Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Obligatoriska syntester krävs för att öka trafiksäkerheten

Annons

Sverige har sedan 1997 haft en Nollvision som grund för trafiksäkerhetsarbetet – en vision om en framtid där människor inte dödas eller skadas för livet i vägtrafiken. Det är bra. Stora insatser har gjorts på nationell nivå, och runt om i Sverige arbetar landets kommuner dagligen med åtgärder, ombyggnader och informationskampanjer som räddar liv och förhindrar skador i trafiken.

Samtidigt har var tionde bilist inte tillräckligt bra syn för att möta de nuvarande synkraven för körkort. Var tionde. I Sverige finns drygt sex miljoner medborgare med ett utfärdat körkort, vilket betyder att 600 000 svenska bilister är potentiella trafikfaror.

Olycksstatistiken var länge på väg ned men nu ser vi tyvärr ett trendbrott. Under förra året, från december 2014 till november 2015, dog 267 personer i vägtrafiken i Sverige. När fler dör eller skadas i trafiken går utvecklingen åt fel håll. Vår slutsats är att nya medel måste till för att vända utvecklingen mot målet.

Vi ska så klart fortsätta satsa på hårda faktorer såsom generella trafiksäkerhetsåtgärder med ombyggda vägar, sänkt hastighet, farthinder och enkelriktade vägar vid behov.

Dock är dessa åtgärder ofta stora, dyra och inskränkande projekt som både tar tid att utföra och som ger effekt först om ett antal år.

Vi behöver en förändring nu, och den måste på ett tydligare sätt inkludera oss själva – människan bakom ratten.

Infrastrukturminister Anna Johansson tog tidigare i mars ett initiativ genom att bjuda in myndigheter, kommuner, industri och andra berörda aktörer till konferens där man diskuterade en nystart i arbetet med att nå Nollvisionen.

Där diskuterade deltagarna viktiga åtgärder för förbättringar på kort, medellång och lång sikt.

Vi måste bredda säkerhetsarbetet och även se på individens förmåga att köra säkert, något som infrastrukturministern varit inne på redan tidigare.

Sänkta hastigheter och skärpt hastighetsövervakning även i tätorterna är en av de viktigaste åtgärderna.

En mycket enkel åtgärd som också bör prioriteras är att säkerställa att alla bilförare har trafiksäker syn.

Därför bör Sverige införa obligatoriska syntester vid körkortsförnyelse. Okorrigerade synfel kan likställas med rattonykterhet men människor som ser dåligt kör trots det bil.

I bländande solljus, i mörker och i komplicerade trafiksituationer är synproblematiken som mest påtaglig.

Det vill säga morgon och kväll, till och från jobbet och utanför många skolor och förskolor.

Vi vet att ett allt mer hektiskt trafikklimat är en av de största riskerna våra barn utsätts för i trafiken, i Örebro liksom i andra kommuner.

Vi vet också att vi politiker har ett stort ansvar för att åtgärda det problemet med verkningsfulla lösningar.

Större krav på landets bilförare vore att erbjuda ett resurseffektivt, tryggt steg på vägen mot en lösning på en verklig utmaning.

Fullgod syn, med eller utan korrigering genom glasögon eller linser, är helt enkelt en självklar trafiksäkerhetsfråga som måste få ta mer plats. Synen är en förutsättning för att vi ska kunna vara säkra förare i trafiken.

Att både få och kunna köra bil har en stor betydelse i den sociala och logistiska vardagen.

Många skulle helt enkelt inte kunna leva sina normala liv utan tillgång till bil.

Givetvis ska vi göra det möjligt för alla att i möjligaste mån använda sig av bilen.

Men det är ingen självklar rättighet att få köra i alla lägen.

Liksom att du inte får köra onykter menar vi att du inte ska köra om du inte har trafiksäker syn.

Vi har alla ett ansvar att skydda oss och våra nära och kära.

En färsk mätning visar att åtta av tio vill införa syntester vid körkortsförnyelse. Vi håller med.

Syntester är en bra, nödvändig väg till snabba resultat i form av förbättrad trafiksäkerhet.

Leif Pettersson (S)Ledamot i riksdagens trafikutskott

Björn Sundin (S)

Kommunalråd med ansvar

för samhällsbyggnadsfrågor Örebro

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons