Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stoppa förslaget med betyg i årskurs fyra!

Annons
Lennart Bondeson (KD) Kommunalråd Örebro kommun

Nu måste Jan Björklund (FP) lägga ned frågan om betyg i årskurs fyra när det inte finns något stöd från forskningen och många olika organisationer.

Även bland lärar-kollektivet finns en mycket stor tveksamhet till tidigare betyg.

Jag utgår ifrån att de övriga Allianspartierna är kloka och omvärderar sin tidigare gemensamma linje med Folkpartiet. Kristdemokraterna vill utvärdera betyg i årskurs 6 först.

Men tyvärr fortsätter Jan Björklund att envist framhärda betyg när allt flera forskare visar att det inte finns något stöd. I dag talar nästan allt för att betyg från årskurs 4 bara skulle få helt motsatt effekt än vad som var meningen och skulle rent av vara skadligt för elever i de lägre årskurserna.

En sammanställning av remissvaren på utredningsförslaget visar att 33 av 44 organisationer avstyrker förslaget. Några exempel är Skolverket, Skolinspektionen, Barnombudsmannen, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, de flesta lärosäten som bedriver lärarutbildning.

Vetenskapsrådet har inför starten av det nya Skolforskningsinstitutet tagit fram olika forskningsöversikter, där det handlar om betyg. Kartläggningen bygger på en genomgång av svensk och internationell forskning med runt 6 000 vetenskapliga sammanfattningar, 500 artiklar och 40 avhandlingar.

Den sammanfattning som Vetenskapsrådet gör är att det inte finns något stöd inom forskningen för tidiga betyg.

Det finns inget positivt samband mellan betyg och goda Pisaresultat.

För yngre och svagpresterande elever kan betygen tvärtom ha en negativ och skadlig effekt. Lågpresterande elever som fick betyg i årskurs 6 presterade sämre än de som inte fick betyg (Alli Klapp, forskare i pedagogik).

Inför beslutet i riksdagen om betyg från årskurs 6 var man överens om att resultaten först skulle utvärderas innan man gick vidare – vilket även Jan Björklund stod bakom. Trots detta bortser han helt ifrån det.

Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet som är en av forskarna bakom Vetenskapsrådets rapport säger följande: ” Vi har faktiskt inte hittat en enda forskningsstudie som stöder tidiga betyg i skolan, därför rekommenderar vi att man är väldigt försiktig och vi måste först studera mera för att veta”.

Formativ bedömning – alltså tydlig feedback och information om vad som kan förbättras påverkar elevers skolprestation positivt, i stället för ren summativ bedömning.

Det är elevernas självkänsla och motivation som riskerar att påverkas negativt med tidiga betyg. Små barn uppfattar betyg som en bedömning av sig själva som individer, och då får betyg helt motsatt effekt än vad som var tanken.

Den stora frågan nu handlar om Jan Björklund och Folkpartiet vågar vara självkritiska och ompröva sin hållning. Hur länge ska man blint hålla fast vid en skolpolitik som inte har något stöd?

Man kan ge Jan Björklund en eloge för att han har satt skolpolitiken på dagordningen. Men för elevernas och skolans skull behövs nu politik som stöds av skolforskningen, som har ett brett politiskt stöd.

Så därför behöver Jan Björklund och Allianspartierna omedelbart slänga betygsfrågan i papperskorgen och i stället stödja en bred parlamentarisk skolpolitik. Skolan behöver nu arbetsro, inga flera omfattande skolreformer – för att de som redan har införts ska få tid att genomföras och positiv effekt.

Ompröva nu och lyssna – annars är risken stor att Folkpartiet blir helt ensamma och helt isolerade i sin skolpolitik!

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons