Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mer utbildning krävs om fler ska komma i arbete

Annons
Torbjörn Appelqvist Oppositionsråd (M) Hallsberg

Hallsbergs kommun har under en rad av år haft en blandad utveckling. Stora arbetsgivare inom främst logistikområdet har etablerat sig, fossilberoendet i uppvärmningen av kommunens lokaler har så gott som försvunnit och bostadsbyggandet av hyresrätter har under senare år kommit igång.

Samtidigt har kommunen en alldeles för stor arbetslöshet. Dessutom ligger kommunen i bottenskiktet av Sveriges kommuner både vad det gäller skolresultaten för högstadieelevernas behörighet till vidare studier på gymnasiet och Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet.

I Hallsberg har vi två stora frågor, öka jobben och att alla våra elever får full behörighet att läsa vidare.

Arbetslöshet blir lätt en ond spiral där den egna känslan av att inte vara behövd sänker själförtroendet och försvårar att komma in på arbetsmarknaden. Ett arbete påverkar både individen och familjen där arbetet stärker både självkänslan, den egna ekonomin och den sociala situationen.

På riksnivå har det varit lyckosamt med tillskapandet av 250 000 jobb vilket har lagt grunden för den goda ekonomin trots pågående lågkonjunktur. På samma sätt stärks också den kommunala ekonomin av att fler kommer i arbete. Vi vill utveckla arbetsmarknaden i samarbete med lokala organisationer och arbetsgivare. Politikerna kan inte befalla fram jobb utan måste lyssna till vilka hinder vi från kommunen kan hjälpa till med att ta bort och stimulera en tillväxt av arbetstillfällen.

Arbetsmarknaden kräver i större utsträckning mer utbildning för att erbjuda individerna jobb. Vår uppgift i skolan är att stötta, stimulera men även ställa krav så att alla elever från grundskolan har behörighet för gymnasiestudier. Vi som politiker ska inte komma med lösningen utan ge målen så de duktiga skolledare och lärare vi har kommer med lösningarna. Vår skola ska ha den kvaliteten att elever (och deras föräldrar) vill söka till skolorna och inte ifrån.

Människors rätt till egna val är också centralt för oss. Detta för att vi tror på att den enskilda människan vet och kan bäst om sin egen situation, vi tror på människan. Därför vill vi införa lagen om valfrihet (LOV). Ett seriöst införande av LOV kräver en systematisk genomgång av vår egna verksamhet. Detta för att ställa upp vilka krav vi ska uppfylla både i vår egen verksamhet och ställa på externa utförare. Målet ska alltid vara att extern utförare ska hålla minst samma kvalitet till högst samma kostnad.

I Hallsbergs kommun måste nya och fler bostäder skapas i olika kommundelar och i olika boendeformer. Vi måste skapa möjlighet till boende för de som vill bo kvar på orten men i annan boendeform. När vi gör detta öppnar vi för fler möjligheter för de som vill flytta hit.

Vi vill återställa bidragen till de enskilda vägarna. De som bor utanför stadsplanerat område har själva ansvaret för sin väghållning. Hallsbergs kommun har halverat sina bidrag till de enskilda vägarna. Det är fel signaler och orättvist för de som bor utanför stadsplanerat område.

Moderaterna, Hallsberg

Torbjörn Appelqvist

Chatta om valet i Hallsberg i dag. Gå in på na.se och ställ dina frågor till Andreas Svahn (S) kl 11 och till Torbjörn Appelqvist (M) kl 11.30. Klicka här för att komma till chatten!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons