Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nytt möte kostar 36 000 kr

Annons
Dyrt möte. S drev igenom ett extra fullmäktigemöte i mellandagarna. Det kostar 36 000 kronor, skriver Tom Rymoen, kommunstyrelsens ordförande i Nora (M).

Vi i den sittande majoriteten visade en vilja att ta ansvar för en bred samförståndslösning genom att lyfta S kärnfråga om kulturpedagogerna ur vårt budgetförslag till förmån för förhandlingar om detsamma. Allt för att uppnå en bred förankring över partigränserna kring alternativa sparåtgärder. Detta valde S och V att besvara med total tystnad till förmån till sitt eget återremissyrkande. Man kan undra vad bland annat kulturpedagogerna tycker om detta ställningstagande?

Sedan S presenterade sitt eget sena budgetförslag den 7 december har vi haft ett flertal kontakter med S för att kunna förhandla fram en bred majoritet för ett gemensamt budgetalternativ. Vad som sker är att vi vid kommunfullmäktige får den öppnade dörren slängd i ansiktet med en mycket tydlig signal om att man inte är intresserade av detta.

Ett sådant sätt att hantera sitt förtroendeuppdrag vill vi inte längre vara med om. Vi väljer därför att hänga på haspen från vår sida och betecknar därmed möjligheten till en bred lösning som avslutad.

Bakgrunden till S ställningstagande kan man ana i det mycket märkliga spel under täcket eller kniven-i-ryggen-retorik som pågått under senare tid. Sven Erik Nykvists personliga korståg, som man kan uppfattar det som, verkar gå ut på att härska genom att söndra. Detta har han i viss mån lyckats med, vilket också resulterat i vissa bakslag inom de egna leden. S interna problematik får de emellertid lösa på egen hand.

Frågan är dock hur seriöst och ansvarsfullt detta agerande är gentemot Nora och dess medborgare i detta ekonomiska och parlamentariska läge vi befinner oss i. Det finns i dag inte underlag som jag ser det för en tydlig och stark majoritet mellan några koalitioner.

Väljarna röstade vid valet fram en ny ledning för Nora som inte på något sätt hittills respekterats av S. Det sätt man bedrivit sin form av opposition under året kan bara ses som märkligt och ansvarslöst och det finns tyvärr inte heller i dag något som tyder på att man tänker ändra på detta. Det senaste exemplet är det återremissyrkande av budgeten som genomfördes på onsdagens kommunfullmäktige.

Konsekvenserna av detta agerande blir dels en kostnad på cirka 36 000 för enbart fullmäktige. Till detta ska dessutom läggas ett extra kommunstyrelsesammanträde samt den extra arbetsinsats som krävs av de tjänstemän som kommer att få tjänstgöra inför och under dessa sammanträden den 28 december. Till vilken nytta? Det är nämligen stor risk att dessa extra åtgärder inte resulterar i någonting alls, annat än att vi står med samma material att ta ställning till i samma positioner.

All respekt dock till V:s agerande och retorik. den är öppen och ärlig. Man visar politisk kompetens och vilja, om än med ett visst mått av naivitet men som de ju har gemensamt med sina representanter i riksdagen.

De tre budgetalternativ som presenterats hittills är alla svaga och kommer med största sannolikhet att revideras under inledningen av 2012 för att uppnå ett bättre resultat inför framtiden än vad de gör i dag.

Uppmaningen från kommunens revisorer i onsdags förmiddag var just att så borde ske för att inte ytterligare försvaga och därmed äventyra den kommunala ekonomin. S satt vid samma möte och bekräftade att man höll med om att en sådan åtgärd i bred majoritet borde förhandlas fram. Samma kväll på fullmäktige var den tanken som bortblåst.

Vi i den nya majoriteten är beredda att ta ansvar för Nora och har under året, trots stor turbulens inom vissa områden ändå lyckats få till stånd ett antal nya åtgärder som i sig kommer att ge Nora större förutsättningar att utvecklas i en sund riktning framöver och vi vill gärna fortsätta med detta arbete efter detta första ”hundår”.

Vi vill få till stånd den nödvändiga riktningsförändringen som krävs för att Nora skall bli den starka, attraktiva kommun som alla vill att den ska vara.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons