Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Patrik Jämtvall (L): Det är fel att förlama Örebro

Annons
Att nu tvinga bort transporter via bil och lastbil vilket är andemeningen i S politiska inriktning kommer försvåra för våra medborgare och näringsliv, skriver Patrik Jämtvall, Liberalerna.

I en växande stad måste fortfarande bilen/lastbilen accepteras. Omställningen till fossilfri transport skall ske med hållbara och långsiktiga reformer på riksnivå. Att minska ytan för bilen kommer bara göra det både svårare för näringsliv och medborgare att leva.

Att som Ullis Sandberg (S) medvetet förlama staden och kommunen med denna icke eftertänksamma förtätning av gaturummet gynnar inte miljön, tvärtom så kommer högre värden av koldioxid och giftiga ämnen kunna mätas i innerstaden.

Att så kategoriskt säga att ytan ska minska för att spara på miljön är befängt! Det finns långt mycket effektivare åtgärder men dessa åtgärder ska sättas långsiktigt på riksnivå.

Individen löser inte våra miljöproblem det gör vi politiker med lagstiftning och reformer.

Socialdemokraterna håller just nu på med att sönderförtäta Örebro.

Jag menar att stora penseldrag för miljön är mest kostnadseffektivt med långsiktiga och skarpa reformer som gynnar tillväxt och medborgare. Att nå kommunens miljömål måste ses långsiktigt och paniklösningar med att förtränga gaturummet är inte en av de vinnande idéerna.

Socialdemokraterna håller just nu på med att sönderförtäta Örebro. Ullis Sandbergs algoritm livar inte med ett samhälle i tillväxt, ”vi blir fler och fler som reser om vi ska klara utrymmet måste transporter ske på annat sätt än med bil”. Nej, säger jag, i dagsläget så har bil och lastbil med flera en klar plats i samhället, det är då vi klarar transporterna och bibehåller utrymme.

Det är lika illa med rådande trafikkaos som hetsen att stänga ner kärnkraften som i dag ger fossilfri energi och tro att den skall klara att ersättas med ej fullt utbyggd sol och vindkraft. Sol och vindkraft är framtiden men övergången behöver ske på ett nyktert och driftsmässigt rätt sätt.

Övergången till fossilfri fordonsflotta kan bara ske, som jag ovan beskriver, med kraftfulla reformer som driver utveckling och forskning framåt.

Skulle S mellan region och kommun vara professionella så skulle de diskutera befintlig kollektivtrafik, som jag menar inte fungerar effektivt. Jag ger dem gärna några förslag:

Öka turtätheten.

Investera i fler bussar och säkerställ fungerande system i bussarna som gör att man effektiviserar på och avstigningar.

Bygg ut antalet hållplatser och se till så turerna från landsbygden kraftigt ökar.

Kanske till och med flytta och omdisponera samtrafik till annan effektivare yta än mitt i central Örebro?

Att man från socialdemokraterna tvingar medborgare till val är inget jag står bakom. Övergången till fossilfri fordonsflotta kan bara ske, som jag ovan beskriver, med kraftfulla reformer som driver utveckling och forskning framåt.

Att nu tvinga bort transporter via bil och lastbil vilket är andemeningen i S politiska inriktning kommer försvåra för våra medborgare och näringsliv. Det satsas ofantliga miljoner till dessutom klart underfinansierade projekt (läs ”ombyggnationer av gator” i deras budget) som drabbar andra verksamheter som social välfärd och barn och utbildning.

Staden och kommunen växer och då ska infrastrukturen växa med den - för alla transportslag.

I mitt Örebro ser jag alla Örebroares behov där individens frihet är det centrala. Jag tror på den tillgängliga kommunen och staden för alla.

Patrik Jämtvall

Liberalerna, Örebro kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons