Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Moderaterna. Så kan kommunens ekonomi stärkas Spara på politikerna

Annons

Varför är den politiska organisationen fredad från besparingar när inte äldreomsorgen är det?

Inför nuvarande mandatperiod gjordes en uppgörelse mellan de politiska partierna i Örebro om hur den politiska organisationen skulle se ut. Uppgörelsen handlar om hur många nämnder vi ska ha men också antal kommunalråd, politiska sekreterare med mera.

Efter att uppgörelsen träffades har ekonomin försämrats. Det märks i den budget för 2012 som majoriteten i Örebro kommun, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet drev igenom vid kommunfullmäktigesammanträdet i november 2011. I majoritetens budget gjordes nedskärningar både inom skolan och inom den sociala sektorn, som omfattar bland annat äldreomsorgen.

När de förhållanden överenskommelsen baserats på förändras, i detta fall försämrad ekonomi, bör man tänka om. Kanske man till och med borde tänka nytt.

Vi moderater är därför öppna för en diskussion om hur vi inom nuvarande mandatperiod kan förändra den politiska organisationen. Vi anser att vi kan spara pengar genom att minska den. De besparingar som kan göras i den politiska organisationen motsvarar inte de nedskärningar majoriteten gjort inom äldreomsorg och skola, men de skulle kunna bidra till att täcka kostnaderna för några angelägna satsningar.

Till exempel skulle Kvinnohuset kanske kunnat få det belopp de yrkat på även i majoritetens budget, det vill säga cirka 800 000 kronor till per år. Det hade räckt till en del annat också. Men den politiska organisationen är uppenbart fredad mot alla förändringar, oavsett om de ekonomiska förutsättningarna förändras.

Låt mig som exempel visa hur man ser på den politiska organisationen i två andra städer som är jämförbara med Örebro i sin storlek. För att hantera förskola, grundskola, gymnasium, vård- och omsorg, socialtjänst, vuxenutbildning och arbetsmarknad har vi i Örebro nio nämnder med sammanlagt 246 politiker. Samma frågor hanteras i Västerås av fyra nämnder och 76 politiker och i Helsingborg av två nämnder och 36 politiker. I samtliga fall är ordinarie ledamöter och ersättare inräknade.

Självklart kostar den politiska organisationen i Örebro betydligt mer än i Västerås och Helsingborg. Vi borde fråga oss om vi verkligen behöver fyra nämnder för att hantera frågor rörande för- och grundskolan? Behöver vi två nämnder för äldreomsorgen eller två nämnder för andra sociala frågor? Varför behöver vi så mycket större organisation än till exempel Västerås eller Helsingborg?

I Örebro har vi dessutom tre övergripande programnämnder. Förutom att de kostar pengar skapar de också vissa problem. Ett exempel på detta är att budgetprocessen tar längre tid än den skulle göra utan programnämnder.

Exakt hur den politiska organisationen ska se ut kan man diskutera, och det är den diskussionen vi moderater nu vill ha igång. Vi tycker inte att den politiska organisationen ska vara fredad från besparingar när inte äldreomsorgen eller skolan är det. För att kunna genomföra en förändring krävs majoritet i kommunfullmäktige.

I de förhandlingar som fördes inför överenskommelsen om samstyret fram till omvalet tyckte jag mig se viss vilja från Socialdemokraterna att minska den politiska organisationen. Finns den viljan kvar står vi moderater till förfogande för diskussion.

Jag är övertygad om att om Socialdemokraterna vill bidra till att minska kostnaderna för den politiska organisationen i Örebro, så finns det en majoritet för det i kommunfullmäktige.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons