Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Den liberala konkurrensen med rötter till Smith och Darwin

Replik till Ingemar Berglund, NA den 11 juli

Inget ont som inte har något gott med sig säger ju ordspråket. På grund av SD tvingas nu de borgerliga partierna att positionera sig och då sker det nu också på basis av grundläggande ideologier. Först ut var den tidigare folkpartiledaren Bengt Westerberg med sitt klargörande inlägg i Aftonbladet för några månader sedan. Ingemar Berglund har tagit rygg på honom och lyfter olika utgångspunkter beträffande nyliberalismen och socialliberalismen med den senare utgångspunkten som egen mur i Westerbergs anda gentemot SD. Så långt allting gott. Men låt oss granska Berglunds åsikter mer på djupet.

Detta sker alltså genom konkurrens mellan företag och konkurrensen blir det bränsle som för samhället framåt.

Liberalismens fader Adam Smith (1723-1790) hävdade således ”att om varje individ handlar utifrån sina egna behov och intressen kommer det till nytta för hela samhället”. Detta sker alltså genom konkurrens mellan företag och konkurrensen blir det bränsle som för samhället framåt. Charles Darwin (1809-1882) förtydligar konkurrensen mellan djur som en viktig orsak till utvecklingen och på så sätt går Smiths och Darwins åsikter ihop. Men det visad sig att den råa konkurrensen, den så kallade Manchesterliberalismen, fick konsekvenser i form av konkurser, fattigdom och elände. Således föddes socialliberalismen för att dämpa konsekvenserna av den råa liberalismen. De starkaste djurens härjningar skulle ej, i Darwins anda, medföra att de svagare slogs ut. Nazismen fullföljer Darwins läror och för över den till mänskligheten och befrämjar elimineringen av svagare individer för att stärka den egna starka rasen.

Liberalismen och nazismen vilar på samma ide. Nämligen den Darwinistiska, att individen och konkurrens mellan människor och företag ska ligga till grund för politiken. Detta medför egocentricitet och girighet med nyliberalism som följd i det ena fallet och koncentrationsläger i den andra.

Varje individ måste få kunna framföra sina åsikter i kollektivet men efter diskussion sker en omröstning.

Att socialismen och liberalismen gick i takt vad gäller demokratins införande är gott. Men som Berglund skriver, efter det gick de skilda vägar. Socialismen framhåller solidaritet och det kollektiva ägandet medan liberalismen i grunden värnar om företagen. Karl Marx (1818-1883) beskrev effekterna av den privata konkurrensen och hävdade att människorna själva skulle råda över företagen. Ett ställningstagande som baserades på iakttagandet av ekonomiska mekanismer och motsättningar i det kapitalistiska samhället. En, som vissa hävdar baserat på vetenskaplig grund, som sedermera skiljdes åt i en kommunistisk och en socialdemokratisk rörelse med samma mål socialism men med olika metoder att nå det målet.

I den socialistiska och för den skull även det kommunistiska synsättet ingår så kallad demokratisk centralism. Med det menas att det läggs stor vikt vid individen och dennes synpunkter. Varje individ måste få kunna framföra sina åsikter i kollektivet men efter diskussion sker en omröstning. Majoritetens linje blir då den rådande och minoriteten ska då följa majoritetens beslut. Det kallas demokrati. Men en demokrati som sker dagligen inte bara var fjärde år. En demokrati där människorna är ägare av företagen och där ledningen väljs av individerna tillsammans i kollektivet.

...här i landet hotar alltid företagen med att lämna landet med sitt kapital då folket vill bryta det rådande samhällsidealet.

Historien har visat att sådana inriktningar och ambitioner i enskilda länder alltid har mötts med våld från övermakten för att skydda ägandet, det vill säga intressena i privata företag. Internationellt har socialistiska försök motarbetats av samtliga andra länder i världen och det har skett med mycket kompakt motstånd från första början med blockader med mera.

Men för att inte tankarna ska gå till Ryssland eller Kuba så är Chiles Salvador Allende (1908-1973) ett utmärkt exempel. Folket valde honom och ville införa en mer mänsklig, icke egocentrisk samhällsstruktur, jämför demokratisk socialism, men de strävandena omöjliggjordes av krafter i ett annat närliggande större land. Och här i landet hotar alltid företagen med att lämna landet med sitt kapital då folket vill bryta det rådande samhällsidealet.

Att Islam har en annan vägvisare, Muhammed, blir ju då lite svårsmält ...

Bra att SD kommit fram med sina dunkla ambitioner för nu sållas agnarna från vetet. Att KD går samman och vill samtala bottnar ju bland annat i att det partiet har patent på vägen till Gud, det vill säga genom Jesus. Att Islam har en annan vägvisare, Muhammed, blir ju då lite svårsmält och SD är ju inte direkt islamvänliga.

Att majoriteten av M förespråkar de åsikter som ryms inom SD förvånar inte.

Jag är passiv medlem av Vänsterpartiet men trots den tillhörigheten vill jag härmed framföra ett varmt tack till såväl Centerpartiet och den socialliberala delen av Liberalerna att handlandet, markeringen mot SD, medfört en känsla av ett hopp om mänskligheten.

Jan Forslund

Frövi

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel