Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett gott nytt fiberår önskas er alla

Annons

Novus Opinion har ställt frågan om vad som är viktigast för tillväxten i gles - och landsbygd. På första plats kommer tillgången till matbutik, men på andra plats kommer ett utbyggt bredbandsnät.

Mycket talar för att det är landsbygden som hamnar i kläm – igen.

Fiberutbyggnaden i dag är alltför långsam. Utbyggnad ska ske på marknads­mässig grund och innebär därmed att landsbygden inte är lika intressant och vi riskerar att skapa ytterligare en klyfta i samhället, denna gång mellan dem som får tillgång till modern informationsteknik eller dem som stängs ute. Mycket talar för att det är landsbygden som hamnar i kläm – igen. Vi behöver säkerställa att alla kan få tillgång till både dagens och morgondagens tjänster. Framtida tjänster som vi idag inte ens kan överblicka.

Vi riskerar att hamna i samma situation som med bredbandsnätet, utbyggnaden koncentreras till städer och centralorter.

Vissa tycker landsbygden kan klara sig med utbyggd mobilteknik. Men det ser ut att dröja och vissa områden kommer inte alls att få täckning för mobila lösningar. Det kanske inte är en fråga om antingen eller, utan både och som behöver byggas ut nu när kopparnätet nedmonteras. Vi riskerar att hamna i samma situation som med bredbandsnätet, utbyggnaden koncentreras till städer och centralorter. Även om viss utbyggnad kommer ske så kommer våra krav på datahastighet att öka. Allt fler kommer ha smarta telefoner, surfplattor och annat som vi förväntar oss ha ständig uppkoppling mot Internet med.

Människor kan studera och arbeta på distans samtidigt som entreprenörer kan utveckla och bygga företag – vart de än bor i vårt land.

Bredband är kanske extra viktigt på landsbygden. Modern teknik kan i viss mån uppväga fysiska avstånd och ligga till grund för tillgång av service i form av e - hälsa och kontaktmöjligheter med myndigheter. Människor kan studera och arbeta på distans samtidigt som entreprenörer kan utveckla och bygga företag – vart de än bor i vårt land. I dag är närvaro på nätet ofta ett måste för företag för att sköta sin marknadsföring, kontakt med kunder och leverans av varor och tjänster. De sköter sin rapportering till Skatteverket och betalning av arbetsgivaravgifter måste i praktiken göras via nätet. Tillgång till bredband kan göra  landsbygdens aktörer mer konkurrenskraftiga och en chans att stanna kvar i sina bygder. På en modern arbetsmarknad är digital infrastruktur viktig idag. Ett väl utbyggt bredband ökar också landsbygdens attraktionskraft och gör glesbebodda områden bättre rustade för dem som vill leva där. För ungdomar är internet ett självklart redskap i både skolan och vardagen. Aldrig förr har så mycket information kommunicerats via internet som det gör idag och behoven ökar ständigt.

Under flera år har vi försökt få tillstånd en fortsatt fiberutbyggnad i Ljusnarsberg men det har av olika anledningar inte gått.

Regeringens mål är att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s senast 2020. Det är ambitiöst men det kommer krävas mer pengar för att nå målet. Under flera år har vi försökt få tillstånd en fortsatt fiberutbyggnad i Ljusnarsberg men det har av olika anledningar inte gått. Nu kan det vara en ny chans på gång men då krävs att fler ser möjligheterna och ansluter sig. I dessa tider ligger det nära till hands att framföra önskningar och förhoppningar inför kommande år.

Det är ambitiöst men det kommer krävas mer pengar för att nå målet.

Så jag avslutar med att tillönska alla ett gott slut på gamla året och ett gott nytt fiberrikt år!      

Ewa-Leena Johansson (s) Ljusnarsberg

Annons