Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

MP: Örebro måste höja miljöambitionerna

Annons
Miljöpartiets kommunalråd, Niclas Persson och Sara Bronner, skriver om att Örebro måste ta ett större miljöansvar.

Replik: I NA 9/12 skriver Kenneth Nilsson (S), Per-Åke Sörman (C) och Lennart Bondeson (Kd) om Örebro som ”en av de främsta svenska klimatkommunerna”.

Vi håller med om att Örebro har gjort mycket bra när det gäller omställning, till exempel inom energiområdet. Miljöpartiet har konsekvent ställt sig bakom och aktivt bidragit till det arbetet. Kommunen har också antagit en klimatstrategi. Problemet med den nuvarande klimatstrategin är att den utelämnar viktiga områden. Till exempel finns inga mål eller åtgärder för klimatpåverkan från byggsektorn och heller inte för konsumtionen, alltså de varor och tjänster som kommunen upphandlar och som örebroarna köper. Detta trots att vi vet att en stor del av våra utsläpp kommer från varor producerade på platser i världen med fossil elproduktion och låg eller ingen miljöhänsyn.

Samtidigt håller man krampaktigt fast vid att äga och subventionera Örebro Airport som år efter år går med förlust och som är en av länets största utsläppskällor.

Man talar också om ”ett fantastiskt logistiskt läge”. Vi i Miljöpartiet har svårt att hitta någon klimatnytta med att attrahera logistikverksamhet till kommunen. Hade det handlat om att hitta och stötta nya klimatsmarta logistiklösningar så möjligtvis, men inget av detta står att finna i budgeten. Tvärtom har satsningarna på logistik hittills inneburit ökad vägtrafik, stora plåtlador byggda på bördig jordbruksmark där ”skyltyta” alltid vägt tyngre än biologisk mångfald eller livsmedelsförsörjning.

Samtidigt håller man krampaktigt fast vid att äga och subventionera Örebro Airport som år efter år går med förlust och som är en av länets största utsläppskällor.

Svenskarnas utsläpp av växthusgaser kommer till största delen från transporter. Kommunen har antagit ett trafikprogram där vi tillsammans kommit överens om mål för hur trafiken i kommunen ska utvecklas. Bland annat ska andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik öka, men som det ser ut nu kommer målen inte att nås. Andelen cykling ökar knappt och kollektivtrafiken inte alls.

Kollektivtrafiken ska gå att lita på och finnas när du behöver den. Cykeln behöver också prioriteras ännu tydligare i gaturummet för att vara ett alternativ för fler.

Nej, det krävs mer än så här om man vill kalla sig ”klimatkommun”. I Miljöpartiets skuggbudget tar vi ett helhetsgrepp om klimatpåverkan och samhällets anpassning till klimatförändringarna. Vi föreslår att Örebro upprättar en koldioxidbudget där vi kan sätta mål och tydligt följa upp vår totala klimatpåverkan. Trafikomställningen måste skyndas på med utbyggnad av kapacitetsstarka ”superbussar” med egna filer och täta avgångar. Kollektivtrafiken ska gå att lita på och finnas när du behöver den. Cykeln behöver också prioriteras ännu tydligare i gaturummet för att vara ett alternativ för fler.

Varenda ny skola, äldreboende eller hyreshus som byggs i betong ger ett enormt klimatavtryck. Miljöpartiet har därför drivit på för att öka andelen hus som byggs i trä, men här har den styrande minoriteten varit helt passiva. Inte ens de egna kommunala bolagen har man lyckats styra i den riktningen, trots att den är en av de mest effektiva klimatåtgärderna vi kan göra. Örebro måste också bli en delande stad, och det behövs fler möjligheter att dela prylar, bilar, platser och tjänster för örebroare som vill ställa om sitt liv. Detta skulle kommunen kunna driva på och underlätta för.

Vi måste höja klimatambitionerna nu! Utsläppen måste ner på noll senast 20xx för att vi ska lycka hejda skenande klimatförändringar. Allt annat är ett svek mot våra barn och barnbarn.

Sara Bronner

Miljöpartiet, kommunalråd

Niclas Persson

Miljöpartiet, kommunalråd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons