Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ewa-Leena Johansson: Hur vill du främja läsning i Ljusnarsberg?

I dag finns klyftor i läsförmåga och läsförståelse som skapar avstånd i samhället. Läsning är grunden för mycket inlärning.

Annons

Under skolans första år måste barn få möjlighet att gå från att lära sig läsa, till att kunna läsa för att lära. Att läsa är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig faktakunskaper och är grunden för förmågan till kritiskt tänkande och att kunna skilja en sanning från lögn och fakta från åsikt.

... behöver man minst kunna 50 000 svenska ord för att klara sig i samhället.

Enligt Mats Myrberg, professor emeritus i specialpedagogik, behöver man minst kunna 50 000 svenska ord för att klara sig i samhället. I hans forskning har han visat att "ett barn som läser eller blir läst för kan 50 000-70 000 ord när det är 17 år. Ett barn som inte läser eller blir läst för kan 15 000-17 000 ord".

I den senaste Pirls-undersökningen, som mäter fjärdeklassares läsförmåga, kunde man konstatera att elever med vårdnadshavare som ägnar sig åt läsning med dem före skolstart når högre resultat. Samtidigt såg man också gruppen som står inför att bli småbarnsföräldrar läser allt mindre. Bland unga män (20–29 år) har bokläsandet halverats sedan början av 1980-talet, enligt Statistiska Centralbyrån. Föräldrar är ofta delaktiga i barns sport- och kulturutövningar men glömmer lätt läsningen trots att den är livsviktig.

Då kan brist på kritiskt tänkande leda till så kallad faktaresistens.

I dag ser vi en medial utveckling som ingen ens kunnat ana för 25 år sen. Utvecklingen är positiv på många sätt, det är lätt att få information och kunskap med bara ett knapptryck. Vi kan "umgås" med vänner och bekanta på andra sidan jordklotet på ett enkelt sätt. Men utvecklingen har också en baksida. Det produceras ”nyheter” som sprids tillsammans med ”alternativa sanningar” på nätet. Då kan brist på kritiskt tänkande leda till så kallad faktaresistens.

I stället är det viktigt att ha referensramar mot vilka man kan testa påståenden och fundera över innehållet i det vi läser. Här är biblioteket en viktig resurs i vårt samhälle. Biblioteken ska verka för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. De ska också främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning samt kulturell verksamhet och ska vara tillgängliga för alla medborgare. Biblioteken har en viktig roll i ett demokratiskt samhälle och att bidra till en fri och öppen tillgång till information för alla, enligt Bibliotekslagen.

Syftet är att du ska utvecklas som samhällsindivid. Genom att läsa skaffar vi oss kunskap.

Biblioteken ska också främja bildning vilket är ett bredare begrepp än utbildning. Syftet är att du ska utvecklas som samhällsindivid. Genom att läsa skaffar vi oss kunskap. Kunskap är makt – makt att se och förstå livet och världen utanför ”filterbubblorna”. Jag tror att kunskap också leder till tolerans.

I vår vision för biblioteket i Ljusnarsberg står att "biblioteket är en naturlig mötesplats och ska ses som den självklara platsen för den som söker information i någon form. De spelar en viktig roll i att stimulera läslusten hos invånarna och i att främja språkutvecklingen hos kommunens barn och unga".

Vad kan vi tillsammans göra för att våra barn och unga ska läsa mer?

Vår biblioteksplan ska snart ses över. Vad kan vi tillsammans göra för att våra barn och unga ska läsa mer? Jag hoppas du tar tillfället i akt och deltar i det arbetet.

Ewa-Leena Johansson

Kommunalråd i Ljusnarsbergs kommun (S)

Annons