Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Frågan om länsteatern och ensemblens framtid behöver hanteras på ett trovärdigt sätt

Artikel 30 av 40
Varslet på Länsteatern
Visa alla artiklar

Annons
Protesterna har varit många sedan det lades ett varsel mot halva ensemblen på länsteatern i Örebro.

En omfattande kritik har riktats mot beslutet att varsla halva den fasta ensemblen på Länsteatern i Örebro. När varslen blev offentliga uttalade sig VD Petra Weckström och styrelseordförande Lena Källström. Motivet var helt och fullt den ekonomiska situationen. Mycket har nu sagts och skrivits i ämnet. Det har konstaterats att ledningen väljer att varsla halva ensemblen om åtta personer samtidigt som anslagen i nuläget drar runt 44 årsarbetskrafter. Det har påtalats att detta snarast är en prioritering som ledningen väljer att göra och avsikten med varslen har på olika sätt ifrågasatts. Budget och årsredovisningar är offentliga handlingar och fullt möjliga för vem som helst att ta del av. Min reflektion har varit att om ledning och styrelse verkligen hade tyckt att det var angeläget att behålla ensemblen hade det varit fullt möjligt att göra andra prioriteringar i verksamheten. Exempelvis att i mindre utsträckning anlita inhyrd och kontrakterad personal.

Petra Weckström, vd för Örebr länsteater.

Problemet är att det för ledningen inte alls är angeläget och det har framgått mycket tydligt då Weckström har uttalat sig, bland annat i denna tidning. Beslutet ska enligt Weckström vara baserat på en ”kvalificerad ekonomisk analys” samtidigt som hon anfört en rad andra anledningar till att varslen har ägt rum. Det har handlat om alltifrån representativitet och ensemblens sammansättning, estetisk variation, att det måste finnas en balans mellan anställd och kontrakterad personal, det är praxis i branschen med mera.  

Det framstår som att ledningen har en mycket tydlig agenda: de vill bedriva verksamheten utan en fast ensemble eller i vart fall en halverad sådan. Jag kan tycka att det uppstår en grundfråga om det egentligen är rimligt att ledningen för ett bolag som arbetar på uppdrag av länets medborgare stenhårt driver den här frågan? Det här är en utveckling av verksamheten som varken medborgare eller politiker tycks ha efterfrågat. Förutom ledning och styrelse är det än så länge ingen som har gjort sin röst hörd och ansett att ensemblen borde halveras.

En annan tydlig del av uppdraget är att bedriva teater till övervägande del med en fast ensemble.

Grunden för länsteaterns verksamhet är att den sker på uppdrag av medborgarna. Vi väljer politiker som i sin tur har gett länsteatern ett uppdrag. I uppdraget finns en del mer övergripande mål men på vissa punkter är uppdraget tydligt. En grundtanke är bland annat att politiken, genom regionfullmäktige, ska ha ett inflytande över mer avgörande beslut i teaterns verksamhet. Det är reglerat i lagstiftning och anges också i länsteaterns styrdokument. En annan tydlig del av uppdraget är att bedriva teater till övervägande del med en fast ensemble. Det är regionfullmäktige som genom ett politiskt beslut har tagit ställning till att det är en tillräckligt viktig fråga för att den ska vara en del av länsteaterns uppdrag.

Om varslen genomförs betyder det att teatern kommer att bedriva sin verksamhet på ett annat sätt än vad uppdraget anger. En god ordning i ett bolag ägt av regionen borde vara att ledning och styrelse först hade föreslagit ett förändrat eller förnyat uppdrag från politiken. Att ledning och styrelse själva ändrar inriktningen framstår för mig som en mindre god ordning. Om det nu skulle finnas en tvekan kring varslen i sig eller om en ändrad inriktning av verksamheten verkligen är en sådan fråga av tillräckligt stor vikt för att den skulle lyftas till fullmäktige skulle det inte på något sätt skada eller vara direkt felaktigt att lyfta den i alla fall.

Facket har inte fått möjligheten att diskutera olika alternativ, de har inte gjorts delaktiga i den ekonomiska situation som påstås vara problematisk, fackliga representanter har inte haft möjlighet att uttrycka sin åsikt innan varslen annonserades för personalen.

Vad har länsteatern för ansvar utöver att följa sitt uppdrag? Allmänt borde ett bolag ägt av regionen vara föredömligt när det gäller att följa de spelregler som finns. En sådan tydlig spelregel är den medbestämmanderätt som finns i samband med att personal ska varslas. Det ska ske under vissa former. Enligt anställda har varslen inte annonserats till fackliga representanter i förväg. Facket har inte fått möjligheten att diskutera olika alternativ, de har inte gjorts delaktiga i den ekonomiska situation som påstås vara problematisk, fackliga representanter har inte haft möjlighet att uttrycka sin åsikt innan varslen annonserades för personalen. När anställda i början på året ställt frågor om budgetens planerade underskott på nära en miljon har svaret varit att ”det är inget att oroa sig för, pengar finns” (i årsredovisningen för 2017 redovisas ett eget kapital på ett flertal miljoner). Samma miljonunderskott används ett drygt halvår senare som ett huvudargument till neddragningar när ledning och styrelse går ut till media.

Efter att varslen annonserats har styrelsen varit väldigt tyst. Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för verksamheten, de ska se till att vd sköter ekonomin och verksamheten och vid behov ställa de kritiska frågor som behöv

Efter att ha lyssnat på anställda vid teatern och tagit del av det Weckström skrivit framstår det för mig som att det ledningen främst vill uppnå är en större flexibilitet. En halverad ensemble innebär att ledningen i större utsträckning kan arbeta med inhyrda och kontrakterade skådespelare. Kanske är ledningens vision att de därigenom ska höja den konstnärliga kvaliteten, att det ska innebära en större estetisk variation och så vidare. Det kan även handla om att de vill ha skådespelare som inte tar sig för stort utrymme, som mer sällan tar sig ton eller som har invändningar gentemot ledningens sätt att sköta verksamheten, som har andra idéer eller har invändningar gentemot det konstnärliga ledarskapet.

Efter att varslen annonserats har styrelsen varit väldigt tyst. Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för verksamheten, de ska se till att vd sköter ekonomin och verksamheten och vid behov ställa de kritiska frågor som behövs. De är ytterst ansvariga för att verksamheten bedrivs i enlighet med uppdraget. Det är även de som ansvarar för att principiellt viktiga frågor lyfts till regionfullmäktige. Styrelsen har inte sagt något om de på motsvarande sätt ser alla de problem med den fasta ensemblen som Weckström gör. Delar styrelsen ledningens uppfattning? Och förankrades verkligen alla dessa invändningar gentemot den fasta ensemblen hos styrelsen?

Styrelsens och ledningens beslut kommer att få långtgående konsekvenser för en väl fungerande verksamhet. En verksamhet som inte längre kommer att bedrivas i enlighet med uppdraget. Som medborgare kräver jag att ett bolag som ägs av regionen hanterar den här frågan på ett professionellt och trovärdigt sätt.

Kristofer Sjöö

Örebro

 

 

 

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons