansiera höjda bidrag. Om mindre än 200 dagar är det val, då väljer du om du vill ha en återgång till en bidragslinje eller en fortsättning på en arbetslinje.

Anna Kinberg Batra

Gruppledare och ordförande riksdagens finansutskott (M)

Lotta Olsson

Riksdagsledamot i finansutskottet (M)

Örebro län

Anna Kinnerg Batra, gruppledare och ordförande riksdagens finansutskott (M).

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons