Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler ska upptäcka bussen

Annons
Informationssatsning. För att fler ska hitta till stadsbussarna satsar nu kommunen, Nobina och Länstrafiken på att informera. Bild: Jonas Eriksson

Våren 2010 sjösattes ett nytt linjenät i stadstrafiken i Örebro. Men ökningen av resandet blev inte så stor som vi hoppades. Nu genomför Länstrafiken, Örebro kommun och trafikoperatören Nobina en stor informationssatsning kring stadsbussarna. Vi vill öka kunskapen om stadstrafiken och fånga upp örebroarnas idéer om hur trafiken kan utvecklas. Därför tillsätter vi också fem arbetsgrupper som tillsammans med invånarna ska ta fram förslag på hur fler ska lockas att ta bussen. Målet är att öka resandet med 30 procent på tre år.

I dag anger cirka 15 000 örebroare att de ofta åker stadsbuss. Det är bra, men vi skulle vilja att fler upptäcker bussen. Cirka 60 000 personer åker sällan eller aldrig stadsbuss i Örebro. Inom den gruppen finns det sannolikt stora möjligheter att locka fler resenärer att lämna bilen hemma. Vår målsättning är att bussresandet ska öka med 30 procent på tre år, det vill säga cirka 6 000 nya resenärer som reser relativt regelbundet.

I vår iver att lansera det nya bussnätet var vi kanske för snabba, vi borde ha väntat tills byggnationerna som utfördes i centrala Örebro var klara, till exempel ombyggnaden av Järntorget. Nu fick den nya trafiken en dålig start med förseningar och inställda turer. Det kan vara en av orsakerna till att inte fler valt att använda den nya trafiken.

Vi kunde också ha varit bättre på att informera om den nya stadstrafiken och möjligheterna att ta bussen. Om man inte vet hur bussen går är det lätt att det blir en vana att ta bilen, det upplevs som smidigare och enklare.

Nu gör vi en kraftsamling kring stadstrafiken. Vi vill att fler örebroare ska upptäcka hur stadstrafiken fungerar och vad som är bra med den. Därför ska vi jobba för att öka kunskapen om vilka linjer som finns, när bussarna går, hur lång restiden är, var närmaste hållplats ligger samt var man köper och laddar reskort.

Vi vill nu också ta hjälp av örebroarna själva. Vi är övertygade om att många i Örebro har idéer om hur stadstrafiken ska kunna bli ännu bättre. Vi hoppas att både de som redan åker med oss i dag och de som inte gör det kommer till med tankar och förslag. De förslag vi får in kommer vi ta att använda i vårt fortsätta arbete med att förbättra trafiken. Vi tillsätter fem arbetsgrupper som i dialog med örebroarna ska utveckla trafiken och förbättra informationen om stadsbussarna.

Arbetsgruppen för marknad ska titta närmare på om vi erbjuder rätt typ av kort och biljetter, om det är tillräckligt enkelt att köpa dem och om priserna bör förändras. Samt se över vårt sätt att informera.

Arbetsgruppen för kvalitet ska arbeta för att resenärernas resupplevelse ska bli så positiv som möjligt, exempelvis genom ett trevligt bemötande, hela och rena bussar med bra luft.

Arbetsgruppen för framkomlighet ska hitta flaskhalsar i trafiken och öka framkomligheten för bussarna genom exempelvis busskörfält och prioritering i trafiksignaler.

Arbetsgruppen för planering ska utveckla linjenät, hållplatser och turtäthet som passar resenärernas behov nu och i framtiden.

Arbetsgruppen för trygghet ska arbeta för ökad trygghet i bussarna, på hållplatsen samt på väg till och från hållplatsen. Det kan till exempel handla om belysning, siktförhållanden eller övervakning av vissa utsatta platser.

Vi vet att bussen är ett viktigt färdmedel för många och därför vill vi lyssna på örebroarnas tankar. Vi kommer göra vårt bästa för att erbjuda ett utbud som passar så många som möjligt. Vi tar redan nu emot synpunkter via mejl, telefon och på webben. Arbetet har inletts med en annonskampanj som enligt mätningar ovanligt många har uppmärksammat och uppskattat.

Vi vill också möta nuvarande och framtida resenärer ute på torgen i Örebro för att tillsammans diskutera hur vi kan utveckla och öka resandet med stadsbussarna. Den 8 maj kommer vi därför att finnas på Järntorget och den 11 maj på Våghustorget – och vi hoppas att många örebroare kommer dit för att prata med oss. Vi vill att bussen ska vara det naturliga valet. Kom och berätta för oss om hur vi kan förverkliga detta.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons