Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regionens ekonomi står sig väl jämfört med hela landet

Annons
BRISTVARA. Läkarbrist är inget specifikt för Region Örebro län utan ett problem i hela landet.

Återigen tar Katarina Tolgfors upp Region Örebro läns delårsrapport för årets fyra första månader.

Mitt svar blir detsamma: Vi i den styrande majoriteten vill se ordning och reda i ekonomin och långsiktiga budgetlösningar! Det är hela poängen med att vi direkt tog tag i den ökande nettokostnadsutvecklingen.

Regiondirektören fick därför i uppdrag att i nuläget se till att dämpa kostnadsökningarna genom att spara in 40 miljoner kronor. Redan nu ser vi resultat av beslutet i och med att nettokostnadsutvecklingstakten dämpas. Viktigt att påminna om är också att Region Örebro län/landstinget som organisation har haft positivt resultat sedan 2004 och betalade av alla lån 2007, vilket innebär att allt vi investerat i sedan dess har betalats direkt.

Varför är vi i majoriteten noga med att följa ekonomin på helhetsnivå, kan någon fråga sig. Det självklara svaret är att vi inte tänker riskera att vi inte kan fortsätta utveckla sjukvården och de regionala frågorna som vi har ansvar för. Det är med andra ord ett led i att slå vakt om en ännu bättre sjukvård och utveckling på kort och lång sikt, till gagn för patienter och våra länsbor.

Att försöka ge intryck av att läkarbrist och ökande kostnader för hyrläkare enbart är ett problem i Örebro län är ohederligt. Även Moderaterna vet att det är ett problem som alla regioner och landsting i Sverige brottas med.

Katarina Tolgfors svarar heller inte på min fråga om hur Moderaternas förslag om att höja patientavgifter, ge mindre pengar till sjukvården, minska antalet personal och öka privatiseringen kan lösa vårdens problem. I stället får vi veta att det inte är en lösning att höja landstingsskatten, tillföra mer resurser och omorganisera.

Det är intressant att läsa detta med tanke på att beslutet om att omorganisera länets hälso- och sjukvård togs i full politisk enighet, i syfte att ge våra länsinvånare en ännu bättre hälso- och sjukvård.

Varför protesterade då inte Moderaterna när beslutet togs? Detta ter sig ännu märkligare med tanke på att Moderaterna sade nej till skattehöjningen året innan val, men efter valet inte kommer med förslag på sänkning av densamma, utan glatt räknar in den i sina egna budgetförslag.

För att ge våra invånare en fortsatt god vård behövs ännu bättre kvalitet och mer tillgänglighet – och då behövs fler personal, inte färre.

När det gäller ordning och reda i ekonomin, är ju verkligheten den att vår länsorganisation under de senaste åren står sig väl i jämförelse med övriga regioner och landsting och att vår nettokostnadsutveckling förra årsskiftet var näst lägst i landet.

Verkligheten är också den

att svensk hälso- och sjukvård står inför många och stora utmaningar, och då behövs mer öppenhet och samarbete kring de väsentliga frågorna. Det är något som vi socialdemokrater vill ska prägla det fortsatta arbetet med att göra hälso- och sjukvården ännu bättre. Vi slår oss inte till ro – vi ser problemen men också våra styrkor och möjligheter.

Marie-Louise Forsberg Fransson (S)

Regionstyrelsens ordförande

Region Örebro län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons