Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Du svenska riksdagledamot, rösta för kärnvapenförbud!

Först åter till vad saken konkret gäller, nu när dagen för riksdagens beslut i kärnvapenfrågan närmar sig.

Den 7 juli 2017 röstade FN:s generalförsamling för antagandet av konventionen om förbud mot kärnvapen. 122 stater röstade för konventionen. Förhandlingarna bojkottades av kärnvapenstaterna och de flesta länder som ligger under USA:s kärnvapenparaply. Den 20 september 2017 kunde stater börja signera konventionen. Konventionen träder i kraft när 50 länder skrivit under och därmed ratificerat konventionen. Detta har den svenska riksdagen ännu inte gjort.

De senaste årens försvarspolitik har pekat i en annan oroväckande riktning ...

Sverige har länge varit en global föregångare för kärnvapennedrustning och ett ställningstagande som inte innebär ett kärnvapenförbud skulle markera ett paradigmskifte i svensk säkerhets- och utrikespolitik, men självklarheten i att skriva under konventionen och därmed officiellt ansluta sig till arbetet för fullständig avveckling av kärnvapen har ifrågasatts. De senaste årens försvarspolitik har pekat i en annan oroväckande riktning, till exempel när Sverige skulle rösta om att underteckna värdlandsavtalet med Nato saknades garantier för att kärnvapen inte skulle föras in på svensk mark och att avtalet ökade risken för att sådan införsel på sikt skulle tillåtas. Det borde ha ingått ett förbud mot att föra in kärnvapen i Sverige i avtalet.

Försvarsministern och militärdebattörer i media anklagade kritikerna mot värdlandsavtalet för att vara naiva, men också för att sprida rysk desinformation, där man likställde ett förespråkande av nedrustning och avspänning med att ge stöd åt en auktoritär rysk president. Tvärtom är jag liksom andra, som arbetar med fredsfrågor, oroade av ökade ryska aggressioner och konsekvenserna av Krims annektering.

... hållbar fred nås genom avspänning och nedrustning och inte genom att ansluta sig till en kapprustningstävling ...

Men till skillnad från försvarsministern och upprustningsivrarna menar jag, att den historiska erfarenheten visar att hållbar fred nås genom avspänning och nedrustning och inte genom att ansluta sig till en kapprustningstävling, där allt fler länder deltar. När tar den svenska politiken åter upp våra uttalade utrikespolitiska mål att arbeta för nedrustning och arbeta för att minska spänningarna för att bidra till att väpnade konflikter ej bryter ut?

Detta är min undran inför framtiden, när jag läser om vad som just nu sker i södra Sverige. 12 000 soldater är samlade i Skåne, 44 örlogsfartyg och över 40 stridsflyg och helikoptrar befinner sig i södra Östersjön. Sexton Natoländer plus Sverige och Finland genomför flera amfibieoperationer och tränar luftförsvar, minröjning och ubåtsjakt. ”Nato vill ha en symboleffekt mot framför allt ryssarna”, säger överstelöjtnant Jan Forsberg och i Sydsvenskan välkomnar Sveriges ÖB Micael Bydén den amerikanska närvaron i Östersjön.

ÖB Bydén ansåg vidare att Sverige inte bör ansluta sig till FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen och under Bydéns ledning av den svenska Försvarsmakten har Sverige ingått i kärnvapennära samarbeten utan att varken försvarsminister Hultqvist eller utrikesminister Wallström ifrågasatt detta. Vad innebär alliansfriheten när Försvarsmakten har tillåtits utveckla ett nära beroende av Natos kärnvapenbeväpning? Är Sverige i praktiken ett alliansfritt land?

Dags för svenska riksdagen att ställa sig bakom FN:s kärnvapenförbud!

Den stora utmaningen just nu är att den svenska regeringen behöver växla om, och återta en sansad säkerhetspolitisk hållning som åter grundar sin politik i samtal och diplomati. En nödvändighet om de uttalade utrikespolitiska målen om fred och nedrustning inte bara skall vara vackra ord vid offentliga middagar. Våra försvarspolitiska samarbeten borde inte undergräva Sveriges möjligheter att verka för fred och nedrustning i världen.

Dags för svenska riksdagen att ställa sig bakom FN:s kärnvapenförbud!

Hittills har inga krig förhindrats eller fred skapats av vapen, som om de används förintar 100 000-tals människoliv och tillintetgör livsnödvändiga samhällsstrukturer. Att kärnvapens avskräckande effekt skapar säkerhet är en argumentation som historien visat varit falskt och borde inte längre tas på allvar av någon. Avvecklingen av kärnvapen utgör en grund för mänsklighetens framtida liv och överlevnad. Dags för svenska riksdagen att ställa sig bakom FN:s kärnvapenförbud! Varken den svenska eller världens säkerhet kan bygga på hotet från kärnvapen.

Stefan S Widqvist

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel