Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vi vill ha ett brett samarbete mot kränkningar i skolan

Maria Haglund tar återigen upp problematiken med mobbning i kommunens skolor. Det är bra men oerhört tråkigt att det ständigt behöver tjatas om eländet! Maria skriver att det handlar om att stävja kränkningar, trakasserier och våld mellan elever.

Annons

Nya Moderaterna vill införa nolltolerans mot mobbning och kränkande beteenden i skolan och menar att när ett barn mobbas måste vuxenvärlden reagera omedelbart. En lärare som ser en elev kränka en annan måste ställa sig emellan och ta över konflikten.

Jag läste i NA den 21/3-15 att stadsrevisionen anser att rutinerna kring arbetet med mobbning och kränkande behandling i kommunens skolor kan bli bättre.

Jag är beredd att tycka detsamma. Om och om igen har jag och Föreningen Attitydskolan-Deltar försökt att delge grundskolenämnden samt programnämnd barn- och utbildning och VUXAM en idé om samarbete för en tryggare skola.

Jag har önskat svar och kommentarer från politiken om denna idé kan vara rimlig och intressant som ett led mot en vänligare kommun.

Tänker att det också kan bidra till fler jobb, större mångfald och ett starkare band med det civila samhället. Men vi får inga svar, vill ni inte, kan ni inte, förstår ni inte?

Varför är det inte intressant att Föreningen Attitydskolan-Deltar önskar att tillsammans med kommunen göra nya insatser med den gamla beprövade metoden i våra grundskolor. Regeringen har lovat att satsa åtskilliga miljoner för att förbättra skolans miljö på flera plan, nu kan ingen skylla på dålig ekonomi!

Attitydskolans framtids-vision är att våra barn blir de ”nya” medborgarna som ser alla människor som en del av en hel värld. De har visat oss att det går att öppna dörrar som vi tidigare trott varit låsta för vissa individer. Majoriteten av de elever som vi mött vägrar att acceptera skolans nonchalans av många elevers lidande beroende på funktionsnedsättning eller annat upplevt utanförskap.

Det är en förebyggande insats med långsiktiga effekter. Preventiva insatser i skolan är för många barn framtidsavgörande och för kommunen ekonomiskt lönsamt.

Attitydskolan kunde 2009, efter fem års intensiv verksamhet, visa tydliga effekter på ökad kunskap kring hur det är att leva med funktionsnedsättningar och annat upplevt utanförskap. Attitydskolan hade därigenom påverkat attityder på ett positivt sätt i skolan både hos barn och vuxna.

Arbetet skedde helt i linje med Likabehandlingsplanen tillsammans med pedagoger och övrig personal från F-6 till och med gymnasieskolan.

wI dag görs allt för få insatser av preventiv karaktär och de som genomförts har ofta inte gett några bra resultat.

Forskning visar på stora mänskliga och samhälleliga effekter vid tidigt agerande. Enligt statistik från Barn- och elevombudsmannen hade Örebro kommun fått in 49 anmälningar om mobbning i skolorna eller 296 fall per 100 000 elever. Detta är inte acceptabelt!

Jag vill att politiken ska förstå hur Attitydskolan i samverkan med kommunen kan bli till en god social investering för att förebygga mobbning i kommunens skolor.

Här handlar det om besparingar av lidande och ett förändrat synsätt.

Elever och personal i kommunens samtliga skolor ska erbjudas stöd för att på lång sikt eliminera mobbning och andra arbetsmiljöproblem på deras gemensamma arbetsplats.

Målet är att skolan ska vara en plats för utbildning, trygghet och en social gemenskap. Det finns inte tid för upprepade incidenter, konfliktlösningar, anmälningar och rubriker i press och media! En långsiktig satsning på skolan är en förutsättning för kommunens utveckling.

Föreningen Attitydskolan – Deltar blir genom denna samverkan, en bro mellan förvaltningarna och medverkar på så vis till ett nytt berikande samarbete både för skolpersonal, elever och personer som annars blir kvar långt utanför arbetsmarknaden. ”Nytänket” är uppenbart, det har aldrig funnits ett liknande samarbete i Örebro.

Föreningen Attitydskolan–Deltar är medborgare i kommunen och delar av det civila samhället som enligt kommunens policy har rätt att få ett svar. Vi hoppas givetvis på ett gott samarbete.

Lena Kallionpää

Yvonne Nordlund

Föreningen Attitydskolan-Deltar

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons