Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

En miljard slussades till bolag i Luxemburg

Skatteverket har börjat granska turerna kring Mikael Fahlanders och Ibrahim Kadras försäljning av Assistansia, landets största koncern för personlig assistans. Enligt Skatteverkets bedömning har Fahlander och Kadra överfört mer än en miljard kronor till tre bolag i Luxemburg som de kontrollerar.

Den 8 februari i år beslutade Skatteverket att inleda en granskning av två av Luxemburgbolagen, Nordic Light Sarl och Health Care Invest SA.

Trots ihärdiga försök lyckades inte Skatteverket förmå de båda huvudmännen att frivilligt lämna ut årsredovisningar och kontoutdrag för Luxemburgbolagen.

Ville undersöka kontor

Man begärde då i största hemlighet att få vidta tvångsåtgärder för att få fram handlingarna.

I första hand begärde man att få undersöka vad som fanns på Fahlanders och Kadras svenska bolags kontor i Stockholm respektive Örebro. Om man inte hittade vad man sökte på kontoren ville Skatteverket få tillstånd att genomsöka deras privata bostäder i Stockholm resp Örebro.

"Påtaglig risk"Förvaltningsrätterna i Karlstad och Stockholm ansåg att denna ovanliga och integritetskränkande åtgärd i detta fall var motiverad och gav tillstånd.

Eftersom det fanns en ”påtaglig risk” att handlingar skulle ”undanhållas, förvanskas eller förstöras” beslutade Förvaltningsrätterna att beslutet om tvångsingripande skulle hållas hemligt för de berörda tills undersökningen var genomförd.

Vill inte kommentera

Helen Ivarsson är granskningsledare på Skatteverket och den som håller i utredningen. Hon vill inte kommentera något och bekräftar inte ens att tillslaget har verkställts, vilket med all säkerhet har skett vid det här laget.

Av den utredning som hittills gjorts framkommer att Fahlander och Kadra sålde och köpte Assistansiakoncernen tre gånger under en tidsrymd av 3–4 år innan de slutligen klev ur sitt ägarskap.

Slussades vidare

Varje ägarskifte gav 100-tals miljoner i överskott, pengar som slussades vidare till Luxemburg.

Enligt Skatteverkets beräkningar har sammanlagt mer än en miljard kronor överförts från Sverige till bolagen i Luxemburg.

Utslussningen av miljardbeloppet till Luxemburgbolagen är ett avancerat skatteupplägg där ett bolag i SEB-koncernen vid namn LWM medverkat med råd, praktiska arrangemang och personliga insatser i de aktuella bolagens styrelser.

Skattskyldiga i Sverige

Skatteverket anser att Luxem-burgbolagen är skattskyldiga i Sverige. Bolagens företagsledning har utövats i Sverige och bolagen har ett ”fast driftsställe” i Sverige, anser Skatteverket. Därmed ska de också beskattas i Sverige.

Utredningen kommer också att inriktas mot Mikael Fahlander och Ibrahim Kadra personligen. Motivet till detta formulerar Skatteverket så här:

”Det finns tecken som tyder på att delägarna i bolaget disponerat medel utöver vad deras deklarerade inkomster och tillgångar lämnar utrymme för.”