Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ett längre svar på bussfrågorna: Minskad trafik ska drabba så få som det är möjligt - grundlig utvärdering bakom förslaget

 
Superbussarna i Örebro
Visa alla artiklar

Svar  på insändaren ”Ignorant att undvika obekväma frågor” om kollektivtrafiken i sydost av Tomas Jennebo i NA lördag 1 augusti.

För några veckor sedan svarade jag som politiskt ansvarig för kollektivtrafiken i länet på många frågor i ett och samma svar. Det gjorde jag för att så många som möjligt skulle få svar på sina frågor. En del hade jag inte svar på i semestertider och det uppfattade tyvärr Tomas Jennebo i Hampetorp som ignorant, vilket absolut inte var min avsikt. Så här kommer ett längre svar på några av de frågor han med flera ställde i mitten på juli;

Vad i utredningen skapar en attraktiv och robust trafik? Vad i utredningen ökar nöjdheten hos resenärerna? Vad menas med att marknadsandelen i stråket ska öka? Menas att kollektivtrafiken ska öka? Trafiken ska utformas på ett kostnadseffektivt sätt. Ur vems perspektiv ska den vara kostnadseffektiv? Efterfrågan? Vi menar att utredningen dragit fel slutsatser av all den statistik som redovisats.

Ett av Region Örebro läns övergripande mål är att skapa en attraktiv och robust kollektivtrafik i hela länet. Ett sätt att mäta attraktiviteten är att se hur nöjda resenärerna är med trafiken. I vårt län är 79 procent av resenärerna nöjda med resan enligt vår senaste kundundersökning. Ett annat sätt att mäta kundnöjdheten är att se hur många som reser med våra bussar samt om resandet ökar eller minskar. Av erfarenhet kan vi se att där vi gjort satsningar på att räta ut krokiga linjer och utöka antalet avgångar så har vi fått en mycket god resandeutveckling. Erfarenhetsmässigt vet vi också att det är när bussen går uppemot en gång i halvtimmen samt går marginellt långsammare än bilen, som kollektivtrafiken blir ett attraktivt alternativ till bilen för många.

Att öka trafikutbudet leder generellt till en ökad marknadsandel. Med marknadsandel menar vi andelen som reser med kollektivtrafiken i förhållande till bilen.

Men att bibehålla ett stort trafikutbud eller öka antalet resenärer på ett kostnadseffektivt sätt är främst genomförbart där det finns många som pendlar, men där det ännu inte är så många som har upptäckt kollektivtrafiken. Vi kan därmed köra fler bussar men ändå uppnå en hög beläggning. Mellan Örebro och Odensbacken är det många som reser och det är faktiskt också den sträcka i länet där kollektivtrafiken har den allra bästa marknadsandelen. Här behövs fler avgångar för att ta hand om de resenärer som vill resa, och vi tror att extra avgångar i peaktid kommer att vara värdefullt på denna sträcka.

På flera landsbygdlinjer är det i dag för få resenärer för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att ha dem kvar

På de sträckor där vi kör en gles trafik blir bussen sällan ett attraktivt alternativ till bilen. Bussen blir då främst ett komplement samt viktig för de som har svårt att lösa resan på annat sätt. Här har vi också sett att andelen som väljer kollektivtrafiken är låg. De allra flesta väljer redan i dag bilen.

På flera landsbygdlinjer är det i dag för få resenärer för att det ska vara ekonomiskt försvarbart att ha dem kvar. Att på dessa linjer utöka antalet avgångar skulle förmodligen leda till att fler väljer kollektivtrafiken, med det skulle samtidigt innebära fler avgångar med väldigt få eller inga resenärer.

Då en betydande del av klimatpåverkan kommer från transporterna, är en av de viktigaste åtgärderna att så många bilresor som möjligt ersätts med kollektivtrafik, gång eller cykel.

Att kollektivtrafiken har en hög marknadsandel i de stråk där det finns många som reser är därför avgörande för om vi ska nå klimatmålen.

Region Örebro län har i dag ett mycket ansträngt ekonomiskt läge. Det påverkar såväl kollektivtrafiken som hälso- och sjukvården. För att få en ekonomi som långsiktigt är i balans är vi helt enkelt tvungna att reducera trafikutbudet. Vi har här stått inför valet att reducera trafik generellt i hela trafiksystemet, eller att minska trafik där efterfrågan är minst.

Det förstnämnda skulle innebära att vi skulle behöva ta bort bussavgångar som i dag har hög beläggning, där vi skulle behöva lämna resenärer vid hållplatser eftersom kvarvarande bussar inte kan ta hand om efterfrågan.

Vi har inhämtat synpunkter och dessa kommer jag att noga titta på

Vi har gjort en grundlig utvärdering av resandet med kollektivtrafiken i sydöstra Närke. Det är riktigt att det funnits dagar där biljettmaskinerna inte har fungerat. Vi har dock statistik för alla årets dagar, och vi har därför en god bild av resandet, även om statistiken för några dagar är bristfällig.

Vi har inhämtat synpunkter och dessa kommer jag att noga titta på. Vad går att göra annorlunda i förhållande till tjänstemannaförslaget men ändå klara av att göra besparingar i storleksordningen åtta miljoner kronor? I september kommer vi i nämnden att fatta beslut, och så kommer förändringarna i trafiken att göras i december år 2021.

Jag är fullt medveten om att indragna busslinjer kommer att orsaka besvär för de som faktiskt använder dem, och det är långt ifrån ett roligt beslut att fatta. När vi nu tvingas minska på kollektivtrafiken har vår inriktning hela tiden varit att det ska drabba så få som möjligt. Att reducera de avgångar som har lägst beläggning är en lösning på detta. Att ta bort avgångar med många resenärer hade varit ett sämre alternativ.

Nina Höijer

regionråd (S)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel