Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gräv ned järnvägen och hela trafikmiljön blir förändrad

I juni månad 2012 beslöt kommunfullmäktige i Örebro att inte gräva ned järnvägen genom Örebros centrala delar från Svampen till Gustavsvik.

Annons

Beslutet baserades på olika dokument och utredningsmaterial från externa konsulter och interna analyser av tjänstemän i Örebro kommun jämte remissyttranden.

I kommunfullmäktiges beslutsunderlag saknades en relevant genomarbetad investeringskalkyl med finansieringslösningar för järnvägens höjdläge, varför beslutet borde rivas upp och bli föremål för en fullständig omprövning.

Med järnvägen under mark ser jag många värdefulla miljö- och mervärden som jag tycker är viktiga för dagens örebroare och som är till glädje för kommande generationer i Örebro.

Det blir inte längre en befintlig barriär kvar mellan Väster och Öster.

Trafikmiljön förändras radikalt och stadens kommunikationsnät får ett annat tilltalande utseende. Nya attraktiva gång- och cykelleder samt nya områden med grönska och växtlighet skapas.

Boende i befintliga bostäder slipper buller och störningar från tåg. Nya centrala bostads-, kontors- och affärsområden kan exploateras och bebyggas i centrum. Gamla trånga och otrygga tunnlar och passager försvinner.

Min lösning för att genomföra projektet med järnvägen under mark för persontrafik genom centrum och godstrafiken utanför staden ser ut som följer:

1. En ny järnväg byggs på den mark som kommunen har reserverat väster om Örebro för godstrafiken. Den nya linjen kan finansieras av Trafikverket med statliga medel enligt den infrastrukturpolicy som nuvarande regeringen företräder. Stå först i ledet för att be om infrastrukturpengar.

2. En lutning börjar från terminalområdet på norr och när så krävs daggräver man ett 2 km långt tråg, 8-9 meter djupt och 20 meter brett utmed Västra Bangatan och dess förlängning. Man kommer upp i markläge söder om Södra Station. Fyll igen och en härlig park med cykelväg anläggs ovanpå. Under tiden fungerar tågtrafiken som vanligt.

3. Sedan tar man bort alla spår och bussterminal och bygger nya Östra Bangatan, som lyfts fram som en ny tvåfilig stadsgata med bebyggelse på två sidor med plats för både gång- och cykeltrafik med grönska.

Nya riktiga Resecentrum placeras centralt i staden vid Vasatorget.

Det är en investering som inte belastar totalkalkylen extra, då dessa investeringar ändå skulle bli aktuella.

4. Helt plötsligt är det en investeringskalkyl på nivån 1-1,5 miljard kronor efter avdrag av exploateringsintäkter.

Det är ett belopp som i dag kan lånas upp till långa och bra villkor, varför en skattehöjning inte behövs. Man ska inte ner på 20 meters djup, som vissa talar om, utan endast 8-9 meter.

Se möjligheterna nu och inte problemen!

Att skolan behöver en miljard kronor förstår man, men för nästan samma summa kan man förändra Örebro som ger ”eko” över hela Sverige.

Om jag hade varit strategisk så skulle jag låtit bli att kritisera makten.

Makten har alltid belönat medlöparna.

VD Behrn Fastigheter AB

Per Johan Behrn

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons