Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

PRO-föreningarna i Askersund: Diskriminering att ta bort servicelinjens buss 708

Annons
En av servicelinjens bussar i Hallsberg.

Enligt de uppgifter vi fått oss till del, skall busslinje 708 upphöra. Det är med bestörtning och stor besvikelse vi mottar så chockartade uppgifter. Ett borttagande av busslinje 708 är en diskriminering mot äldre och personer med funktionsnedsättningar. Vi inom PRO (pensionärernas riksorganisation) motsätter oss på det bestämdaste en nedläggning av busslinje 708. PRO har uppmärksammat att mänskliga rättigheter försvagats avsevärt för äldre, med sämre vård, service och ekonomi . Ett upphörande av busslinje 708 ger ytterligare näring till en segregation mot äldre.

Förenta nationernas förklaring om de mänskliga rättigheterna slår fast, att alla människor är lika värda och att mänskliga rättigheter gäller för alla. Förenta nationernas konvention från 2007 berör funktionsnedsatta, de har rätt att åtnjuta bästa möjliga hälsa utan diskriminering. Tillgången till hälso- och sjukvård skall också säkerställas och då med beaktande av jämställdhetsperspektivet.

Sverige har antagit båda dessa konventioner. Målsättningen är att vi ska ha ett allomfattande utformat samhälle där alla behandlas lika. Kommuner och landsting har ansvar för att detta efterlevs.

En nedläggning av busslinje 708 är ett dråpslag för Askersunds kommun.

WHO:s (värdshälsoorganisationens) övergripande mål för hälsa, är att förbättra hälsan för alla och att minska ojämnheter i hälsan. Europeiska unionens intentioner är att landsbygdsområdena skall utvecklas. Det skall innefatta stöd till landsbygden för utveckling och bevarande. Det är också av intresse att erinra om länsstyrelsens projekt ”Tillgänglighet till landsbygdens butiker för funktionsnedsatta”. Varför inte åka med busslinje 708?

En nedläggning av busslinje 708 är ett dråpslag för Askersunds kommun. Det är med förfäran vi reagerar på detta besked. Närheten till vården väger tungt för att människor skall flytta till en ort. Förutsättningarna för att snabbt få vård är avgörande för en bygds framtid. Av Askersunds kommuns innevånare är 27,9 procent över 65 år. Det är allmänt känt att med stigande ålder ökar behovet av sjukvård.

Bussarna som används på busslinje 708 är handikappanpassade med bland annat plats för rullstolar.

I Askersund finns primärvård som har begränsad verksamhet. Kontinuerlig vård är ett centralt inslag i primärvårdens hälsosystem med personal som har breda kunskaper. I Örebro finns sekundärvård vilket innebär specialistvård med spetskompetens. Båda dessa vårdinrättningar samt flera vårdhem (enhet för vård av långtidssjuka) och äldreboende (exempel Lärkbacken i Åsbro) kan nås med busslinje 708. Bussarna som används på busslinje 708 är handikappanpassade med bland annat plats för rullstolar. Det finns möjlighet för ledsagare och den som vill besöka någon person som vistas på någon sjukvårdinrättning att åka med bussen. Du träffar trevliga chaufförer som hjälper passagerarna. Informationen till allmänheten att busslinje 708 finns måste bli bättre.

Det är en trend att en del enheter inom primärvården flyttas till annan ort, vilket talar för att busslinje 708 behövs i allt större utsträckning för transporter. Vi inom intresseorganisationen PRO protesterar mot en eventuell nedläggning av busslinje 708 (servicelinjen). Vi hemställer att alla beslut angående en kommande nedläggning inhiberas. Protestlistor finns hos PRO föreningarna i Askersunds kommun. Vi välkomnar att andra organisationer stödjer oss.

Annhild Blomkvist

Lennart Olofsson

för PRO föreningarna i Askersunds kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons