Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

M och L: Med vår budget för Region Örebro län får invånarna vård i tid

Annons
Oppositionen i Region Örebro län, från vänster: Anna Ågerfalk (L), Sebastian Cehlin (M) och Ola Karlsson (M):

Vår målsättning är en vård utan köer. Alla ska få den vård de behöver, när de behöver den och på rätt vårdnivå. Moderaterna och Liberalerna lägger tillsammans en budget för ett bättre Örebro län där invånare får vård i tid.

 Ökad psykisk ohälsa, sämre folkhälsa än det nationella genomsnittet och en förändrad befolkningsstruktur med följder för vårdbehoven kräver tydliga åtgärder.

 Regionen klarar i nuläget inte av att garantera medborgare vård i linje med ställda målsättningar. Varken inom primärvården, specialistvården, för förstagångsbesökare, för återbesökare eller för kroniker lyckas regionen leverera vård i tid. Örebro län brister i nationell jämförelse gällande att klara operationer och nödvändiga behandlingar i tid. I augusti 2018 var måluppfyllelsen 51 procent i jämförelse med rikssnittet på 60 procent, det vill säga att nästan varannan patient fick vänta mer än 90 dagar. Vårdköerna måste kortas och sjukvården måste utvecklas.

Det är dags att öppna för fler privata aktörer, första prioritet är att göra det möjligt för nya privatägda vårdcentraler. 

Vården ska tillgodose patienterna en god, kvalitativ och säker vård på rätt vårdnivå. Fler vårdgivare är positivt för vårdens kvalitet. Regelverket ska göra det möjligt att utöka utbudet av vårdgivare inom såväl primärvården som den öppna specialistvården, vilket ökar tillgängligheten och skapar möjligheter att välja vårdgivare. Det behöver också finnas större flexibilitet för vårdcentraler av olika storlek. Förebyggande folkhälsoarbete är en förutsättning för att bromsa vårdens långsiktiga kostnadsutveckling.

 Fortfarande är Örebro län ett av de län där privata aktörer inom vården är mer eller mindre portförbjudna. Det är dags att öppna för fler privata aktörer, första prioritet är att göra det möjligt för nya privatägda vårdcentraler.

Vi måste utveckla arbetsvillkoren inom sjukvården. Olika verksamheter i sjukvården har olika behov.

Ett allvarligt problem är den höga sjukfrånvaron i Regionens egna verksamheter. Den senaste redovisningen i juli 2018 visar 5,4 procent total sjukfrånvaro. Kvinnor har en betydligt högre sjukfrånvaro än män. Vissa verksamheter inom Regionen har periodvis haft sjukfrånvaro på över 10 procent vilket bör ses som en allvarlig varningssignal. Vi måste utveckla arbetsvillkoren inom sjukvården. Olika verksamheter i sjukvården har olika behov. Därför behöver de enheter som vill, tillåtas pröva annan schema- och skiftläggning. Det är också viktigt att följa och utvärdera en sådan försöksverksamhet.

 

Vi ser ett flertal framtida utmaningar, både på kort och på lång sikt. För att klara dessa krävs genomgripande strategier. Örebro län växer, med både inflyttning och barnafödande. I många kommuner finns en hög andel äldre invånare samtidigt som befolkningen där minskat kraftigt under lång tid, och trenden ser inte ut att vända uppåt de kommande åren. Arbetskraft, arbetstillfällen, företagande, vård- och omsorgsbehov och kommunikationer är exempel på faktorer som påverkas. Länets ojämna befolkningsstruktur är en utmaning som påverkar tillväxten. En alltför liten del av länets ekonomi är öppen för företagande.

Utan ett starkt näringsliv och ett livskraftigt civilsamhälle kommer vi inte ha råd att finansiera sjukvården i framtiden.

Sjukvård är en dyr verksamhet och det är genom skatten på arbetande i länet som sjukvården får de viktiga resurserna som behövs. Därför måste vi se till att region bidrar till en hållbar tillväxt och ett gynnsamt företagsklimat i hela Örebro län. Genom samverkan mellan regionen, universitetet, näringsliv och civila samhället kan regionen vara en aktiv part i att utveckla arbetet med att stimulera ett gott företagsklimatet. Utan ett starkt näringsliv och ett livskraftigt civilsamhälle kommer vi inte ha råd att finansiera sjukvården i framtiden. Vi vill lägga grunden för en ekonomiskt hållbar framtid.   

Ola Karlsson

Moderaterna, oppositionsråd

Sebastian Cehlin

Moderaterna, oppositionsråd

Anna Ågerfalk

Liberalerna, oppositionsråd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons