Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kortsiktiga gymnasielösningar

Annons
Halsstarrigt. Att avbryta nedläggningsprocessen av Wadköping UC och lyfta frågan till Programnämnd barn och utbildning, vittnar om halsstarrighet, skriver Lars-Gunnar Olsson, före detta gymnasierektorn Lars-Gunnar Olsson. Arkivbild: Marc Femenia

Jag började min tjänstgöring i Örebro 1967 som gymnasielärare i historia och samhällskunskap för att därefter vara skolledare från 1968 under cirka 30 år, först på Rudbecksskolan och därefter på Risbergska skolan. Under denna tid tjänstgjorde jag även tidvis på skolförvaltning, länsskolnämnd och Skolöverstyrelsen. Sedan jag under senare delen av 1990-talet övergick till annan verksamhet inom kommunen har jag följt förändringarna inom mitt gamla yrkesområde utan att delta särskilt aktivt i debatten. Men med den förestående nedläggningen av Wadköpings utbildningscenter tycker jag att måttet är rågat. De kortsiktiga, dåligt utredda och även dåligt förankrade förändringarna i kommunens gymnasieskola tycks inte bara fortsätta utan får allt värre konsekvenser vilket jag ska belysa med några exempel.

Rudbecksskolan är landets näst äldsta tekniska gymnasium där ett stort antal gymnasieingenjörer fått en god grund för arbete såväl inom Sverige som i andra länder. I slutet av 1990-talet flyttades all teoretisk teknisk utbildning bort från denna skola till Tullängsskolan. Institutionerna ”slaktades” och det som blev kvar var som vilken gymnasieskola som helst utan någon profil. Att kombinera teoretisk och praktisk utbildning inom tekniksektorn är bra men att ta bort allt från Rudbecksskolan var felaktigt. Säkert var detta en återspegling av den tidigare socialdemokratiska regeringens beslut om att gymnasieingenjörsutbildningen skulle upphöra eftersom den inte ”behövdes”. Att detta är felaktigt visar det nuvarande stora behovet av just gymnasieingenjörer. När nu utbildningen återupptas hade både Rudbecksskolan och Tullängsskolan behövts för detta i Örebro.

Alnängsskolan invigdes i början av 1980-talet som en modern och välutrustad gymnasieskola inom vårdområdet. På Virginska skolan fortsatte man bland annat med utbildningar inriktade på barn och fritid, vilket man hade god kompetens för. I slutet av 1990-talet flyttades dessa utbildningar till Risbergska skolan som ett led i att förbättra sökandesiffrorna. Konsekvensen av detta blev att de aktuella utbildningarna drabbades av brist på både lämpliga lokaler och nödvändig utrustning. Dessutom fick de ekonomiska utbildningarna som var Risbergska skolans varumärke inte längre plats utan flyttades till två andra skolor. När man för ett par år sedan flyttade vårdutbildningen tillbaka till Alnängsskolan, numera Wadköpings utbildningscenter, tyckte jag att detta var bra. Tyvärr tycks det vara på gång med ytterligare en omflyttning, nu till Rudbecksskolan. Anpassningen av lokaler bedöms kosta tre till tio miljoner kronor, en minst sagt vårdslös beräkning. Osäkerheten om Rudbecksskolans framtid har under ett antal år medfört eftersatt underhåll. När jag på senare år besökt skolan tycker jag mig i stort sett känna igen lokalerna från 1980-talet.

Självfallet ska kommunen ha en lämpligt anpassad gymnasieorganisation med utgångspunkt i sökandeströmmar och med hänsyn tagen till friskolor. Att antalet elever skulle minska från 2010 för att öka i början av 2020-talet har varit känt länge utan att någon heltäckande utredning gjorts. När gymnasienämnden på sitt förra sammanträde beslutade avbryta processen med nedläggning av Wadköpings utbildningscenter eftersom erforderligt beslutsunderlag saknas tycker jag detta var klokt. I stället för att ta fram detta underlag beslutar sig då den styrande majoriteten för att lyfta frågan till Programnämnd barn och utbildning. Detta vittnar om halsstarrighet. Det enda logiska beslutet i denna nämnd är enligt min mening att återremittera frågan till gymnasienämnden med uppdraget att ta fram en ordentlig utredning av alla skolor med redovisning av pedagogiska och ekonomiska konsekvenser av olika alternativ.

Är det möjligen så att den nuvarande majoriteten haft med nedläggning av Wadköpings utbildningscenter som ett huvudalternativ från början utan att klart redovisa detta? Processen hittills har i så fall varit ett spel för galleriet. Om så är fallet är det mycket allvarligt både ur demokratisk synpunkt och med hänsyn tagen till politikernas legitimitet.

Lars-Gunnar OlssonFöre detta gymnasierektor

Örebro

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons