Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Medborgarna betalar med sina liv i världens älgtätaste land

Annons

Mer fler älgar i skogen ökar antalet älgolyckor. Bilden är ett montage.

Jägarförbundet går med sin debattartikel i NA den 18 november 2018 till angrepp på Skogsstyrelsen som föreslår en kraftig minskning av den svenska älgstammen. Jägarförbundets ansats är, att i vanlig ordning, göra gällande att vi måste ha denna stora älgstam på cirka 350 000 djur, som vi har i landet – för en god viltförvaltning!

Det de inte nämner är att Sverige, med denna population, är det älgtätaste landet i världen! De nämner heller inget om de omfattande skador och de stora kostnader som vi som boende i landet drabbas av för att hålla älgstammen på denna nivå.

Betesskador på (tall) ungskog under vinterhalvåret är ”normalt” av betydande omfattning men har dessvärre ökat avsevärt under senare år. Målet för en acceptabel skadenivå är satt till 3 – 5 procent. Årets älgbetesinventering pekar på att skadorna under senaste året nått en nivå på 10 – 20 procent i stort sett i hela landet, så även i Örebro län. Detta är ett påtagligt bevis för att älgstammen är för stor.

Årligen sker cirka 6000 älgkollisioner med närmare 3000 personskador

Många älgar i skogarna leder till trafikskador med vilt. Årligen sker cirka 6000 älgkollisioner med närmare 3000 personskador varav ett 30-tal med svåra/invalidiserande skador samt 5-6 omkomna personer. Stora materiella skador på fordon etcetera. Älgens betesskador på ungskog medför stora direkta kostnader för skogsägarna, massa- och pappersindustrins leveransbehov av skogsråvara påverkas på sikt, tallplanteringar som havererar på grund av betesskador – havererar också som den koldioxidsänkare skogen utgör. Skogsstyrelsen publicerade 2007 en rapport där värdet/kostnaden av dessa skador då bedömdes till cirka 1,5 miljard. Årligen!

1,5 miljard  vad betyder det? Låt oss göra en jämförelse; Vi har alla tagit del av sommarens skogsbränder och de enorma skador de orsakade. Bilder på de förstörda skogarna och annan egendom har gett oss en känsla av vad som gått förlorat. De personliga tragedier som drabbade markägare och boenden i områdena kan vi inte fullt ut föreställa oss. Vi var många som beskrev det vi tog del av som overkligt. Vad det slutliga ekonomiska värdet av förstörelsen blev vet vi ännu inte. I den senare fasen av bränderna publicerades i vart fall uppgifter om att skadorna då var uppe i cirka en miljard. Sluträkningen blev säkert högre än så. Kanske 1,5 miljard?

Värdet av de skador som en (för) stor älgstam orsakar – årligen, kan alltså ligga i ungefär samma nivå som de värden som gick till spillo vid sommarens skogsbränder.

Tycker du som tar del av detta att vi fortsättningsvis skall betala dessa kostnader med såväl våra liv, som med personskador i trafikolyckor, med förluster i skog och med kvaddade fordon, produktionsförluster i industrin?

Den fråga vi då måste ställa oss: Är det rimligt att – som Jägarförbundet kategoriskt hävdar – att vi inte skall vidta åtgärder för att minska älgstammen. En reducerad stam leder direkt till mindre skador i alla avseenden. Tycker du som tar del av detta att vi fortsättningsvis skall betala dessa kostnader med såväl våra liv, som med personskador i trafikolyckor, med förluster i skog och med kvaddade fordon, produktionsförluster i industrin?

Lek med följande tanke: Om du vet att du med konkreta åtgärder kan reducera risken för skogsbränder i framtiden – skulle du då säga att vi inte ska vidta de åtgärderna?

Att minska älgstammen är en konkret åtgärd för att minska de skador älgen förorsakar – säg då inte nej till den åtgärden! Säg ja – gör din röst hörd.

Martin Johansson

skogsägare och Bilist

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons