Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Den laddade energifrågan

Annons

Det finns ingen politisk fråga som är så aktuell och väcker så många känslor som just energifrågan. Den är lika ödesmättad som ett grekiskt drama. Här finns allt, nationens utveckling, relationen till andra stater, allianser och olika syn på kamp och svek.

Tillgång till energi för ett rimligt pris har historiskt för Sverige varit en framgångsfaktor. Genom den har vi kunnat ha en stor tung basindustri och en stark export. Exporten motsvarar 47 procent av vår BNP, en stor del av vår höga levnadsstandard.

Vi vill dessutom att energin ger så låga CO2-utsläpp som möjligt, en ödesfråga för klimatet.

Vi vill fortsätta att ha det så, relativt billig energi när vi behöver den, där vi behöver den. Energi som vi också vill vara noga med hur vi använder. Vi vill dessutom att energin ger så låga CO2-utsläpp som möjligt, en ödesfråga för klimatet.

Vi ser nu att Sverige inte tillräckligt snabbt ställer om och minskar sitt CO2-utsläpp, tvärtom ökade våra CO2 utsläpp förra året till 63,8 miljoner ton, en halv miljon ton mera än året innan. Regelverk och utbyggnad av infrastuktur och fossilfri elproduktion kommer inte tillräckligt snabbt på plats.

Sverige har en unik möjlighet att vara ett föregångsland på energiområdet, men då måste man väga in alla effekter av vilka skatter och andra styrmedel man använder. Vi ser istället ren symbolpolitik, där man lägger massor av skattepengar på reformer, som inte ger nämnvärt resultat, som el-cykelreformen. Och där man dessutom ser resursslöseriet som en god handling. Något den röd-gröna regeringen borde vara bekymrade över.

Nej, vi ser istället att det är barn och ungdomar som oroar sig för vuxnas handfallenhet, skamligt för den röd-gröna regeringen.

Enskilda personer kan inte göra så mycket för att påskynda omställningen, om inte infrastruktur och el i ledningen finns.

Vår befolkning värnar klimat och miljö, vi är villiga att vara med i arbetet för att ställa om från fossil energi till elektrifiering. Men då måste den utvecklingen vara möjlig.

Enskilda personer kan inte göra så mycket för att påskynda omställningen, om inte infrastruktur och el i ledningen finns.

Det finns inte kollektivtrafik på landet, så man måste ta bilen. Att då höja skatterna på drivmedel för vanligt folk, gör ingen skillnad. Man måste ändå ta sig till jobbet och hämta barn på fotbollsträningen. Vi kan inte skuldbelägga stora delar av svenska folket, då politiken inte skapar alternativt. Miljö-moralpolitik är lika trist och inskränkt som annan moralpolitik.

Vi behöver infrastruktur för att köra el-lastbilar.

Vi behöver forska mera på energiområdet, inklusive på kärnkraften. Det är genom forskning och utveckling vi har lyckats komma så långt som vi har i Sverige.

Vi behöver vara tydliga med att vår energiförsörjning inte vilar på ett ben, vi behöver många olika energislag och använda dem där de passar bäst.

Vi behöver flera demonstrationsanläggningar för att visa på ny teknik och sprida kunskap.

Vi behöver bygga ut el-näten så de klarar både ny teknik och ökad elektrifiering.

Vi behöver se över hur vi bättre tar tillvara den energi vi skapat genom effektiviseringar. Allt ifrån smarta el-nät till att bättre ta tillvara spillvärme.

Vi behöver bättre använda alla råvaror som också är energi, som råvaror från skog, jord och hav för produktion av olika biodrivmedel.

Vi behöver kärnkraften och bara genom att använda styrkan i den kan vi också skapa ett fossilfritt samhälle. Ett samhälle där det finns tillgång till energi när vi behöver den och där vi på ett resurseffektivt sätt att nyttjar elen är framtiden.

Ett samhälle där barn slipper bekymra sig!

Lotta Olsson

Moderaterna, riksdagsledamot

Näringsutskottet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons