Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Elbilar är smutsigare än vad dieselbilar är

Koldioxidutsläppen i vårt land är en promille av världens. Om Sveriges alla utsläpp upphörde helt idag skulle det ge -0,002 grader till år 2100. Försumbart! Och egentligen är vi netto-noll genom koldioxidupptaget av skogens årstillväxt.

Därför är det obegripligt att det politiskt finns planer på att förbjuda försäljning av bilar med förbränningsmotor från 2030. Ingen klimatnytta och kostnaderna blir förödande höga för finansiering av subventioner och uppbyggnad över hela landet av en i dag nästan obefintlig infrastruktur för laddning.

Låt oss jämföra en volymbil som Volkswagen Golf i dieselutförande med samma bil 100 procent eldriven. Data enligt Volkswagen.

Batteritillverkning är energikrävande. En elbil ger dubbelt så mycket koldioxid innan den ens rullar ut på gatan. Batteriet ska laddas och fossilfri elproduktion är vi i vårt land unika med. Räkna därför efter en elmix som är normal för Europa. Sverige är integrerat i ett europeiskt system där fossil elproduktion är en oundviklig och viktig del. Med alla förluster inräknade går det åt fyra gånger så mycket primärenergi i form av kol för varje kWh el i batteriet på en elbil. Då är en elbil = kolbil! (SvD 2018-10-05)

Elbilarna är inte säljbara utan kraftiga bidrag och skattelättnader.

Elbilen över sin livscykel har högre koldioxidbelastning än dieselbilen (nuvarande verkningsgrad 45 procent) fram till 12 000 mil. Efter 20 000 mil har elbilen något lägre sammanlagt utsläpp. (Se diagram) 60 000 kronor i supermiljöbidrag, låg skatt enligt bonus/malus och låg beskattning av förmånsbilar. 4 ton mindre koldioxid efter 20 000 mil. Det är 15 000 kronor per ton bara för bidraget. Utsläppsrätterna i ETS system kostar runt 200 kronor per ton. Det är obegripligt att det får kosta 75 gånger mer per ton.

Den genomsnittliga personbilen körs cirka 1200 mil per år. Så det tar tio år innan e-Golf ger någon koldioxidminskning. Om det inte är dags för batteribyte förstås, som är vanligt efter 7000 mil.

EU ställer tvingande krav på maximalt tillåtna koldioxidutsläpp för tillverkarnas utbud till marknaden. Alla europeiska biltillverkare tvingas producera elbilar för att undgå monstruösa EU-böter. Elbilarna är inte säljbara utan kraftiga bidrag och skattelättnader.

EU-politikerna dödar sin egen bilindustri genom att ställa så hårda krav att inte ens elbilar når ner till sådana nivåer om man tar med utsläppen från produktionen. Det är sanslöst mot ovanstående bakgrund att elbilen i lagen om miljöbilsbidrag anses ha noll utsläpp!

Om subventionerna togs bort skulle elbilsförsäljningen över en natt sjunka som en sten. Bidrag och beskattning förstör marknadens funktion så att bästa tekniken på sikt motarbetas.

Genom elbilens större vikt (cirka 20 procent mer) skapas partikelutsläpp från däck, bromsar och asfalt som är avsevärt större än för dieselbilen.

Trots att koldioxidens klimateffekt har nedvärderats i vetenskapen är den i fokus. Men övriga, verkliga problem ignoreras. Genom elbilens större vikt (cirka 20 procent mer) skapas partikelutsläpp från däck, bromsar och asfalt som är avsevärt större än för dieselbilen. Studier visar att dessa farliga cancerogena partiklar är mycket värre än avgaserna från den motor som uppfyller EURO 6-normerna. Icke avgaspartiklar 5,8 g/km jämfört med max 4,5 mg/km enligt lag för avgaserna. Mer än 1000 gånger mer. Ökar i proportion till fordonets vikt. Detta är väldokumenterat, men då man inte har någon lösning och det talar mot elbilen så blundar politikerna.

Elbilar ger även andra negativa konsekvenser. Råmaterial för batteritillverkningen (bland annat kobolt och litium) utvinns under miljövidriga förhållanden i Kina och Afrika, ofta med barnarbete och obefintligt arbetarskydd. Elbilen är därför totalt sett en smutsigare bil än en dieselbil!

Betraktar vi en dieselbil med dessa prestanda jämfört med en elbil av samma märke (se diagram) så kan dieselbilen ge cirka 10 procent mindre totala koldioxidutsläpp än elbilen under sin livslängd!

Vi brukar hävda att vi ligger i framkant. Av 367 000 nyregistreringar 2019 var 4,3 procent elbilar. (15 795 bilar) Vi har 35 000 elbilar i trafik (0,6 procent ). Den mest optimistiska prognosen landar på 15 procentig andel elbilar av fordonsparken år 2030. Det innebär att 85 procent fortfarande drivs med förbränningsmotorer då.

Mellan 1990 och 2018 har förbränningsmotorerna utvecklats så att utsläppen av koldioxid är cirka 20 procent mindre. De bästa dieselbilarna på marknaden ligger i dag på 45 procents verkningsgrad. Två stora dieselbilsproducenter (Mazda och Daimler) har nu utvecklat motorer med upp till 57 procent verkningsgrad. Effektiviteten kan alltså förbättras med en fjärdedel. Ett direkt samband med koldioxidutsläppen som minskar i motsvarande grad. Betraktar vi en dieselbil med dessa prestanda jämfört med en elbil av samma märke (se diagram) så kan dieselbilen ge cirka 10 procent mindre totala koldioxidutsläpp än elbilen under sin livslängd!

Ett nyutvecklat svenskt avgasreningssystem, CATARSIS ®, sänker emissioner av kväveoxider och partiklar till nära noll efter start. Förbättringspotentialen gäller både personbilar och tunga fordon.

Glöm trafikleder för el-lastbilar som nu planeras enligt samma system som för tågtrafik

Inom överskådlig tid kommer kol, olja och gas att helt dominera för energi- och elproduktion i världen. (I dag 85 procent) Räknar man in total verkningsgrad för elproduktionen och eldriften av bilen är den redan idag klart underlägsen dieselmotorn. (30 procent jämfört med 45 procent) Det är att gå över ån efter vatten att som i EU bränna fossila bränslen för elproduktion till laddning när utsläppen är mindre om bilen körs på dem direkt.

Antag att vi i stället för elbilar lagstiftar om att efter år 2030 får bara dieselbilar säljas med den högre verkningsgraden och med avgasrening enligt CATARSIS ®. Det skulle ge dramatiska förbättringar av alla nyckeltal: koldioxid, partiklar. Dieselmotorns nackdel, höga utsläpp av NOx blir också eliminerade.

Glöm trafikleder för el-lastbilar som nu planeras enligt samma system som för tågtrafik. Ännu en extremt dyr idé med dåligt fotfäste i verkligheten. Elektrifierade godstransporter sker bäst på järnvägen.

Och vi försämrar inte bilens funktionalitet genom begränsad körsträcka mellan tidsödande laddningsstopp. I Sverige så är elbilens räckvidd starkt nedsatt i vårt kalla vinterklimat. En studie med fem olika elbilar visade att 41 procent av räckvidden förloras vid - 6 grader C. Även vid hög temperatur minskar räckvidden. Glest mellan el-mackar gör det inte lättare.

Två miljarder utbetalt sedan 2012 i miljöbilspremier. För det har vi fått en liten andel elbilar som är smutsigare. Är det för mycket begärt att ta hänsyn till verkligheten? Vill vi ha det så här?

Evert Andersson

Mats Kälvemark

Fria debattörer

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel