Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Motor i Transportsverige

Annons
På gång igen. Planerna för Truckstop i Berglunda har väckts till liv igen av kommunledningen. Bilden kommer från förra planeringsomgången 2007, innan projektet las ner.

Örebro har alla förutsättningar för att vara en tillväxtmotor i regionen. För logistikföretag är läget ett av de bästa i Sverige. Tillsammans med vår ambition att bli en attraktivare stad kan Örebro växa, när fler människor väljer att leva och bo i vår kommun och när fler företag väljer Örebroregionen. Men denna utveckling är inte given om det inte finns modiga och kloka politiker som kan fatta nödvändiga beslut som utvecklar Örebro framåt.

Vi måste förstora arbetsmarknadsregionen och knyta ihop hela länet. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Örebro har tagit ansvar för genomförandet av en ny organisation för kollektivtrafiken i länet. Den processen mötte motstånd hos vissa partier i den politiska oppositionen i Örebro, men vi har varit övertygade om att det är viktigt att sy ihop en överenskommelse som alla kommuner i länet kunde acceptera. En lösning där vi gemensamt tar ansvar för kollektivtrafiken och där vi fördelar kostnaderna så att bördan blir jämn.

Samma partier som nu försenar viktiga utvecklingsfrågor var förra perioden ansvariga för just dessa frågor. Därför stoppades Truckstop (en serviceanläggning för den tunga trafiken, som minskar onödig körning och stärker Örebro som logistikcentrum). Nu har arbetet med att förverkliga Truckstop fått ny fart så att vi förhoppningsvis kan slippa tung trafik som står parkerade runt om i stan i väntan på lastning.

Tidigare hejdades utvecklingen för Örebro flygplats och Örebro kommun gav oklara besked om flygplatsens framtid. Nu försöker vi hitta breda överenskommelser för att säkra möjligheten för regionens företag att leverera sina varor med flygfrakt.

Förra mandatperioden var kommunledningen i Örebro för passiv i samarbetet med andra för att säkra moderna vägförbindelser till och från regionen. Nu är kommunledningen i Örebro aktiv i alla sammanhang för att rusta upp avgörande vägförbindelser, som E20 mot Göteborg, väg 51 och andra sträckor som är viktiga för regionens tillväxt. När Trafikverket ser över om man ska skylta om vägen från Göteborg till Stockholm så att den hänvisar via Jönköping, i stället för via Örebro som i dag, är det ett tecken på att vi behöver förbättra E20 så att Örebro inte förlorar en vägförbindelse som är viktig för våra företag och jobb.

Örebroregionen ligger ”rätt” med bra förbindelser åt alla håll, vilket leder till kortare transporter. En rad åtgärder krävs för att ytterligare utveckla och stärka Örebroregionen som självklart logistikcentrum. Vi vill peka på tre avgörande punkter:

@NA Brödtext m pil:Ännu bättre infrastruktur: På sikt behövs järnvägsförbindelse till flygplatsen, i synnerhet för gods. Men mer närliggande är att flytta dagens terminalverksamhet från gamla ”ASG-terminalens tomt” till ett bättre läge, till exempel i Törsjö. Dessutom ska vi ge klara besked och långsiktiga garantier för flygplatsens framtid och utveckling.

Det behövs mer forskning och utveckling kring logistik och transporter. Ett bra sätt både för att utveckla regionen och för att koppla ihop universitetet med näringslivet på ett bättre sätt vore att utveckla logistikforskning och utbildning på universitetsnivå.

Logistikregionen måste bli tydligare. Vi behöver i alla sammanhang tydligt marknadsföra hela vår region, och vårt fantastiska läge. Dessutom ska Örebro kommun planlägga mer mark och tydligare sälja in den till intresserade genom att peka på helheten.

Vi vill se Örebro som en tillväxtmotor för hela regionen, inte en bromskloss. Det är så vi möter framtida utmaningar och det är så vi skapar tillväxt i regionen.

Lena Baastad Kommunstyrelsens ordförande (S)

Björn Sundin

Kommunalråd med ansvar

för samhällsbyggnad (S)

Örebro

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons