Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Det ska finnas en misstanke för ett hembesök ska göras

Annons

Slutreplik.

Jag får tacka Moderaterna Rydaeus och Rosengren för deras svar (NA 17 november) på min artikel där jag ställer frågan om vilket lagstöd de har för oanmälda hembesök och vidlyftiga samtycke i samband med myndighetsbeslut om försörjningsstöd. Tyvärr undviker de att svara på frågorna.

Istället redogör de för självklarheter som att fusk ska motarbetas, att hembesök i vissa former kan vara en del av socialtjänstens kontroll och att den bästa vägen till egen försörjning är ett arbete. De vill till synes framställa det som att jag och Socialdemokraterna är ointresserade av frågorna. Det är givetvis fel. I det ovan nämnda råder ingen konflikt oss emellan, tvärtom total enighet. Det framgår även av min första artikel där jag explicit nämner det offentligas behov av att motverka felaktiga utbetalningar för att därefter rada upp ett antal lagenliga sätt att arbeta på. Det arbetet sker redan i Örebro. Ser vi till utvecklingen av andelen bidragsförsörjda* de senaste fyra åren så har Örebro haft en mer än dubbelt så snabb minskning som Växjö vilket innebär att de båda kommunerna i dag befinner sig på en likvärdig nivå.

Därtill kommer att den offentliga makten inte bara ska utövas under lagarna utan även med respekt för människors frihet och värdighet ...

Varför är det då viktigt att kommunala församlingar följer gällande rätt? Svaret är enkelt för att förslag ska kunna genomföras i praktiken och de av riksdagen demokratiskt stiftade lagarna respekteras.

I detta fall rör det sig om kommunal myndighetsutövning. Då följer av legalitetsprincipen i grundlagen att sådan ska ha stöd i lag, 1:1 RF. Därtill kommer att den offentliga makten inte bara ska utövas under lagarna utan även med respekt för människors frihet och värdighet samt att socialtjänstens arbete ska bygga på respekt människornas självbestämmande och integritet, 1:2 RF och 1:1 SoL.

Vi måste kunna förvänta oss av politiskt förtroendevalda att de lägger förslag som är genomförbara och förenliga med gällande rätt.

Detta är inte riktlinjer att som kommun följa om man vill utan tvingande lagstiftning som riksdagen, vår högsta demokratiska församling, har beslutat om. Till sin hjälp att följa upp att så sker har riksdagen sitt kontrollorgan JO. JO har i flera beslut kritiserat just det förfarande med oanmälda hembesök och vidlyftiga samtycken som de båda Moderaterna faktiskt föreslår (det handlar inte om anmälda hembesök vilkas lagenlighet jag redogjorde för i min första artikel). Det har främst handlat om att det för hembesök ska finnas en faktisk misstanke om fel och ett reellt samtycke från den enskilde, se bland annat JO dnr 2737-2012, 2914-2011, 2737-2011 & 4091-2014. Vad gäller vidlyftiga samtycken nämnde jag i min första artikel JO:s uttalade kritik mot Askersunds kommun, se JO dnr 3430-1996.

De här besluten och lagrummen har Rydaeus och Rosengren fått till sig i sociala medier. Trots det har de valt att inte bemöta dem i sak utan att istället svara på helt andra frågor i vilka det oss emellan råder samsyn. Det är inte seriöst. Vi måste kunna förvänta oss av politiskt förtroendevalda att de lägger förslag som är genomförbara och förenliga med gällande rätt.

*Andel av befolkningen, 20-64 år, som försörjs med sociala ersättningar och bidrag (helårsekvivalenter). Hämtat från ekonomifakta.se (en del av Svenskt näringsliv) den 18-11-2019.

Johan Gynnhammar

Socialdemokraterna, juriststudent och ledamot i kommunfullmäktige och socialnämnd i Örebro kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel