Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Satsning på digital plattform kan revolutionera vården i Örebro län

Annons
Det krävs en gemensam kraftsamling för att fullt ut få på plats den digitala plattformen och samla all nödvändig information.

Örebro läns hälso- och sjukvård brottas dagligen med tidskrävande digitala system. Samtidigt utnyttjar regionen bara en bråkdel av potentialen i Sveriges unika kvalitetsregister. Region Örebro län kan bidra till att lösa problemen genom att fullt ut ansluta sig till den nationella plattform som finns.

Många människor i Örebro län väntar i dag på att få genomgå en behandling eller träffa en läkare. Samtidigt är personalbristen stor inom flera yrkesgrupper. I en sådan situation är det ohållbart att hälso- och sjukvården i Örebro län har krångliga digitala system som slösar med de anställdas tid.

Registren har länge varit en guldgruva för utveckling och forskning, men de är inte en integrerad del av vårdens it-system.

Samtidigt finns nationella kvalitetsregister som inte utnyttjas fullt ut. Dessa innehåller uppgifter som gör det möjligt att följa upp patienter i hela landet och utvärdera enskilda landsting, regioner och vårdenheter. Registren har länge varit en guldgruva för utveckling och forskning, men de är inte en integrerad del av vårdens it-system.

Det finns i dag en möjlighet att lösa båda dessa problem samtidigt. Genom att Sveriges regioner och landsting liksom de nationella kvalitetsregistren fullt ut ansluter sig till den nationella plattformen för vårddata kan vi skapa en nationell digital plattform där all vårdinformation finns samlad. Det skulle göra det möjligt för invånarna i Örebro län att enkelt ta del av sin samlade vårdinformation och samtidigt minska personalens administrativa börda rejält – till förmån för patienterna.

Det krävs en gemensam kraftsamling för att fullt ut få på plats den digitala plattformen och samla all nödvändig information.

Full anslutning till den nationella plattformen skulle också underlätta för forskning och ge fantastiska möjligheter till förbättrade beslutsstöd. En behandlande läkare skulle kunna uppmärksammas på den senaste forskningen och automatiskt bli påmind om viktiga åtgärder som är lätta att glömma bort. I slutändan kan plattformen skapa en kvalitets- och kunskapsrevolution inom vård och forskning.

Det krävs en gemensam kraftsamling för att fullt ut få på plats den digitala plattformen och samla all nödvändig information. Region Örebro län har i dag anslutit 55 procent av vårdens möjliga informationsmängder till den nationella plattformen.

Hälso- och sjukvården i Örebro län och i resten av Sverige har det tufft med långa köer och personalbrist. I slutändan drabbar det patienterna. I stället för att politikerna lappar och lagar där det för tillfället brister behöver vi en vård som klarar att lösa sina egna problem. Det kräver en hälso- och sjukvård med ett starkare fokus på kunskap. Att Örebro läns regionpolitiker prioriterar anslutningsarbetet och säkerställer en fullständig anslutning skulle innebära ett stort steg i rätt riktning.

Jan Nilsson

professor i hjärt-kärlmedicin vid Lunds universitet och ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien

Johan Assarsson

vd för kommun- och landstingsägda digitaliseringsbolaget Inera

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons