Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Elväg är rätt väg framåt

Region Örebro län vill tillsammans med Hallsberg, Kumla och Örebro kommun informera varför vi vill ha en elvägspilot på E20 mellan Trafikplats Brändåsen och Trafikplats Adolfsberg. Elvägspiloten har uppmärksammats av insändare under hösten och vi har förstått att projektet framstår som otydligt för utomstående. Vi vill räta ut frågetecken och vara transparenta eftersom elvägspiloten angår många företag i länet, i synnerhet inom transportsektorn.

Ska man testa en elvägspilot någonstans i Sverige är det här ...

En elväg på E20 med höga trafikflöden i nära anslutning till Nordens största rangerbangård har de önskade förutsättningarna för att bli en bra elvägspilot-anläggning, enligt Trafikverket. Ska man testa en elvägspilot någonstans i Sverige är det här, menar vi. De godsflöden som anländer till Hallsberg på järnväg fördelas via lastbil nationellt och till länets varuägare, främst via Örebro.

En elvägs funktion är att driva fordon under färd samt att ladda batterier så fordonen ska kunna drivas av el även utanför laddsträckan. Batterier har idag inte kapacitet nog att driva en tung lastbil långa sträckor, de blir både dyra och tunga. Närmast i tid ligger en lösning där ett hybridfordon som drivs av batterier tillsammans med exempelvis bio- eller vätgas och kan laddas upp på laddsträckor. Elnätets kapacitet ska utredas i ett senare skede.

... vi måste ta ansvar tillsammans i omställningen till ett hållbart transportsystem.

För att nå internationella och nationella miljömål måste vi prova nya lösningar. Vi ska minska användning av fossila bränslen samtidigt som transporter av gods har en stigande trend. Transportsektorn tar i dag ett stort ansvar för utsläppen och vi måste ta ansvar tillsammans i omställningen till ett hållbart transportsystem. Vår elvägspilot kan bli den första pusselbiten i ett större nationellt elvägssystem.

Varken regionen eller kommunernas uppdrag ska påverkas av elvägspiloten. Trafikverket ska finansiera 50 procent av elvägspiloten, max 300 mnkr, resterande 50 procent ska ordnas av andra finansiärer och betalas med brukaravgifter.

Det kommer att locka besökare från hela världen ...

Elvägspiloten andas framåtanda, samarbetsvilja och innovationskraft där regionen, kommunerna, näringslivet och Örebro universitet tillsammans visar vägen med mål att få världens längsta, kommersiella elväg. Det kommer att locka besökare från hela världen som vill komma till vårt län och vi vill självklart visa upp vad vi kan erbjuda.

En elväg ökar konkurrenskraften både nationellt och internationellt och stärker Örebro län som logistiknod vilket ökar attraktiviteten för företagsetableringar. Vi ser möjligheter, vill utveckla vårt län utefter dess styrkor och har en ambition om att bli ledande i Sverige inom transporter och logistik.

Nina Höijer

Socialdemokraterna, regionråd,

Region Örebro län

Ullis Sandberg

Socialdemokraterna, kommunalråd Örebro kommun

Magnus Andersson

Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande Hallsberg kommun

Katarina Hansson

Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande Kumla kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel