Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Företagslots främjar tillväxt

Annons
Förbättra för näringslivet. Med en företagslots ska Örebro kommuns företag få bättre service, skriver Lennart Bondeson (KD) och Lena Baastad (S). Arkivbild: Maria Eremo

Örebro kommun är en tillväxtkommun. Vi växer med 1 500 – -2 000 invånare årligen. Vid år 2020 kommer kommunen att ha ungefär 150 000 invånare. Detta är givetvis positivt, men det kräver samtidigt mycket av kommunen. Politiken måste ta ansvar för stadens utveckling, i samverkan med invånarna och näringslivet. De goda tillväxtmöjligheterna måste tas till vara och hanteras på ett klokt och långsiktigt hållbart sätt. Arbetstillfällen som kan skapas i Örebro ska också ges möjlighet att förverkligas. Där är näringslivsarbetet i kommunen av avgörande betydelse. Vi ser i dag att flera av våra lokala företag växer och att många nya etableringar är på gång.

Kommunens service till företagarna i Örebro kommun ska vara i toppklass. Vid den senaste servicemätningen, där Sveriges kommuner och landsting (SKL) jämförde 166 kommuner – ligger Örebro numera i toppen bland de tio största kommunerna i landet. Ett gott näringslivsklimat stärker kommunens skattebas. Därmed ökas resurserna till välfärdsarbetet för barn, unga och äldre. Vi vill fortsätta att utveckla möjligheterna att ge företagare en tydlig ingång till kommunen och en service som kännetecknas av god kvalitet och ett gott bemötande.

Givetvis finns det flera förbättringsområden. Ett av de viktigaste handlar om att kommunen behöver förenkla och samordna sin organisation för företagare vid olika typer av ärenden, till exempel etableringar och restaurangärenden. Detta får vi ofta synpunkter på i vår kontakt med det lokala näringslivet. Synpunkter som vi har lyssnat på.

Ibland upplevs det att man skickas mellan olika tjänstemän och förvaltningar i mötet med kommunen. Så ska det naturligtvis inte vara och därför inrättar vi nu en funktion som kallas företagslots, för att öka kvaliteten i vår service och för att företagsklimatet ska bli ännu bättre.

Kommunens serviceförmåga är helt avgörande för att näringslivet ska ha de bästa förutsättningar i ett växande Örebro. När ett företag söker kontakt med kommunen ska en kontaktperson snabbt utses. Denna person blir ingången till kommunen och följer ärendet genom hela den kommunala processen.

Många etablerings- och företagsfrågor berör olika kommunala förvaltningar. Näringslivskontoret blir ofta det första mötet med kommunen. Stadsbyggnad med byggnadsnämnden har ansvar för bygglov, plan- mark och exploateringsfrågor, natur- och kulturvårdsfrågor. Miljökontoret ansvarar för hälsoskydd, livsmedel och miljöskydd. Socialförvaltningen ansvarar för serveringstillstånd. Organisationen kan av förklarliga skäl upplevas stor och snårig.

Nu börjar arbetet med att inrätta företagslotsen – som kommer att ha fasta mötestider varje vecka – där företagaren vid ett och samma tillfälle får möjlighet att träffa ansvariga från de olika förvaltningarna. Man ska inte behöva boka flera tider med de respektive förvaltningarna utan de olika aktuella tjänstemännen möter företagaren vid ett och samma tillfälle.

Företagslotsen är till för att skapa de bästa formerna och förutsättningar för ett tydligt och gott bemötande från kommunen. Uppdraget är också att säkerställa att kommunens handläggare har en aktuell och bred kompetens i alla frågor som är viktiga för företagaren. Det ska finnas en trygghet med att företagslotsen följer hela ärendet från början tills allt är klart.

Vi kommer att göra det vi kan för att det ska finnas ett tydligt politiskt ledarskap som främjar ett förtroendefullt förhållande mellan kommun, näringsliv och andra aktörer.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons