Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljöpartiet. Öka stödet till förnybara energikällor Solen ska ge oss energi

Annons
Hör framtiden till. Solpaneler monteras på Sörbyvallens omklädningsrum. Arkivbild: Håkan Ekebacke

Bebyggelse och boende svarar för drygt 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Direktverkande el och fossila bränslen värmer än i dag alltför många bostäder. Att minska energianvändningen genom bättre isolering och att använda en allt större andel förnybara energikällor är ett viktigt steg för ett långsiktigt hållbart boende.

Därför är det viktigt med ett ökat stöd till utvecklingen av förnybara energikällor, till exempel solvärme, solceller, och vindkraft, liksom biobränslen och andra tekniker som innebär en långsiktigt hållbar energiförsörjning.

För att nå det mål Miljöpartiet har satt upp, nämligen att vart fjärde tak senast år 2020 ska vara klätt med solfångare eller solceller, krävs inte bara morötter utan även styrande regler. En modern bygglagstiftning bör innehålla regler inte bara om energisnåla lösningar och hållbara materialval utan även om att yttre ytmaterial på nya byggnader så långt som möjligt ska ta till vara på den energi som faller på byggnaden.

Ett sätt att styra i den riktningen är att bygglagstiftningen innehåller regler om nybyggnation som ställer krav på energiaktiva ytmaterial för tak och fasader. Samma krav borde kunna ställas när det är dags att byta ytmaterial på miljonprogrammets alla byggnader och andra stora renoveringsobjekt.

Förra året var solceller det elproduktionsslag som växte snabbast i Europa, i effekt räknat! Hela 21 GW installerades. Elproduktionen från bara solceller i Europa är nu cirka 60 TWh/år, vilket motsvarar elbehovet för cirka 15 miljoner europeiska hushåll.

Det är noterbart att kostnaden för solceller har sjunkit. För solceller har det gått extra fort, bara under de senaste tre åren har priset minskat med en faktor 3–4. Moduler säljs i dag för under en US-dollar per watt, i soliga områden ger det en elproduktionskostnad på runt en krona per kWh.

De kommande tre åren satsar MP i sin oppositionsbudget i riksdagen 300 miljoner kronor på solenergi (värme och el), 330 miljoner på utbyggnaden av vindkraft, 80 miljoner för garantipris på egen el (småskalig elproduktion), 1 050 miljoner på energieffektivisering samt 40 miljoner på ett skatteavdrag för företag som använder energi effektivare. Totalt består satsningen av 1,8 miljarder kronor på tre år.

Miljöpartiet i Örebro har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi vill bygga solcellsparker för att möjliggöra en omställning i energisystemet. Det handlar om att bilda en solelförening där privatpersoner, företag med flera kan köpa andelar för att finansiera utbyggnaden av solel i Örebro.

Sala och Heby är två kommuner i Västmanland och Uppland som tagit steget att tillverka solel tillsammans med medborgare och företagare. Just nu planerar de att bygga sin fjärde anläggning i Sala.

Vi tycker att Örebro kommun ska vara en klimat-smart kommun och ha många alternativ för tillverkning av el och värme.

Vindkraftsplanerna är bra, men vi behöver en mångfald av energilösningar för att klara den energiomställning som krävs för att minska klimatutsläppen.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons