Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett bra alternativ för unga

Annons
Nytt jobb. För arbetslösa ungdomar kan en utbildning genom Yrkeshögskolan vara ett sätt att ta sig in i arbetslivet. (Personerna på bilden har ingen koppling till artikeln).Arkivbild: Fredrik Sandberg / SCANPIX

I juli 2009 startades den nya Yrkeshögskolemyndigheten vars uppgift består i att verka för att just matchningen mellan utbildning och arbetsmarknad ökar. Ett av de viktigaste kriterierna för att få ingå i Yrkeshögskolan är att den utbildning man erbjuder svarar upp mot ett reellt behov på arbetsmarknaden.

Genom myndighetens försorg, och de riktlinjer som de ställer har vi nu fått ett fungerande och formaliserat sätt att lyckas med detta.

En Yh-utbildning ställer vid antagning ofta samma krav på grundläggande högskolebehörighet som andra eftergymnasiala studier. På samma sätt ställs vid examinationer även krav på ett analytiskt och reflekterande förhållningssätt och kunskapen vilar både på vetenskaplig och på det praktiska lärandets grund. Det är dock en väsentlig skillnad gentemot andra eftergymnasiala utbildningsformer.

Yh-utbildningar leds och styrs av det aktuella arbetslivet vilket i förlängningen också bidrar till att rätt kompetens för arbetslivet erhålls redan i utbildningen.

Intresseorganisationen Svenskt Näringsliv genomför just nu en riksomfattande turné i Sverige och i förra veckan besökte dess ordförande Kenneth Bengtsson Örebro. Vi har på debattsidan också tidigare kunnat läsa om vilka hinder som Svenska Näringsliv anser måste brytas för att vi ska lyckas öka matchningen mellan företagens behov av rekrytering och den tillgängliga arbetskraftens samlade kompetens.

I Örebro län är ungdomsarbetslösheten 25 procent och samtidigt har många företag ett stort behov av att rekrytera. En ekvation som såklart är problematisk. En efterfrågad åtgärd, för att komma tillrätta med gapet mellan behov och tillgänglig kompetens bland unga människor, är arbetsmarknadsanpassade utbildningar och att bygga ut Yrkeshögskolan.

Vi arbetar i dag på olika sätt med strategisk kompetensförsörjning där Yh-utbildningar är ett av flera sätt att förse arbetslivet med rätt kompetens. Vår erfarenhet är att vi för att komma tillrätta med matchningen också måste börja få ökad kunskap och kännedom om Yh-utbildningarnas fördelar och roll i utbildningssystemet.

Ett problem är att få ungdomar i dag känner till vad en Yh-utbildning innebär och att den många gånger – direkt efter avslutat gymnasium – faktiskt kan vara ett lämpligt alternativ till annan eftergymnasial utbildning. Hur många av oss har inte hört – eller sagt till egna ungdomar – att det är viktigt ”att läsa vidare” för att skapa en stabil grund i ett kommande arbetsliv?

Det tror vi också att det är. Men hur många av oss tänker då i första hand på en Yh-utbildning? Denna erfarenhet stöds också av siffror från Yh-myndigheten som visar att tio procent ser Yh-utbildningar som ett eftergymnasialt alternativ medan samma siffra är över 60 procent för universitets- och högskolestudier.

Yh-myndigheten föreslår själv i en färsk rapport till regeringen att vi tydligare måste utveckla samverkansformer mellan olika myndigheter för att lyckas stärka dess roll i samhället, vilket vi instämmer i.

Våra tankestrukturer om vad en eftergymnasial utbildning är, styr många av de val vi gör. För att lyckas öka medvetandegraden om Yh-utbildningar som ett komplement till annan högre utbildning, måste vi tidigt informera och diskutera med unga människor om de alternativ som finns och vad de innebär.

Visst det tar tid att bryta strukturer men det går genom att vår gemensamma syn, i det här fallet beträffande vad en Yh-utbildning är och dess roll i utbildningssystemet, blir tydligare.

Att öka medvetenheten om Yh-utbildningarnas fördelar är därför en viktig del i att lyckas minska gapet mellan behov och tillgänglig kompetens bland ungdomar på arbetsmarknaden. För detta har vi ett gemensamt ansvar som endast kan konkretiseras genom kommunikation och dialog om de alternativ som finns för att utveckla människor.

Fotnot: Consensus är ett strategiskt kompetensförsörjningsföretag som på olika sätt arbetar med att utveckla människor och förse företag och organisationer med rätt kompetens i rätt tid.

Magnus LöwdahlVd Consensus, Örebro

Helén StockhultAnsvarig Yh-utbildningar

Consensus Örebro

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons