Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ge den nya lagen tid att verka

Annons
Centrum för signalspaning. Försvarets Radioanstalt på Lovön utanför Stockholm.Arkivbild Bertil Ericson/SCANPIX

Det är en av den svenska säkerhetspolisen huvuduppgifter att försvara demokratin. Att det finns hot mot vårt öppna samhälle borde vara uppenbart. Extremister av alla möjliga karaktärer är beredda att sätta vår demokrati ur spel. Med våld ska just deras ideologi drivas igenom. Mot folkflertalets vilja.

Regeringen och Socialdemokraterna har föreslagit att även Säpo ska få inrikta signalspaning mot till exempel terrorism. Detta är en del i arbetet för att förebygga och förhindra ytterligare terrorangrepp mot vårt land eller de värden vi vill arbeta för. Självklart är annat förebyggande arbete mot extremism i både Sverige och andra länder på lång sikt minst lika viktigt.

I den bästa av världar skulle inte Säpo behöva signalspana. Inte heller militären mot direkta yttre hot mot Sverige. Verksamheten har dock pågått under årtionden, men alltför oreglerat. Nu har vi stärkt lagstiftningen kring integritetsskyddet för att verksamheten ska kunna accepteras.

Syftet med spaningen ska vara att kartlägga företeelser, inte personer. Samtidigt innebär signalspaning att man avlyssnar kommunikation över landets gränser. En inriktning får dock inte – utan särskilda skäl – avse en viss fysisk person och de sökbegrepp som används ska utformas så att minsta möjliga integritetsintrång uppnås. Uppgifter som berör en viss person ska omgående förstöras om de inte har betydelse för syftet med signalspaningen, alltså kartläggning av en viss företeelse.

Självklart finns det gränsdragningsproblem och andra oklarheter när ny lagstiftning ska tilllämpas. Förr kunde ju FRA bara köra på med signalspaning mot kommunikation över vår nations gränser. Nu är det ett tydligt regelverk som ska tillämpas.

Det är viktigt att FRA:s signalspaning granskas nogsamt så som skett under de senaste åren. Det är Siun som står för den löpande granskningen. Men utöver detta har även en parlamentarisk kommitté och Datainspektionen granskat signalspaningen. Förutom en del synpunkter och förslag på förbättringar har dessa granskningar gett FRA många positiva omdömen och bekräftat att verksamheten sköts på ett bra sätt utifrån de lagar som styr verksamheten.

Till exempel skrev Datainspektionen att personuppgiftsbehandlingen hos FRA sker för de syften som anges i lagen. Den parlamentariska kommittén (SOU 2011:13) underströk att FRA har en hög ambitionsnivå vad gäller integritetsskyddande åtgärder och att integritetsfrågorna har en naturlig plats i FRA:s verksamhet.

Att det aldrig skulle ske ett misstag är så klart naivt att tro. Poängen är ju att vi hela tiden kontrollerar också denna statliga verksamhet för att inte människors integritet ska inskränkas på ett felaktigt sett.

Alla verksamheter som får ny lagstiftning måste få anpassningsmöjligheter – särskilt när verksamheten varit i det närmast oreglerad tidigare.

Förslaget om FRA från Folkpartiet, regeringen och Socialdemokraterna är välavvägt och har ett brett stöd i riksdagen. Frågan är svår och har därför beretts under lång tid. För oss liberaler är det viktigt att vi fortsätter att skydda vår demokrati som vi gjort i hundra år. Det innebär att vi måste väga säkerhetsinsatser mot viktiga integritetsvärden. Just den uppgiften fullföljer vi med detta lagförslag.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons