Annons
Vidare till na.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

EU-budgeten 2021–2027: Dags att säkerställa det största mervärdet för EU-medborgarna!

Förhandlingarna om EU:s sjuåriga budgetram står inför en avgörande fas.

Det kan låta som en teknisk diskussion, men i realiteten avgör budgetförhandlingarna vad EU kan erbjuda sina medborgare i framtiden. Kommissionen lade fram sina förslag i maj 2018, förhandlingar inleddes på allvar i år och Finland i egenskap av EU-ordförandeland har nu föreslagit en kompromiss. Uppgiften är svår eftersom medlemsländerna står långt från varandra i sina ståndpunkter. En del vill dra åt svångremmen inför brexit medan andra hävdar att nyckelsektorer som jordbruk och regional utveckling behöver fortsatt stöd. En viktig fråga för medlemsländerna är om det egna bidraget till EU-budgeten ger skattebetalarna bästa möjliga valuta för pengarna.

Detta är bokstavligt talat en miljardfråga som omfattar den gemensamma jordbrukspolitiken och miljön, sociala och regionala utgifter, nya och förstärkta prioriteringar som omfattar allt från innovation, den digitala ekonomin och investeringar till migration, utrikespolitik, försvar och säkerhet.

... en EU-budget för framtiden bör vara modern och ambitiös samtidigt som den tar hänsyn till det underskott som Brexit ger upphov till.

Kommissionens förslag från maj i fjol är ett realistiskt förslag med tanke på de önskemål som finns om gemensamma åtaganden. På nivån 1,114 procent av EU:s bruttonationalprodukt utgår vårt förslag på antagandet att en EU-budget för framtiden bör vara modern och ambitiös samtidigt som den tar hänsyn till det underskott som Brexit ger upphov till. Samtidigt gör vårt förslag det möjligt för unionen att hantera geopolitiska utmaningar och bli en starkare global aktör. Med tanke på att fördelarna med den inre marknaden beräknas uppgå till cirka sex procent per år i genomsnitt av den europeiska ekonomin, är det en mycket bra affär att de nationella bidragen till budgeten uppgår till mindre än en procent av EU:s BNI i genomsnitt.

Dessa åtgärder medför ett klart europeiskt mervärde eftersom inget enskilt land skulle kunna hantera dessa utmaningar på egen hand.

Under de senaste 18 månaderna har EU tagit viktiga steg med sin strategiska agenda och sina prioriteringar, till exempel ökade klimatåtgärder, en socialt rättvis grön omställning, Europas digitala omvandling och stärkt konkurrenskraft, kompetens och utbildning, forskning och innovation, skydd, säkerhet och försvar för EU-medborgarna och en stark och aktiv roll för EU i världen. Och sist men inte minst: att effektivt hantera migrationsutmaningar och förvalta EU:s gränser. Dessa åtgärder medför ett klart europeiskt mervärde eftersom inget enskilt land skulle kunna hantera dessa utmaningar på egen hand. Det här är områden där européerna väntar sig åtgärder på EU-nivå.

Vi kan inte avskilja EU:s prioriteringar från budgeten och måste rätta mun efter matsäcken: annars skadar vi EU:s trovärdighet i medborgarnas ögon

EU:s budget måste utarbetas på ett sätt som gör det möjligt för EU att infria sina löften till medborgarna. Vi kan inte avskilja EU:s prioriteringar från budgeten och måste rätta mun efter matsäcken: annars skadar vi EU:s trovärdighet i medborgarnas ögon och på den globala arenan. EU-kommissionens förslag beaktar också ett korrekt genomförande av fonderna, vilket är en skyldighet gentemot EU:s skattebetalare. God efterlevnad och sund ekonomisk förvaltning, bekräftade av revisionsrätten, bör förbli det centrala målet för nästa generations fonder, med respekt för rättsstaten och nolltolerans för bedrägeri som de viktigaste underliggande principerna som styr EU:s utgifter.

... fokusera på de frågor där EU-länderna kan göra mer tillsammans för sina medborgare och sin ekonomi ...

Ett lyckat slutresultat för budgetförhandlingarna beror på två förutsättningar: ett arbete för det gemensamma bästa som motvikt till intressen som uppfattas som nationella samt en god vilja att göra eftergifter och kompromissa så att helheten blir större än summan av de enskilda beståndsdelarna. Det är nu angeläget för de ledare som möts i Europeiska rådet den här veckan att gå utöver begränsade nationella mål och fokusera på de frågor där EU-länderna kan göra mer tillsammans för sina medborgare och sin ekonomi, vårt geopolitiska intresse och vårt klimat än vad länderna kan göra var för sig. Det är fråga om ett beslut av högsta rang och ett test för parternas institutionella och politiska ansvar.

Johannes Hahn

EU-kommissionär med ansvar för budget och administration

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel