Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Det blev nej till screening för prostatacancer – igen!

Annons

T-Pro prostatacancerföreningen i Örebro län önskar med anledning av remissen framföra patientorganisationens något avvikande syn på screeningfrågan. Socialstyrelsens slutsats är att ”nyttan med screening inte tydligt överstiger de negativa effekterna”. Vår uppfattning är att nyttan med screening har underskattats och att de negativa effekterna överdrivits.

När det gäller nyttan är vår utgångspunkt förhållandet att 2 400 män avlider av prostatacancer varje år, flera än av någon annan cancer. Av dessa hade flertalet en långt avancerad sjukdom när diagnosen ställdes. Av cirka 10 000 nydiagnosticerade varje år får 1 800 män beskedet att sjukdomen utvecklats för långt för att botande behandling ska vara möjlig. Vår uppfattning är att en organiserad screening skulle rädda många från svårt lidande och för tidig död samt medföra väsentliga kostnadsbesparingar i vården.

Problemet är att merparten av diagnostiken utövas vid små enheter som inte har kompetens eller resurser för att ta till sig utvecklingen.

Som främsta nackdelar anger Socialstyrelsen osäkra diagnostiska verktyg, överdiagnostik och överbehandling med onödiga vårdskador som följd. När det gäller diagnostiken vill vi framföra att nya metoder nu finns som väsentligt underlättar att särskilja behandlingskrävande sjukdom från sådan mer beskedlig cancer som aldrig behöver behandlas. Problemet är att merparten av diagnostiken utövas vid små enheter som inte har kompetens eller resurser för att ta till sig utvecklingen. En kombination av ny bildteknik och algoritmer med riskfaktorer ger säkrare prognoser och är skonsammare för patienten. Metodens effektivitet har nu slutgiltigt bekräftats i en stor studie som publicerades vid den europeiska urologikongressen i Köpenhamn i mars. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/03/20/magnetkamera-slar-ultraljud-vid-prostataprov/

Överbehandling var tidigare ett stort problem men reduceras numera kraftigt sedan alternativet aktiv monitorering tillkommit för de cirka 2 500 som varje år bedöms ha en mer beskedlig cancer. För dem som ändå måste behandlas radikalt kan vårdskador förebyggas genom att organisera kirurgin i färre och kvalitetssäkrade enheter.

I Socialstyrelsens remiss anges att man inte avser att rekommendera screening men att man uppmanar landsting och regioner att försöksvis införa organiserad PSA-testning för att utveckla lämpliga former för en framtida generell screening. Vår uppfattning är att detta skulle leda till framväxten av ett antal olika regionala lösningar och att den diagnostiska verksamheten därmed blir ytterligare ojämn i kvalitet och ojämlik för patienterna. Ett samlat nationellt grepp är därför att föredra.

Mer om Prostatacancerförbundets syn på screeningfrågan via länken https://www.di.se/debatt/debatt-screening-skulle-lyfta-prostatacancervarden/

Miguel Bascuas

ordförande, T-pro Prostatacancerföreningen i Örebro län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel