Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Det går att lita på Ortopedin i Region Örebro län

Annons

Svar på insändare ”Ett liv är ett högt pris för ökad produktion” (NA 20/1)

Under den senaste tiden har det förmedlats en felaktig bild om ortopedin och dessa patienter i Region Örebro län. Vi är utomordentligt besvärade över den bilden. Det är också uppenbart att det verkar finnas stor okunskap om vart svensk sjukvård är på väg. Vi vill därför med detta inlägg samlat försöka göra en del tillrättalägganden. Vi vill också försöka förklara det förändrings- och utvecklingsarbete som pågår i den svenska sjukvården just nu, inte minst inom ortopedin.

Men först: Behöver medborgarna oroas över ortopedins utveckling i Region Örebro, och i synnerhet i Lindesberg? Svaret är nej! Aldrig förr har så många patienter i vår region fått så kvalificerad vård nära hemorten, och så snabbt som 2017.

Hösten 2015 togs beslut om att skapa en länsklinik bestående av ortopediska klinikerna i Örebro, Karlskoga och Lindesberg.

Förändrings- och utvecklingsarbetet i Region Örebro län har sin historia. Under flera år hade patienter med behov av nya knä- och höftledsproteser i länet fått stå allt för länge i långa köer. Många hänvisades till andra län, främst Stockholm. Det var det problemet som politiker och tjänstemän hösten 2015 beslutade sig för att komma till rätta med.

Hösten 2015 togs beslut om att skapa en länsklinik bestående av ortopediska klinikerna i Örebro, Karlskoga och Lindesberg. I förarbetena framgår tydligt orsakerna, bland annat behovet av att koncentrera patientgrupper, specialisera medarbetare och profilera sjukhusen. Detta för att möta vårdens ökande behov och framtida brist på kvalificerade och kompetenta medarbetare. Personligen tycker vi att regionen valt rätt. Länskliniker skapades där behoven av samordning och strukturförändring är störst. Närsjukvårdsenheter skapades där behoven av närhet och lokalt samarbete med till exempel kommuner är störst.

När vi två rekryterades inför årsskiftet 2015-2016 var den dåvarande hälso- och sjukvårddirektören, Jan Olsson, mycket tydlig med vad regionen ville ha genomfört. ”Se till att få fart på forskningen, lös tillgängligheten, förbättra kvaliteten och skapa en hållbar struktur” var uppdraget.

Väntetid som överskrider vårdgarantin skall inte längre behöva förekomma.

Att regionledningen hade stora förväntningar på ortopedins utveckling framgår av regionstyrelsens beslut 160412 om handlingsplanen för en ekonomi i balans. I den antagna handlingsplanen står bland annat: ”Ortopedin har nu blivit en länsverksamhet. Detta ger möjlighet till en bättre samordning av vården och effektivare resursutnyttjande. Väntetid som överskrider vårdgarantin skall inte längre behöva förekomma. Därmed kan köpt vårdgarantivård inom ortopedi upphöra. Det kommer att innebära en kostnadsreduktion om 12 miljoner kronor”. I handlingsplanen står det också: ”I verksamheterna är det uttalade målet att tacka ja till alla förfrågningar om patienter utanför regionen”. Skälet till detta är att Region Örebro läns sjukhuskostym behöver fler patienter att fördela sina kostnader på.

Är det något att bry sig om vad det står i ett optimistiskt politiskt beslut och kommer det överhuvudtaget att bli känt hos allmänheten och medarbetarna? Ja, kanske! I Nerikes Allehanda citeras 160607 dåvarande regionstyrelsens ordförande, Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) ”Det är oerhört viktigt att vi fortsätter att jobba med handlingsplanen för en ekonomi i balans.” Även oppositionsledaren Ola Karlsson (M) citeras ”För att komma till rätta med de ekonomiska problemen menar styrelsen att det är viktigt att verksamheterna genomgår en strukturomvandling,”

Det finns mängder av vetenskapligt stöd för att den struktur som ortopedin är på väg att etablera leder till en betydligt bättre kvalitet.

Men kommer ovan nämnda beslut att genomföras? Ja, kanske! Vi konstaterade i alla fall att vi kommit till en region med mycket tydlighet och intresse för framtidens ortopedi. Den verkar också ha vilja, mod och avsikt att genomföra sina beslut. Styrkta av och trygga med den uppbackning som uppenbarligen finns hela vägen upp i systemet bestämmer vi oss för att försöka ta vara på de möjligheter vi identifierat under våra första månader och försöka leverera i enlighet med uppdraget. Det handlade nu om att locka medarbetarna att bli nyfikna och engagerade i utvecklingsarbetet.

I dag är tillgängligheten i det närmaste löst. Det finns mängder av vetenskapligt stöd för att den struktur som ortopedin är på väg att etablera leder till en betydligt bättre kvalitet. Kliniken har idag kommit igång med forskningen med universitetsprofessur, har rimligt antal doktorander, håller på att ackrediteras universitetsenhet och lever upp till sin del av USÖ som traumasjukhus, kategori 1.

Har då ortopeden haft särskilt bra förutsättningar för att genomföra sitt förändringsarbete? Har den till och med favoriserats och hållits om ryggen? Naturligtvis inte! Med utgångspunkt från de politiska besluten, den tolerans som tjänstemännen visar och den ekonomiska uthållighet som regionen tycks ha, vågar vi drista oss att säga att vi aldrig tidigare sett så goda förutsättningar att genomföra förändrings- och utvecklingsarbete. Det som däremot överraskar oss och oroar oss något är den otroliga känslighet och petighet i detaljer som vi möter på många håll.

Får Lindesbergborna med sina höftfrakturer betala priset för omställningen? Nej! De drygt femtiotal personer från norra länsdelen som i fjol hämtades på olycksplatsen, oftast i det egna hemmet, och kördes till Karlskoga lasarett, fick en utomordentlig vård. Det verkar inte vara allmänt känt att i Karlskoga och Örebro har rehabiliteringen av just denna patientgrupp inom närsjukvården tagit stora kliv framåt de senaste åren. Patienttransporten har varit en ständigt återkommande fråga. Observera att det mycket sällan som dessa patienter flyttas mellan sjukhusen utan de åker direkt från olycksplatsen till det sjukhus där behandlingen skall ges.

Det är korrekt att vi ortopeder önskar operera patienterna med höftfraktur lite tidigare efter ankomst till respektive sjukhus och det är något vi jobbar hårt på att förbättra. Men att patientgruppen är lågprioriterad eller får sämre vård än tidigare år är direkt felaktigt. Att dessutom, som ”Granskande sjukvårdskunnig” i Nerikes Allehanda (20/1) menar, att ”att länsinvånare får dö” är ett direkt ovärdigt påstående. Vi hoppas och tror att såväl medborgare som patienter har större tillit till sakkunniga som träder fram än till anonyma skribenter. Självklart står vi båda till förfogande vid önskemål för frågor eller förtydligande. Vi nås enklast via regionens telefonväxel.

Per Wretenberg

professor, ortopediska kliniken Region Örebro län

Ewald Ornstein

verksamhetschef, ortopediska kliniken Region Örebro län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel